Skip to main content

Haris - Hankens forskningsdatabas: Registrera aktiviteter

Anvisningar för Haris

Registrera dina aktiviteter

Vi rekommenderar att du registrerar alla aktiviteter som du vill använda i CV-verktyget. Internationella besök till och från Hanken (fakultetsmobilitet) rapporteras till ministeriet endast på basen av den information som finns i Haris. Konferensresor räknas inte till internationell lärar- och forskarmobilitet. Ur rektorsbeslutet om poängsättningen av forskningsmeriter (länk) framgår vilka aktiviteter som beaktas i resursfördelningen till institutionerna. 

Om du inte vill att en aktivitet ska vara synlig på din personliga hemsida kan du markera den som ”Synlig med inloggning i HARIS” i avsnittet Synlighet på registreringsblanketten. Standardinställningen ”Offentlig - Inga restriktioner” betyder att aktiviteten är synligt på internet.

Hur registrera aktiviteter?

Följande anvisning handlar om hur du registrerar besök till och från Hanken.

Börja registrera en ny utgående aktivitet genom att klicka på den gröna knappen Lägg till publikation, aktivitet eller projekt i högra övre hörnet i Haris administrationsgränssnitt eller "+" -tecknet när du svävar över Aktivitet på vänstra sidan.

        eller     

Utgående besök från Hanken:

 • Välj Besök på en extern institution och sedan Besök på annan institution.

             

 • Klicka på Lägg till extern organisation för att välja eller lägga till organisationen du besökte. Se till att informationen om organisationens land är fylld i.
 • Använd alltid Tidsperioden och fyll i ett slutdatum, även om det bara är ett dagsbesök.

              

 • Använd rullgardinsmenyn i Omfattning för att ange om besöket är Internationellt, Nationellt, Regionalt eller Lokalt.

               

 • Fyll i syftet med ditt besök med knappen Lägg till indikator. Välj sedan Forskning eller Undervisning efter att du klickat på den inverterade triangeln.

                     

 • Om du vill begränsa besökets synlighet, gå till avsnittet Synlighet på botten av mallen och välj Synlig med inloggning i HARIS. Standardinställningen Offentlig - Inga restriktioner betyder att besöket är synligt på internet.

Inkommande besök till Hanken:

Inkommande besök måste registreras av en värd på Hanken. Det innebär att varje gäst på Hanken måste ha en värd

 • Välj Stå värd för en besökare och sedan Mottaget akademiskt besök på Hanken efter att ha klickat på den gröna knappen ”Lägg till publikation, aktivitet eller projekt” eller ”+”-tecknet när du svävar över Aktivitet på vänstra sidan.

                

 • Klicka på Lägg till besökare för att välja eller lägga till den externa personen du varit värd för. Kom ihåg att lägga till besökarens land och hemorganisation.
 • Fyll i besökarens namn också i Beskrivningen.
 • Använd alltid tidsperioden och fyll i ett slutdatum, även om det bara är ett dagsbesök
 • Använd rullgardinsmenyn i Omfattning för att ange om besöket är Internationellt, Nationellt, Regionalt eller Lokalt.
 • Fyll i syftet med besöket med knappen Lägg till indikator. Välj sedan Forskning eller Undervisning efter att du klickat på den inverterade triangeln, eller institutionsvisit.

               

 • Om du vill begränsa besökets synlighet, gå till avsnittet Synlighet på botten av mallen och välj Synlig med inloggning i HARIS. Standardinställningen Offentlig - Inga restriktioner betyder att besöket är synligt på internet.

Hur väljer jag lämplig kategori och underkategori för min aktivitet i Haris?

Använd följande kategorier när du lägger till aktiviteter i Haris:

•  Peer review av output och redaktionsarbete är den rätt kategorin för allt redaktionellt arbete av en granskare, redaktör, redaktionsledamot, mm.

 

•  Konferensbesök ska läggas till i kategorin Konsultverksamhet och referentgranskning för externa organisationer (inklusive konferenser, workshops, kurser och seminarier).

 

•  Inbjuden tal och muntlig presentation finns under Tal eller presentation.

 

•  Bedömning av kandidater för akademiska inlägg finns under kategorin Medlemskap.

 

•  Besök från Hanken/fakultetsmobilitet ingår besök både utomlands och hos Hanken. Välj Besök på en extern institution. Du kan ange Omfattning genom att välja Internationell, Nationell, Regional eller Lokal.

 

  Besök till Hanken/fakultetsmobilitet registreras av värden på Hanken. Välj Stå värd för en besökare.

 

•  Officiellt deltagande i doktorsavhandling, försvar och undersökning bör användas för all aktiviteter som hör till doktorsexamen. Välj Examination.

 

•  Observera att Pris och Press/media finns i menyraden till vänster under Aktivitet:

     

Bloggar är registrerade under Press/media.