Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-böcker på Hanken

Logo

Innehåll

E-böcker inom naturvetenskap, teknologi, humaniora och samhällsvetenskap.

Hankens studenter och personal har tillgång till plattformens open access-böcker samt till 25 köpta e-böcker inom ämnet hållbar utveckling och företagsansvar ( tidigare tillgängliga via Greenleaf Online Library).

Begränsa sökningen med "Show content I have access to".

Språk: Engelska

Access

Direktlänk till Taylor & Francis eBooks

Access via Hanna
Distansanvändning: Logga in med ditt Hanken användarnamn och lösenord.

Licens

Obegränsad användarlicens för de inköpta böckerna.

Läsning och nerladdning

E-böckerna/kapitlen läses online eller laddas ner som PDF.

Utskrift

Utskrift är tillåten. Följ instruktionerna.