Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Upphovsrättsguide

Upphovsrätt och undervisning

En lärare har upphovsrätt till de verk han/hon åstadkommer/skapar och har också rätten att bestämma hur verken nyttjas. Generellt har man ansett att universitetet som arbetsgivare inte har rättigheter till arbetstagarnas eller lärarnas material som är skyddade av upphovsrätten. Beroende på anställningens karaktär kan arbetsgivaren trots allt ha vissa rättigheter till materialet. Man bör komma överens om överlåtelse av rättigheter separat. För mera information se Copyright and Employment och Teacher as the producer of copyright protected material av Pirjo Kontkanen, jurist, Helsingfors universitet.

Studenten innehar upphovsrätten till sitt arbete. Att använda en students arbete kräver tillåtelse av studenten. Emellertid innebär det inte att tillåtelse måste begäras av varje student när en lärare använder studenters arbeten, som till exempel att läsa upp deras uppsatser.

Nyttjandet av material i undervisningen

Det är tillåtet att ta några kopior av publicerade arbeten för privat bruk, men undervisning anses inte vara privat bruk. När publicerade arbeten nyttjas i undervisningsmaterial måste lärarna följa användarreglerna och villkoren för materialet samt korrekt hänvisningspraxis för allt material som används. Till exempel har lärarna rätt att inkludera skriftliga verk och uppsatser i sammanställningar som används i den offentliga utbildningen, men det finns villkor, regler och bestämmelser när man gör det. För mera information se Compilations for Public Education av Anna Keune och Sanna Vilmusenaho, Aalto-universitetet. Var vänlig och läs även de följande:

  Fotokopiering

  Skanning och utskrifter  

  Användning av e-resurser

  I traditionell lektionsundervisning

  I nätundervisning
 

Fotokopiering

Lärarna har rätt att ta kopior av publicerade arbeten för undervisningsändamål genom fotokopiering eller andra liknande metoder med avtalslicenser. En giltig Kopiosto-licens tillåter en partiell kopiering av arbeten och utskrivning av digitalt material. Lärare får kopiera och skanna tryckta publikationer eller kopiera fritt tillgängligt bild- eller textmaterial som finns på det öppna internet i den omfattning som motiveras av ändamålet när kopieringen är nödvändig för att främja forskningen. Om du vill använda eller kopiera material i större omfattning eller på ett annat sätt än vad vår kopieringslicens möjliggör, kan du be upphovsmannen eller förläggaren om tillstånd.

Med text och bilder, kopieringslicensen tillåter dig att kopiera 20 sidor per publikation, högst hälften av publikationen.

Att fotokopiera arbetsböcker, övnings- eller facitböcker är förbjudet. I distansutbildning kan lärare kopiera modellsvar som ingår i facitböcker för att sändas till studenten förutsatt att läraren har tillgång till boken i fråga.

När fotokopior av skyddade verk används, skall författarens eller fotografens namn uppges enligt god sed.

För mera information se:

- The Kopiosto copying licence’s licence terms.

- Photocopying av Pirjo Kontkanen.

- Photocopying av Anna Keune and Sanna Vilmusenaho.

 

Skanning och utskrifter

För undervisnings- och forskningsändamål är det tillåtet för lärare att också skanna tryckta publikationer, samt kopiera texter och bilder från öppna webbsidor förutsatt att upphovsrättsägaren inte har förbjudit dylik kopiering eller användning, och distribuera materialet i digital form på skolans intranet. Licensen täcker också fotografier, men inte diabilder. Lärare kan ta digitala kopior för att komplettera läromaterial, och studenter kan nyttja digitala kopior som en del av deras arbetsuppgifter.

Med text och bilder i tryckta publikationer, kan lärare skanna:

  • 20 sidor per publikation, högst 20 procent av publikationen.
  • En hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift.

Med text och bilder av internetmaterial, kan lärare:

  • skriva ut från internet 20 sidor per digital källa.
  • lagra och kopiera material som är fritt och lagligt tillgängligt på nätet:
    • 20 bilder eller sidor som i utskrivet format motsvarar A4-storlek per webbplats.
    • En hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift.
    • 20 sidor per e-bok, högst 20 procent av e-boken.

