Skip to Main Content

Haris - Hankens forskningsdatabas

Guide till Haris - Hankens forskningsdatabas

Registrera dina aktiviteter

Syftet med innehållstypen Aktivitet är att registrera tidigare eller pågående aktiviteter som har en koppling till den professionella expertisen.

Vilka aktiviteter ska jag registrera?

Vi rekommenderar att du registrerar alla aktiviteter som du vill använda i cv-verktyget. Det är dessutom obligatoriskt att registrera internationella besök till och från Hanken (lärar- och forskarmobilitet). Internationella besök till och från Hanken (lärar- och forskarmobilitet) rapporteras till ministeriet endast på basen av den information som finns i Haris. Konferensresor räknas inte till internationell lärar- och forskarmobilitet.

Registrera även övriga aktiviteter. Aktiviteterna ingår i nyckeln för fördelningen av driftsmedel till institutionerna. Ur rektorsbeslutet om poängsättningen av forskningsmeriter framgår vilka aktiviteter som beaktas i resursfördelningen till institutionerna. 

Om du vill att en aktivitet inte ska vara synlig på din personliga hemsida kan du markera den som Synlig med inloggning i Haris i avsnittet Synlighet i inmatningsformuläret. Standardinställningen Offentlig - Inga restriktioner betyder att aktiviteten är synlig på internet.

Hur registrera aktiviteter?

Internationella besök till och från Hanken (lärar- och forskarmobilitet)

Följande anvisning handlar om hur du registrerar internationella besök till och från Hanken (lärar- och forskarmobilitet).


Utgående besök från Hanken - Besök på en extern institution

Börja registrera en ny utgående aktivitet genom att klicka på den gröna knappen Lägg till nytt innehåll i högra övre hörnet i Haris administrationsgränssnitt eller plustecknet "+" när du för markören över Aktiviteter i menyn på vänstra sidan.

        eller     

 

 • Välj Besök på en extern institution > Besök på annan institution.
             


Information om besök till annan institution
 
 • Klicka på Lägg till extern organisation för att välja eller lägga till organisationen du besökte.
  Börja med att söka på organisationens namn. Om organisationen redan är inmatad, välj en namnvariant där organisationens land ingår. Om organisationen inte är inmatad, lägg till organisationen via Skapa ny. Kom då ihåg att fylla i uppgift om organisationens land.


   
 • Lägg till en kort beskrivning av besöket.
   
 • Använd alltid Tidsperiod och fyll i ett slutdatum, även om det bara är ett dagsbesök.

              

 • Använd rullgardinsmenyn i Omfattning för att ange om besöket är internationellt, nationellt, regionalt eller lokalt.

               

 • Fyll i syftet med ditt besök med knappen Lägg till indikator. Välj sedan Forskning eller Undervisning.

                     

 

Synlighet
 • Om du vill begränsa besökets synlighet, gå till avsnittet Synlighet i botten av inmatningsformuläret och välj Synlig med inloggning i Haris. Standardinställningen Offentlig - Inga restriktioner betyder att besöket är synligt på internet.

Inkommande besök till Hanken - Stå värd för en besökare

Inkommande besök måste registreras av en värd på Hanken. Det innebär att varje gäst på Hanken måste ha en värd.
 

 • Välj Stå värd för en besökare > Mottaget akademiskt besök på Hanken.

                

 • Klicka på Lägg till besökare för att välja eller lägga till den externa personen du varit värd för. Kom ihåg att fylla i uppgift om besökarens land och hemorganisation.   
 • Fyll i besökarens namn också i fältet Beskrivning.   
 • Använd alltid Tidsperiod och fyll i ett slutdatum, även om det bara är ett dagsbesök
 • Använd rullgardinsmenyn i Omfattning för att ange om besöket är iternationellt, nationellt, regionalt eller lokalt.
 • Fyll i syftet med besöket med knappen Lägg till indikator. Välj sedan forskning eller undervisning, eller institutionsbesök.

Relationer

I avsnittet Relationer kan du koppla ihop aktiviteten med andra typer av innehåll som är relaterade till aktiviteten i fråga. Klicka på den  innehållstyp som ska länkas och sök på innehållstypens (t.ex. projektets) namn. Observera att detta förutsätter att projektet (eller annan innehållstyp) är registrerat i Haris.

Det går att skapa relationer mellan alla typer av innehåll.

Det är viktigt att på detta sätt koppla ihop relaterat innehåll, eftersom det bidrar till att ge en kontext för forskningen. Se ett exempel på detta i Haris publika portal.

Synlighet
 • Om du vill begränsa besökets synlighet, gå till avsnittet Synlighet i botten av inmatningsformuläret och välj Synlig med inloggning i Haris. Standardinställningen Offentlig - Inga restriktioner betyder att besöket är synligt på internet.

Hur väljer jag lämplig kategori och underkategori för min aktivitet?

Använd följande kategorier när du lägger till aktiviteter i Haris:

•  Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbete är den rätta kategorin för allt redaktionellt arbete av en granskare, redaktör, redaktionsledamot mm.

 

• Konferensbesök ska läggas till i kategorin Deltagande i eller organisering av evenemang (inkluderar konferenser, workshops, kurser och seminarier). Aktivitet som arrangör av konferenser och seminarier ingår också. Föredrag riktade till allmänheten finns i denna kategori.


•  Inbjuden för tal och muntlig presentation finns under Tal eller presentation.

 

•  Referentgranskning eller annan konsultverksamhet utförd för externa organisationer läggs till under Konsultverksamhet och referentgranskning för externa organisationer.

 

•  Bedömning av kandidater för akademiska poster finns under kategorin Medlemskap.

 

•  I Besök från Hanken (fakultetsmobilitet) ingår både besök utomlands och på Hanken. Välj Besök på en extern institution. Du kan ange besökets omfattning genom att välja internationell, nationell, regional eller lokal.

 

  Besök till Hanken (fakultetsmobilitet) registreras av värden på Hanken. Välj Stå värd för en besökare.

 

•  Välj Examination för alla aktiviteter som hör till doktorsexamen, som t.ex. officiellt deltagande i doktorsavhandling, försvar eller handledning.

 

•  Aktiviteter relaterade till koordinering av extern undervisning, ämne eller projekt finns under Annan.

 

•  Observera att Priser och Press/media finns som separata rubriker i menyn till vänster.

Bloggar registreras under Press/media.