Skip to Main Content

Haris - Hankens forskningsdatabas

Guide till Haris - Hankens forskningsdatabas

Komma igång

Alla som är anställa som akademisk personal på Hanken har automatiskt ett konto i Haris, och därmed en profil i den publika portalen.

Haris är integrerad med personsidan på Hankens webb, så att personsidan länkar till profilsidan och publikationer i Haris publika portal. Haris är en vilktig kanal för att synliggöra din forskning, eftersom Haris oftast kommer högt upp bland resultaten i olika söktjänster.

Vi rekommenderar därför att du redigerar din profil, och förutom grunduppgifterna berikar profilen med tilläggsinfoirmation. Du kan t.ex. bifoga ett foto, lägga till information om utbildning, forskningsintressen och din akademiska karriär eller och bifoga en kort CV.  Portalen och profilen finns både på engelska och svenska, och det är bra att uppdatera båda språkversionerna för att undvika tomma sidor (samma texter kan användas).

Nyanställd på Hanken

Som nyanställd på Hanken ska du registrera alla dina publikationer från de senaste fem åren i Haris (inklusive löpande år), även om publikationerna inte är affilierade till Hanken. Detta behövs för rapportering i anslutning till Hankens ackrediteringar.

OBS! Om du tidigare har har sampublicerat med författare affilierade med Hanken, så finns din publikation sannolikt redan registrerad i Haris. I så fall ska du inte lägga till samma publikation en gång till. Sök bland publikationerna i Haris admin eller i Haris publika portal för att kontrollera om en sådan sampublikation redan är registrerad.

Om du tidigare har varit anställd vid ett universitet som använder samma programvara som Haris ( Elsevier-produkten Pure), så kan du importera dina tidigare publikationer till Haris. Det finns också andra möjligheter att importera publikationer i Haris, för att undvika manuell inmatning. Kontakta haris@hanken.fi om du vill ha hjälp med att importera och registrera dina tidigare publikationer.

Personlig översikt

Då du loggar in i Haris admin visas som startsida din personliga översikt. Här kan du komma åt, uforska och redigera allt ditt innehåll i Haris. Den personliga översikten är synlig endast för dig själv och för personer med adminstratörsrättigheter. Observera alltså att din personliga översikt inte är detsamma som din profil i Haris publika portal. Nedan presenteras de element som ingår i den personliga översikten.

I anvisningarna för att redigera din publika profil beskrivs hur du redigerar profilen. Se även Haris publika portal för en beskrivning av de funktioner som visas i portalen och hur du kan påverka dessa.

Personlig profil

I denna sektion presenteras basinformationen i din profil.

 1. Min publika profil länkar till din profil i Haris publika portal.
 2. Lägg till Curriculum Vitae Här visas din cv om du har lagt till en, eller en länk till Lägg till Curruculum Vitae, där du kan lägga till en cv om du inte ännu har gjort det. Se anvisningar för att göra cv i Haris.
 3. Här visas en länk till ditt ORCID-id, om du har lagt till det i din profil. Via länken Godkänn export av innehåll till ORCID kan du skaffa ett ORCID-id. Om du redan har ORCID skapar du här en koppling mellan Haris och ORCID, så att din ORCID-profil automatiskt uppdateras med nya uppgifter (t.ex. publikationer) från Haris. Vi rekommenderar att Hankens forskare skaffar ett ORCID-id och lägger till det i Haris. Se anvisningar för att skapa och ansluta ORCID-id i Haris.
 4. Redigera profil Här kan du redigera och berika uppgifterna i din profil, t.ex. lägga till ett foto, beskriva dina forskningsintressen, länka till dina profiler i sociala medier eller din profil i Google Scholar m.m.

PlumX metrik

I denna sektion sammanfattas hur dina publikationer förekommer i altmetritjänsten PlumX. Om det har skett förändringar i metriken sedan din senaste inloggning så markeras detta med en uppåtpil som finns höger om totalsumman för respektive indikator.

 1. Klicka på länken Läs mer om PlumX för att få mera information om de indikatorer som förekommer i PlumX.
 2. Här anges att det har skett en förändring i antalet omnämnanden i PlumX sedan senaste inloggning. Antalet nya omnämnanden för respektive indikator visas vid uppåtpilen höger om totala antalet för respektive indikator.
 3. Länken Se publiceringar med PlumX-data går till din editor.
  Den metrik som visas i Plum är begränsad till det innehåll som är indexerat i Plum. Nytt innheåll indexeras fortlöpande och därmed ökar täckningen i PlumX. Metriken i PlumX uppdateras varje vecka. Därför visas uppdaterad metrik först veckan därpå, ifall du loggar in oftare än en gång i veckan.

Läs mera om indexering och täckning i PlumX.

