Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Upphovsrättsguide

Creative Commons

Creative Commons logo

Creative Commons (CC) är en amerikanske ideell organisation som startades 2001 för att stödja den globala rörelsen för delning och samarbete. Organisationen har utvecklat sex  huvudsakliga upphovsrätt licenser som kallas Creative Commons-licenser. De är gratis, internationella, lättanvänd och är standarden för att möjliggöra delning och remix. Du kan välja en Creative Commons-licens för att publicera ditt verk för att expandera omfattningen av ditt verk tillgängligt för andra att bygga på lagligt och dela.

Creative Commons-licenser ersätter inte upphovsrätten, men är baserad på den. De ersätter enskilda förhandlingar om specifika rättigheter mellan upphovsrättsinnehavaren (licensgivaren) och licenstagaren, som gynnar både upphovsrättsinnehavaren och licenstagaren.

Läs mera om Creative Commons https://creativecommons.org/.

Följande texter listar de sex Creative Commons-licensen, med början med den mest tillmötesgående licenstyp du kan välja och slutar med den mest restriktiva licens typen du kan välja.

De sex Creative Commons-licenserna

De sex licenserna – det här får du göra

Samtliga sex Creative Commons-licenser tillåter följande:

 • kopiering av verket

 • distribuering av verket

 • visning eller framförande av verket offentligt

 • digitalt framförande av verket (t.ex. på en interaktiv skrivtavla eller via livesändning på nätet)

 • konvertering av verket till ett annat format

Utifrån dessa punkter ges sedan ett antal begränsningar och möjligheter i de sex olika licenserna.

Den översta licensen är den mest generösa medan den sista innehåller flest begränsningar.

CC BY

Erkännande

 • upphovsmannen, verkets namn och licensen måste alltid anges
 • användning är tillåten även i kommersiella syften
 • bearbetningar av verket är tillåtna
   

CC BY SA

Erkännande – Dela lika

 • upphovsmannen, verkets namn och licensen måste alltid anges
 • användning är tillåten även i kommersiella syften
 • bearbetningar av verket är tillåtna, förutsatt att det nya verket ges samma licens som ursprungsverket
   

CC BY ND

Erkännande – Inga bearbetningar

 • upphovsmannen, verkets namn och licensen måste alltid anges
 • användning är tillåten även i kommersiella syften
 • inga bearbetningar av verket är tillåtna
   

CC BY NC

Erkännande – Icke-kommersiell

 • upphovsmannen, verkets namn och licensen måste alltid anges
 • användning är endast tillåten i icke-kommersiella syften
 • bearbetningar av verket är  tillåtna
   

CC BY NC SA

Erkännande – Icke-kommersiell – Dela lika

 • upphovsmannen, verkets namn och licensen måste alltid anges
 • användning är endast tillåten i icke-kommersiella syften
 • bearbetningar av verket är tillåtna, förutsatt att det nya verket ges samma licens som ursprungsverket
   

CC BY NC ND

Erkännande – Icke-kommersiell – Inga  bearbetningar

 • upphovsmannen, verkets namn och licensen måste alltid anges
 • användning är endast tillåten i icke-kommersiella syften
 • inga bearbetningar är  tillåtna
   

 

CC BY NC SA Bearbetad version ur Creative Commons - en guide för lärare. Skolverket, 2011. https://www.skolverket.se/publikationer?id=2713 [Hämtad: 29.11.2018].