Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Haris - Hankens forskningsdatabas

Guide till Haris - Hankens forskningsdatabas

Hur redigerar du din profil?

Logga in i Haris och klicka på Redigera profil på din översiktssida. Här redigerar du din profil och berättar mera om dig själv och din forskning.

     

Basinformation om dig och din associering med Hanken dras från HR-databasen varje natt och kan inte redigeras i Haris. Om du hittar fel i dessa uppgifter ska du rapportera dem till personalarenden@hanken.fi.

 

Du kan berika informationen om dig själv genom att använda fälten och funktionerna enligt följande:

  • Använd Lägg till fil för att lägga till ett foto och ett cv.

                

 

  • Använd Lägg till länk för att lägga till länkar till dina profiler i andra tjänster såsom ResearchGate, LinkedIn, Twitter eller Mendeley. Om du väljer Personal som Typ i rullgardinsmenyn kan du också lägga till länk till t.ex. din profil i Google Scholar eller till en personlig webbsida. Dessa länkar visas i din profil i portalen, under ditt foto. 
     
  • Lägg till profilbeskrivning leder till en skärm där du kan använda rullgardinsmenyn för att lägga till meritförteckning, information om forskning och undervisning och forskningsområden. Du kan fylla i varje tom låda med text på både engelska och svenska.

                  

 

  • Informationen i det förifyllda fältet Utbildningsinformation dras från Personec och kan inte ändras, men ytterligare information kan läggas till genom att välja Information on examen och Information om utbildning i rullgardinsmenyn Lägg till profilbeskrivning. Du kan också fylla i rutorna genom att klicka på Lägg till utbildning / akademisk kvalifikation.

 

  • Du kan lägga till dina externa positioner genom att klicka på Lägg till extern position.

 

  • Lägg till  nyckelord leder till ett klassificeringsschema som fastställts av ministeriet. När du har valt ett fast nyckelord (på Hanken används oftast 511 Nationalekonomi och 512 Företagsekonomi) öppnas tomma fält för fritt valda nyckelord.

                 

 

  • Kom ihåg att klicka på Spara i slutet av sidan.

Du kan omedelbart granska ändringarna på din personliga sida i Haris publika portal genom att klicka på Min profil i portalen bredvid ditt foto.

Skapa och anslut ditt ORCID-ID i Haris

ORCID (Open Researcher & Contributor Identifier) http://orcid.org/ ger forskare en unik och permanent digital id som kan användas i forskningens hela livscykel. ORCID-ID löser problemet med forskare med likadana eller liknande namn, eller namn som förändras över tid. Ett ORCID-ID  skiljer dig från alla andra forskare.
Du har nytta av att ange ditt ORCID-ID t.ex. i finansieringsansökningar, insända manuskript och meritförteckningar. Vissa förlag och finansiärer kräver ett ORCID-ID.
ORCID-ID gör det också möjligt att länka alla dina forskningsprestationer med varandra. Det minskar behovet av att mata in person- och publikationsuppgifter flera gånger i olika system.
ORCID är en icke-vinstdrivande organisation som upprätthålls av det vetenskapliga samfundet. ORCID-registret är offentligt tillgängligt och sökbart. Du har nytta av ett ORCID-ID i alla skeden av din karriär, från forskarstuderande till seniorforskare.

Haris innehåller ett fält för att ansluta ett ORCID-ID. Om du har ett ID kan du lägga till det i Haris genom Redigera profil > Skapa eller anslut ORCID-ID.

Om du inte har ett ORCID-ID kan du enkelt skaffa ett på https://orcid.org/.

Läs mera om ORCID.

Markerat innehåll (Highlighted content)

Du kan välja vilka publikationer, aktiviteter och projekt som först ska visas på din hemsida på Hanken och på din översiktssida på Haris publika portal genom funktionen markerat innehåll (highlighted content). I annat fall visas som standard det senast inlagda innehållet.

För att markera publikationer, aktiviteter och projekt klicka först på Redigera profil.

Välj Markerat innehåll i menyn till vänster. Välj flik beroende på om du vill markera publikationer, aktiviteter eller projekt. Klicka på ikonen med ett plustecken för att välja de meriter som du du vill markera.
Då du har lagt till markerat innehåll kan du sortera ordningsföljden med pilarna (↑ och ↓) eller radera med krysset (X) som visas till höger när du placerar markören på en post.

Kom ihåg att Spara innan du stänger fönstret.

Gör dina cv:n i Haris

När du har uppdaterat all din forskningsoutput, alla aktiviteter och projekt i Haris kan du skapa cv:n för olika ändamål direkt i systemet.

Du kan skapa en offentlig cv eller en privat cv. Den offentliga cv:n visas på Haris publika portal. Du kan använda den privata cv:n för att skapa cv:n med olika innehåll och i olika filformat, som är synliga endast för dg själv. Dessa funktioner är tillgängliga under Meritförteckning i menyn till vänster.

Då du skapar en cv väljer du de sektioner eller element som du vill infoga i cv:n.

Du kan lägga till nya sektioner också medan du redigerar din cv. Klicka på Lägg till avsnitt för att lägga till en sektion från personlig information, en ny innehållstyp eller en rubrik, som du inte inkluderade från början.

 

Dina cv:n är tillgängliga som pdf-, html- eller word-dokument. Du kan ladda ned dem genom att välja rätt alternativ nere på skärmen.

Samma funktion gäller dina publikationer, aktiviteter och projekt.