Digitala kopior i undervisningssyfte kan sparas så att de digitala kopiorna endast är åtkomliga för den undervisningsgrupp de är utarbetade för. Digitala kopior i undervisningssyfte kan distribueras via ett säkert nätverk eller e-post för undervisningsgruppen.

De digitala kopiorna måste rapporteras och rubriceras för Kopiosto. Lärarna kan göra detta på Kopiosto’s webpage (på finska). Om du behöver hjälp kontakta biblioteket biblioteket@hanken.fi.

För mera information se Kopiering och digital användning av verk vid universitet och yrkeshögskolor.

 

Användning av e-resurser

Kopiostos kopieringslicens gäller inte i samband med digital kopiering av en del publikationer och internetmaterial. Att använda detta material i undervisning och forskning är inte tillåtet med Kopiostos licens. Mera information om material som inte omfattas av Kopiostos licens för tillåtet digitalt kopierande och nyttjande se:  Vad får jag kopiera? och Vad får man inte kopiera i högskolan?

Öppet innehåll på internet skyddas av upphovsrätt och får inte automatiskt kopieras till undervisningsmaterial. I stället för att kopiera kan man länka, citera eller hänvisa till öppet nätmaterial för undervisningsändamål.

Creative Commons är ett licenssystem i vilket författaren definierar rättigheterna till sitt arbete för användarna. På så sätt tillåter författaren användarna att nyttja sitt arbete mera vidsträckt än vad upphovslagarna annars skulle tillåta. Med Creative Commons-licenserna kan bilder och annat material kopieras och nyttjas i undervisningsmaterial i enlighet med licensens villkor. För mera information se  Creative Commons licenses.

Andra tillstånd kan också tillåta användningen av arbeten. Därför bör man kontrollera villkor och begränsningarna för sidorna man använder.

Betalt licensierat e-material som databaser, e-böcker, e-tidskrifter och annat e-material kan användas för undervisnings-, studie-, och forskningsändamål. Hankens bibliotek har prenumererat e-resurser via the Finnish National Electronic Library (FinELib), och direkt från förläggare och databasleverantörer. Villkor och begränsningar varierar utifrån varje e-resurs. För mera information se E-resources and their access rights via FinELib.

Om artikeln eller annat material som du söker inte är en del av Hankens bibliotekssamlingar kan du kontakta biblioteket och föreslå att materialet anskaffas. Det är att rekommendera att du bekantar dig med användningsvillkoren för varje enskilt e-material.

Kopiera och spara inte materialet. I ställer bör man länka materialet som kursmaterial. När man länkar från en nätkurs till licensierade e-resurser är det viktigt att skapa länkar som också fungerar utanför universitetets nätverk (proxylänkar). Det är också nyttigt att skapa bestående länkar (permalänkar) eftersom länkar kopierade från adressfältet är för långa och lätt slutar att funktionera.

För mera information hur skapa proxylänkar, bestående länkar till olika databaser och e-tidskrifter, se E-resurser i undervisningen av Tritonia och Skapa länkar till artiklar och eböcker av Hanken.

Se även Användning av e-resurser och Distributing and sharing.

 

I traditionell lektionsundervisning

Traditionell lektionsundervisning betraktas som om man skulle uppträda inför publik. Publicerade verk med undantag av filmer och skådespel kan presenteras och framföras under föreläsningarna. Åhörarna skall befinna sig på samma plats som verket som presenteras. Vänligen notera att detta gäller endast undervisning utan separat ersättning.

Det är tillåtet att inkludera publicerade fotografier i undervisningsmaterialet med en giltig Kopiosto-licens och med en korrekt bildreferens och vetenskaplig framställning.

Det är tillåtet att presentera musik eller ljudinspelningar. Inspelningar kan återges från en CD eller Internet. För att presentera musik i offentligheten krävs tillåtelse av till exempel artisten och producenten.

