Skip to main content

Haris - Hankens forskningsdatabas: Basfakta om Haris

Anvisningar för Haris

Basfakta om Haris

Basfakta om Haris svarar på följande frågor (Scrolla ner eller klicka på varje fråga för detaljerad information):

Vad är Haris?

Haris är förkortningen av Haken Research Information System, Hankens forskningsdatabas som samlar Hankens forskningsresultat och intellektuella resurser.

På Hanken, som i många andra universitet och institut, använder vi PURE (PUblication REsearch), ett Current Research Information System (CRIS) från det danska företaget Atria (nu ett Elsevier företag).

       

Vem ska registrera?

Alla forskare som är anställda av, eller på annat sätt  associerade  med, Hanken ska registrera sina forskningsmeriter i Haris.

Den enskilda forskaren har ansvar för att registrera sinaforskningsmeriter. I praktiken kan registreringen utföras av amanuens eller helpdesk-personal på enheten, enligt enhetens praxis. Biblioteket validerar publikationerna som registreras i Haris, men ansvarar inte för att utföra själva registreringen. Projekten övervakas av Centret, medan aktiviteternas riktighet inte kontrolleras.

Vad ska registreras?

All forskningsaktivitet som utförs på Hanken bör registreras i Haris. Det innebär att forskare ska registrera alla sina publikationer, aktiviteter och projekt, jämför med vad du skulle berätta om dig själva i din CV.

Nyanställda forskare ska registrera sina publikationer utgivna under de senaste fem åren, även om hemhörigheten i publikationerna inte är Hanken. Forskaren kan även registrera  äldre publikationer om så önskas.

I princip ska följande registreras i Haris:

  • Profilinformation:

Profilinformationen och metadata i Haris presenteras på din personliga hemsida och Haris publika portal. Den kan också utnyttjas för att göra personliga CV:n på olika sätt och för olika ändamål med CV-verktyget i Haris.

Basinformationen om dig och din association med Hanken överförs från Personec varje natt och kan inte editeras i Haris. Om du hittar fel i din information skall du kontakta personalarenden@hanken.fi.

Vi rekommenderar att du laddar upp en profilbild, lägger till detaljer om din utbildning, forskningsintressen och karriär samt kortfattat beskriver din läroplan för att berika informationen på din personliga hemsida och Haris publika portal. Om möjligt lägg till informationen både på engelska och svenska.

Se mer information om att Redigera personprofil.

  • Publikationer: Alla publikationer som tidskriftsartiklar, bokkapitel, konferenshandlingar, böcker, rapporter och avhandlingar. Publikationer riktade till allmänheten registreras också. Se mer information om att Registrera publikationer.
  • Aktiviteter:

Aktiviteter omfattar ett brett spektrum av handlingar som inkluderar peer review av forskningsresultat och redaktionsarbete, deltagande i eller organisering av evenemang, tal eller presentation, besök på en extern institution, stå värd för en besökare och doktorsavhandling, disputation och examination. Vi rekommenderar att du registrerar alla aktiviteter som du vill använda i CV-verktyget.

Press och media aktiviteter som kommer från en forskares professionella expertis, liksom Priser och andra professionella utmärkningar registreras också.

Se mer information om att Registera aktiviteter.

  • Projekt: Projekt omfattar information om forskningssamarbete, experiment eller andra som kan kräva flera forskare och organisationer. Både externt och internt finansierade projekt registreras. Se mer information om att Registrera projekt.

Hur registrera?

På de följande fyra sidorna Redigera personprofil, Registrera publikationer, Registrera aktiviteter och Registrera projekt (klicka på var och en för detaljerad information), finns det detaljerade instruktioner om hur du kan registrera dina forskningsmeriter - publikationer, aktiviteter och projekt, och hur du kan uppdatera din profilinformation i Haris.

Amanuenser, institutionssekreterare och helpdesk-personal på institutionerna kan hjälpa dig med registreringen av publikationer och aktiviteter. Frågor som de inte kan besvara skickar du till haris@hanken.fi.

När registrera?

Vi rekommenderar att du uppdaterar dina forskningsmeriter och din profilinformation kontinuerligt för att din personliga hemsida ska vara aktuell. 

Publikationerna kan du registrera innan de har utkommit. Använd då statusen Insänt, Accepterad/Presslagd, och E-version före tryckt. Publikationerna  verifieras av biblioteket enligt premieringstidtabellen (se Premiering av publikationer) och i december. De rapporteras till ministeriet i mars och till ackrediteringsorganisationerna i samband med att Hanken regelbundet skriver självutvärderings- och mellanrapporter till dem.

Aktiviteterna ska du registrera senast i december varje år.

Projekten registrerar du när du fått ett positivt finansieringsbesked. Kom ihåg att föra in ett avslutningsdatum samt ändra projektets status när projektet har slutförts.

Hur loggar in i Haris?

Forskare kan logga in i Haris med sina användarnamn och lösenord genom länken ”Haris Admin” under ”VERKTYG” på Hankens hemsida, eller genom direktlänken här  https://haris.hanken.fi/admin/.

 

Haris publika portal: via länken http://haris.hanken.fi/portal eller klicka på ”Haris” under "VERKTYG" på Hankens hemsida.

 

Problem med inloggning?:

Vem har tillgång till Haris? / Vem använder Haris?

Haris användare inkluderar:

  • Forskare
  • Amanuenser och Helpdesk
  • Biblioteket
  • HR-avdelningen

Det finns många nivåer av tillgång till Haris-användare. Olika användare har olika tillgångrättigheter och ser olika vyer i Haris. De har också olika inloggningsvägar (via Shibboleth eller inte).

Hjälp!

Om du vill lära dig mer om hur du använder Haris, finns länken Help and support alltid tillgänglig längst nere till höger  i webbläsaren. Klicka på Manual, så öppnas ett fönster med omfattande beskrivningar av och mer detaljerade handledning för olika funktioner.

Du kan alltid kontakta oss (haris@hanken.fi) om du har frågor om Haris och registrering i Haris, om du vill ha hjälp med parallellpublicering eller har andra frågor om open access-publicering.

    Bibliotek Twitter