Skip to main content

Haris - Hankens forskningsdatabas: Redigera personprofil

Anvisningar för Haris

Redigera din personprofil

Haris är integrerad med Hankens hemsida. Det betyder att en forskares profil i Haris också exponeras på Hankens webbsida. Profilinformationen och metadata i Haris används också på din forskarsida i Haris publika portal, och kan användas i dina cv:n som gjorts i Haris på olika sätt för olika ändamål. Haris är ett bra verktyg för att sprida information om din forskning via olika kanaler.

Därför rekommenderar vi att du laddar upp en profilbild, lägger till detaljer om din utbildning, forskningsintressen och karriär och kortfattat beskriver din forskning och undervisning för att berika informationen på din personliga hemsida. Om möjligt lägg till informationen både på engelska och på svenska.

Se Hur redigerar du din profil?, Gör dina cv:n i Haris och Hur laddar du ner dina cv:n?

Hur redigerar du din profil?

Logga in i Haris och klicka på Redigera profil på din översiktssida. Här redigerar du din profil och berättar mera om dig själv och din forskning.

     

Basinformation om dig och din associering med Hanken dras från HR-databasen varje natt och kan inte redigeras i Haris. Om du hittar fel i dessa uppgifter ska du rapportera dem till personalarenden@hanken.fi.

 

Du kan berika informationen om dig själv genom att använda fälten och funktionerna enligt följande:

  • Använd Lägg till fil för att lägga till ett foto och ett cv.

                

 

  • Lägg till länk gör att du kan lägga till länkar t.ex. till din personliga webbsida eller LinkedIn-sida.

 

  • Lägg till profilbeskrivning leder till en skärm där du kan använda rullgardinsmenyn för att lägga till meritförteckning, information om forskning och undervisning och forskningsområden. Du kan fylla i varje tom låda med text på både engelska och svenska.

                  

 

  • Informationen i det förifyllda fältet Utbildningsinformation dras från Personec och kan inte ändras, men ytterligare information kan läggas till genom att välja Information on examen och Information om utbildning i rullgardinsmenyn Lägg till profilbeskrivning. Du kan också fylla i rutorna genom att klicka på Lägg till utbildning / akademisk kvalifikation.

 

  • Du kan lägga till dina externa positioner genom att klicka på Lägg till extern position.

 

  • Lägg till  nyckelord leder till ett klassificeringsschema som fastställts av ministeriet. När du har valt ett fast nyckelord (på Hanken används oftast 511 Nationalekonomi och 512 Företagsekonomi) öppnas tomma fält för fritt valda nyckelord.

                 

 

  • Kom ihåg att klicka på Spara i slutet av sidan.

Du kan omedelbart granska ändringarna på din personliga sida i Haris publika portal genom att klicka på Min profil i portalen bredvid ditt foto.

Skapa och anslut ditt ORCID-ID i Haris

ORCID (Open Researcher & Contributor Identifier) http://orcid.org/ ger forskare en unik och permanent digital id som kan användas i forskningens hela livscykel. ORCID-ID löser problemet med forskare med likadana eller liknande namn, eller namn som förändras över tid. Ett ORCID-ID  skiljer dig från alla andra forskare.
Du har nytta av att ange ditt ORCID-ID t.ex. i finansieringsansökningar, insända manuskript och meritförteckningar. Vissa förlag och finansiärer kräver ett ORCID-ID.
ORCID-ID gör det också möjligt att länka alla dina forskningsprestationer med varandra. Det minskar behovet av att mata in person- och publikationsuppgifter flera gånger i olika system.
ORCID är en icke-vinstdrivande organisation som upprätthålls av det vetenskapliga samfundet. ORCID-registret är offentligt tillgängligt och sökbart. Du har nytta av ett ORCID-ID i alla skeden av din karriär, från forskarstuderande till seniorforskare.

Haris innehåller ett fält för att ansluta ett ORCID-ID. Om du har ett ID kan du lägga till det i Haris genom Redigera profil > Skapa eller anslut ORCID-ID.

Om du inte har ett ORCID-ID kan du enkelt skaffa ett på https://orcid.org/.

Läs mera om ORCID.

Gör dina cv:n i Haris

När du har uppdaterat all din forskningsoutput, alla aktiviteter och projekt i Haris kan du skapa cv:n för olika ändamål direkt i systemet. Du kan också välja vilka publikationer, aktiviteter och projekt som först ska visas på din hemsida på Hanken och på din översiktssida på Haris publika portal genom funktionen markerat innehåll (highlighted content). I annat fall visas som standard det senast inlagda innehållet.

För att markera publikationer, aktiviteter och projekt för första gången klicka på plustecknet ”+” som visas när du lägger markören på Meritförteckning. Välj sedan Meritförteckning med markerat innehåll.

 

Klicka på Lägg till forskningsoutput, Lägg till aktivitet eller Lägg till projekt. Då du har lagt till posterna kan du ändra på ordningsföljden eller radera poster med pilarna (↑ och ↓) och krysset (X) som visas till höger när du placerar markören på en post.

Kom ihåg att klicka för rutan Publicera och klicka på Spara innan du stänger fönstret. Det valda innehållet visas nu på din personliga hemsida på Hanken och i Haris publika portal.

Du kan också göra offentliga cv:n och privata cv:n. Dessa funktioner är tillgängliga under menyn Meritförteckning till vänster.

Cv:n som du har skapat i Haris visas inte på Haris publika portal eller på din personliga hemsida på Hanken.

Hur laddar du ner dina cv:n?

Dina cv:n är tillgängliga som pdf-, html- eller word-dokument. Du kan ladda ned dem genom att välja rätt alternativ nere på skärmen.

Samma funktion gäller dina publikationer, aktiviteter och projekt.