Filmverk och skådespel kan inte framföras utan tillåtelse. Beträffande videon måste man överväga om verket är film eller inte. I denna fråga finns det inga praktiska riktlinjer. Tillstånd att framföra filmverk kan erhållas från Tuotos ry (finska filmproduktioner) och M&M Viihdepalvelu Oy (internationella filmproduktioner).

Webbsidor som inte innehåller rörliga bilder kan uppvisas i undervisningen.

Sociala medier betraktas som publicerade verk. De kan framföras i undervisningen. Emellertid bör materialet distribueras lagenligt och integriteten skyddas.      

Radio- och TV-program kan bandas och spelas eller visas i traditionell lektionsundervisning, men kan inte användas som en del av webbundervisningsmaterial. För mera information se: Användning av tv- och radioprogram i undervisningen på Kopiostos webbsida.

 

I nätundervisning

Material för nätundervisning kan innehålla länkar till webbsidor på Internet. När man länkar till licenserade e-resurser på en nätkurs, är det viktigt att skapa länkar som också fungerar på distans utanför universitetets nätverk (proxylänkar). Det är också nyttigt att skapa bestående länkar (permalänkar) eftersom länkar kopierade från adressfältet är för långa och lätt slutar att funktionera. För mera information för att skapa proxylänkar och bestående länkar till olika databaser och e-tidskrifter se E-resurser i undervisningen av Tritonia och Skapa länkar till artiklar och eböcker av Hanken.

Se även Användning av e-resurser och Distribuering och delning (i vänstra spalten).

Att integrera media som en del av undervisningsmaterialet är endast tillåtet om tjänsteleverantören ger tillstånd till det.

Radio- och televisionsprogram kan bandas och spelas eller visas i traditionell föreläsningsundervisning, men kan inte användas som en del av webbundervisningsmaterial. För mera information se Kopiostos webbsida.

Distribuering och delning

Det är tillåtet att distribuera och förmedla endast gemensamt material med öppen licens via till exempel e-post. Att distribuera andra typer av arbeten är förbjudet utan tillåtelse. Licensavtal med databasleverantörer tillåter i allmänhet inte delning. Detta innebär att uppladdning av digitala kopior (till exempel pdf-filer av artiklar) i Moodle inte är tillåtet fastän de är skyddade av en lösenkod. I stället skall man ge den permanenta länken till artikeln med den förestående adressen till Hankens proxyserver.

För mera information: Skapa länkar till artiklar och eböcker. Se även E-resurser i undervisningen för hur man skapar länkar till artiklar, e-tidskrifter och e-böcker.

Se även: Användning av e-resurser och I nätundervisning (i högra spalten)

Gemensamt material med öppen licens kan delas utan tillstånd. För att (för)dela material med öppen licens kan man kopiera länken och skicka den via e-post eller distribuera länken i sociala medier. Emellertid är det förbjudet att spara arbeten på organisationens server eller införliva arbeten som delar av e-material.  

Det är tillåtet att via länkar dela material åt studenterna, som till exempel en YouTube-länk så att studenterna själva kan granska materialet. Detta betraktas som privat bruk. Man bör länka så att betraktaren förstår att materialet finns på en annan plattform än undervisningsmaterialet.

Att spara presentationer

Lärares och studenters presentationer kan sparas utan tillstånd endast för tillfälligt bruk och i samband med undervisningen, som till exempel för en student att läsa presentationen till en tentamen, som betraktas som privat bruk.

Inspelningar kan göras till exempel i samband med en utvärdering av en presentation, men de kan inte sparas och borde raderas efteråt. Inspelningar kan visas endast för dem som var närvarande under undervisningen. Inspelningar som visas på distans kräver tillstånd av inspelningens skapare och uppträdande person.

Var vänlig och hänvisa till Copyright: Use of materials by Lappeenranta University of Technology LUT.

Tilläggsinformation och källor

- Operight.

- Finlands upphovsrättslag.

- Copyright in teaching, Pirjo Kontkanen, jurist, Helsingfors universitet.

- Konstuniversitetens upphovsrättstjänst, Aalto-universitetet

- Copyright: Use of materials, Lappeenranta University of Technology LUT.