Skip to main content

Haris - Hankens forskningsdatabas: Redigera personprofil

Anvisningar för Haris

Redigera din personprofil

Haris är integrerad med Hankens hemsida, så en Hanken forskares profil i Haris exponeras också på Hankens webb. Profilinformationen och metadata i Haris används också på din forskarsida i Haris publika portal, och kan användas i dina CV:n som gjorts i Haris på olika sätt för olika ändamål. Haris är ett bra verktyg för att sprida information om din forskning via olika kanaler.

Därför rekommenderar vi att du laddar upp en profilbild, lägger till detaljer om din utbildning, forskningsintressen och karriär och kortfattat beskriver din forskning och undervisning för att berika informationen på din personliga hemsida. Om möjligt lägg till informationen både på engelska och på svenska.

Se Hur redigerar du din profil?, Gör dina CV:n i Haris och Hur laddar du ner dina CV:n?

Hur redigerar du din profil?

Efter att ha loggat in i Haris klickar du på Redigera profil på din översiktssida för att redigera din profil och berätta mera om dig själv och din forskning.

     

Basinformation om dig och din associering med Hanken dras från HR-databasen varje natt och kan inte redigeras i Haris. Om du hittar fel i din information ska du rapportera dem till personalarenden@hanken.fi.

 

Du kan berika informationen om dig själv genom att använda fälten och funktionerna enligt följande:

  • Använd Lägg till fil för att lägga till ett foto och ett CV.

                

 

  • Lägg till länk gör att du kan lägga till länkar som din personliga webbsida och LinkedIn-sida.

 

  • Lägg till profilbeskrivning tar dig till en skärm där du kan använda rullgardinsmenyn för att lägga till Meritförteckning, Information om forskning och undervisning, och forskningsområden. Du kan fylla i varje tom låda med fria texter på både engelska och svenska.

                  

 

  • Informationen i det för-fyllda fältet Utbildningsinformation dras från Personec och kan inte ändras, men ytterligare information kan läggas till genom att välja Information on examen och Information om utbildning i i rullgardinsmenyn av Lägg till profilbeskrivning. Du kan också fylla i rutorna genom att klicka på Lägg till utbildning / akademiska kvalifikation.

 

  • Du kan lägga till dina externa positioner genom att klicka på Lägg till extern position.

 

  • Lägg till  nyckelord tar dig till ett klassificeringsschema som fastställts av ministeriet. När du har valt ett fast nyckelord (mestadels används på Hanken: 511 Nationalekonomi och 512 Företagsekonomi) får du tomma fält för fritext nyckelord.

                 

 

  • Kom ihåg att klicka på ”Spara” i slutet av sidan!

Du kan omedelbart se över dina ändringar på din personliga översiktssida på Haris publika portal genom att klicka på Min profil i portalen bredvid ditt foto.

Skapa och ansluta ditt ORCID-ID i Haris

ORCID (Open Researcher & Contributor Identifier) (http://orcid.org/) ger forskare och författare en unik och permanent digital identifierare som kan användas överallt i forsknings och publicerings livscykler. Öppen för alla, ideell och samhällsdrivna, ORCID är en icke-proprietär standard som upprätthålls av det vetenskapliga samfundet till nytta för forskning och forskare. Det är värdefullt för alla karriärstadier, från forskarstuderande till seniorforskare.

ORCID-ID löser problemet med namn tvetydighet. Namnen är inte unika. De kan skrivas på många olika sätt och kan förändras över tiden. ORCID förhindrar detta problem genom att varje forskare tilldelas ett unikt och permanent id som skiljer dig från alla andra forskare och gör det här registret offentligt tillgängligt och sökbart.

ORCID-ID gör det möjligt också att automatiskt länka alla dina forskningsprestationer med varandra. Du kan behålla all din viktig information och forskningsmeriter på ett ställe. Det minskar behovet av att mata in person- och publikationsuppgifter flera gånger i olika system.

Det är användbart att ange ditt ORCID-ID, till exempel i finansieringsansökningar, insända manuskript och meritförteckningar. Vissa utgivare och finansierare behöver nu ditt ORCID-ID.

Haris innehåller ett fält för författare att ansluta ditt ORCID-ID. Om du har ett ORCID-ID kan du lägga till det i Haris genom att klicka på Skapa eller anslut ORCID-ID i Redigera profil i Haris.

Om du inte har ett ännu, kan du skaffa ett enkelt på https://orcid.org/.

Du kan läs mera om ORCID.

Gör dina CV:n i Haris

När du har uppdaterat alla dina forskningsoutput, aktiviteter och projekt i Haris kan du producera olika CV:n för olika ändamål direkt från systemet. Genom att markera några av dina publikationer, aktiviteter och projekt i ditt Meritförteckning med markerat innehåll väljer du också de som ska visas på din Hankens hemsida och på din översiktssida på Haris publika portal.

För att markera publikationer, aktiviteter och projekt för första gången klicka på plus ”+”-tecknet som visas när du lägger musen på Meritförteckning och väljer sedan Meritförteckning med markerat innehåll.

 

Klicka på Lägg till forskningsoutput, lägg till aktivitet eller Lägg till projekt. Efter att du har lagt till posterna kan du ändra sin ordning eller radera dem med pilarna (↑ och ↓) och korset (X) som visas upp till höger när du placerar musen ovanpå en post.

Kom ihåg att klicka för rutan ”Publicera” och klicka på ”Spara” innan du stänger fönstret. Det valda innehållet visas på din personliga Hanken hemsida och Haris publika portal.

Det finns också möjlighet att göra Offentliga och privata CV:n. Dessa funktioner är också tillgängliga under fliken Meritförteckning till vänster.

Dina CV:n skapade i Haris visas inte på Haris publika portal och din personliga Hankens hemsida.

Hur laddar du ner dina CV:n?

Dina färdiga CV:n är tillgängliga som PDF, HTML eller Word dokument. Du kan ladda ned dem genom att välja det relevanta alternativet nere på skärmen.

Samma funktion gäller dina publikationer, aktiviteter och projekt.