Filtrera forskningsoutput som har metrik i PlumX

Genom att klicka på länken Se publiceringar med PlumX data (se bilden ovan) flyttas du över till editorn där ett sökfilter för PlumX är aktiverat.

I editorn kan du alltså filtrera fram de publikationer som finns i PlumX.  


 

 

PlumX metrik per forskningsoutput

Gå till rubriken Bibliometri i menyn för att detaljgranska metriken i PlumX för en enskild publikation. Metriken och indikatorerna visas på följande sätt:


 

Sammanfattning av innehållstyper

Här visas en sammanfattning av ditt innehåll i Haris, sorterat enligt innehållstyp. Under varje typ av innehåll vias underkategorierna i storleksordning, så att de kategorier som har flest antal visas först. Klicka på innehållstyp eller underkategori för att öppna respektive grupp i editorn, där rätt sökfilter är aktiverat.

Projektöversikt

Projektöversikten är en visuell sammanfattning av dina projekt och de publikationer som är kopplade till projekten. Översikten gör att det är lätt att snabbt granska huruvida alla projekt ingår och att alla publikationer och annat relaterat innehåll är kopplade till respektive projekt. 

 

Tidslinje för projekt

 

project timeline

 

 1. Välj den tidsintervall som du vill granska.
 2. Klicka på projektöversikten för ett specifikt projekt (för detaljer om en enskild översikt se nedan). PlumX metrik och de publikationer som är kopplade till projektet visas.
 3. I projektöversikten markeras de publikationer som är kopplade till projektet för att lättare kunna uppskatta antalet relaterade publikationer per år.
 4. Projekten är sorterade enligt startdatum, med det tidigaste projektet högst upp. Projekt som saknar slutdatum visas med en ellips, och för projekt som saknar start- och slutdatum visas endast projektets titel.
 5. Uppgifter om antal pågående projekt och forskningsmedel visas i projektöversikten nedanför tidslinjen. Klicka på respektive uppgift eller siffra för att öppna uppgifterna i rätt editor.


Ett enskilt projekt

Klicka på ett projekt i tidslinjen för att öppna det enskilda projektet i en separat dialogruta.

 1. Projektets titel.
 2. Projektperiod
 3. Redigera uppgifterna om projektet.
 4. PlumX-metrik för de publikationer som är kopplade till projektet.
 5. Projektets tidslinje, med möjlighet att ställa in tidsintervall, och med publikationer relaterade till projektet. Publikationer och andra innehållstyper som är kopplade till projektet är placerade kronologiskt på tidslinjen och markerade med en ikon för respektive typ av innehåll. Om de enskilda publikationernas utgivningstid ligger nära varandra grupperas de till en och samma ikon, och antalet publikationer framkommer intill ikonen.
 6. Publikationer som finns i PlumX visas på tidslinjen som en orangefärgad cirkel. Klicka på cirkeln för att öppna publikationerna.
 7. Klicka på publikationens titel för att öppna i redigeringsläge.
 8. Om publikationen har metrik i PlumX visas detta under titeln. En orangefärgad cirkel visas intill den uppdaterade metriken. Klicka på Se detaljer för en sammanfattning av metriken i PlumX för denna publikation.

Forskningsnätverk

Funktionen forskningsnätverk ger en översikt över dina samarbetsnätverk. Här kan du utforska och interagera med ditt nätverk, t.ex. gällande publikationer, medförfattare, affilieringar eller aktiviteter. Nätverkskartan återspeglar den information som är inmatad i Haris, d.v.s. datakvaliteten i posterna i Haris påverkar nätverksartan.

Fosrkningsnätverket visas också i din profil i Haris publika portal, inklusive en samarbetskarta från de senaste fem åren baserat på data i innehållstyperna forskningsoutput och projekt. Du kan redigera hur forskningsnätverket visas i publika portalen, se skräddarsy din profil i portalen.

 1. Växla mellan att visa alla relationer eller främsta medförfattare.
 2. Placera dig själv i fokus i nätverket.
 3. Zooma in eller ut för att få en optimal vy av nätverket.
 4. Om du har valt en enhet i nätverket (t.ex. en person, institution eller medförfattare) visas denna högst upp i nätverket.
 5. För att försnabba uppladdningen visas som förval ett begränsat antal nätverk (50 relationer och 100 samarbeten). Klicka på Visa mer innehåll för att öka antalet, men beakta att  detta kan ha en negativ effekt på prestandan.
 6. Filtrera olika typer av relationer genom att använda rullgardinsmenyn för filtrering.
 7. I översikten över nätverk visas de mest förekommande medförfattarna,
 8. och de mest förekommande affilieringarna i dina publikationer. Klicka på antalet för att öppna editorn där dessa listas.

Lägg till innehåll

Klicka på Lägg till innehåll för att  lägga till olika typer av innhåll i Haris. Då öppnas ett nytt fönster där du väljer innehållstyp och öppnar inmatningsblanketten. Du kan också välja att importera innehåll från externa databaser.
add content icon

Uppgifter och meddelanden

Uppgifter påminner dig om något som du kanske vill åtgärda. Ofta handlar det om att överföra publikationer till följande steg i arbetsflödet. Klicka på länken för att granska och åtgärda uppgiften.

Meddelanden informerar dig om att någon har lagt till dig i nytt innehåll. Klicka på Okej! om meddelandet är korrekt och du vill kvittera och radera meddelandet. Meddelanden som är äldre än 6 månader raderas automatiskt.

Redigera din profil

Syftet med den personliga profilen är att ge en bild av dig som forskare, bl.a. genom att beskriva dina forskningsområden och forskningsintressen. Du kan berika informationen på profilens översiktssida genom att berätta mera om dig själv och din forskning. Använd de funktioner som beskrivs nedan.

Logga in i Haris och klicka på Redigera profil på din översiktssida.

 

Personlig identifiering

Basinformation om dig och din associering med Hanken tas från HR-databasen Mepco varje natt och kan inte redigeras i Haris. Om du hittar fel i dessa uppgifter ska du rapportera dem till personalarenden@hanken.fi. De uppgifter som kommer från Mepco markeras med symbolen .

 • Namnvariant - Ditt namn synkroniseras från Mepco. Om du önskar att en annan namnvariant visas i portalen, klicka på Lägg till namnvariant och välj typ av namn:
  • Förvalt publiceringsnamn - namnet visas i allt innehåll som relaterar till personen.
  • Tidigare namn - namn som du tidigare har använt, visas inte i portalen.
  • Känd som - detta namn visas i portalen.
    
 • ORCID En länk till ditt ORCID-id visas om du har kopplat det till Haris.
  Vi rekommenderar att Hankens forskare skaffar ett ORCID-id och lägger till det i Haris. Se anvisningar för att skapa och ansluta ORCID-id i Haris.
   
 • Profildokument (fotografi och meritförteckning) > Lägg till fil för att ladda upp ett porträttfotografi. Du kan också ladda upp ett cv.
  Godkända filformat för profildokument är .jpg, .jpeg, .png, .bmp eller .gif.


   
 • Länkar > Lägg till länk
  Använd Lägg till länk för att lägga till länkar till dina profiler i andra tjänster såsom ResearchGate, LinkedIn, Twitter eller Mendeley. Om du väljer Personlig som Typ i rullgardinsmenyn kan du också lägga till länk till t.ex. din profil i Google Scholar eller till en personlig webbsida. Dessa länkar visas i din profil i portalen, under ditt foto. Länk till Scoopus-profilen läggs till automatiskt för de personer som har ett Scopus-id.

 

Meritförteckning och forskningsbeskrivning  

 • Informationen i det förifyllda fältet Profilbeskrivning > Information om utbildning synkroniseras från Mepco och kan inte ändras i Haris, men ytterligare information kan läggas till för att berika din profil. Använd Lägg till profilbeskrivning för att lägga till uppgifter om följande:
  • meritförteckning
  • information om forskning och undervisning
  • forskningsområden
  • information om examen
  • information om utbildning
  • forskningsintressen

Vi rekommenderar att fylla i text i båda språkvarianterna, svenska och engelska. Vid behov kan du på den svenska sidan fylla i text på engelska. Om en ruta lämnas tom blir den publika profilen också tom för den språkversionen.

För att påverka funktionen fingerprint i publika portalen är det särskilt viktigt att fylla i forskningsområden och forskningsintressen. Läs mera om fingeravtryck.

Kom ihåg att klicka på Skapa för att spara ändringar.

                  


Organisationstillhörighet

 • Uppgifter om den interna organisationstillhörighten synkroniseras från Mepco och kan inte uppdateras i Haris. Vid behov, använd textlådan under rubriken Mera information om affiliation för tilläggsuppgifter.
   

Positioner utanför Hanken

 • Använd Lägg till extern position för att lägga till information om positioner utanför Hanken.

 

Utbildning / Behörighet

 • Tilläggsinformation om utbildning och behörighet (akademiska kvalifikationer) kan också läggas till under funktionen Lägg till utbildning/akademiska kvalifikationer.
   

Nyckelord

 • Lägg till  nyckelord leder till ett klassificeringsschema som fastställts av ministeriet. När du har valt ett fast nyckelord (på Hanken används oftast 511 Nationalekonomi och 512 Företagsekonomi) öppnas tomma fält för fritt valda nyckelord.
  Nyckelorden vias i publika portalen och de är viktiga för att påverka funktionen fingeravtryck i portalen. Läs mera om fingeravtryck.

                 

 

Mål för hållbar utveckling

 • Lägg till mål för hållbar utveckling om din forskning kan kopplas till hållbarhetsmålen. Du kan lägga till ett hållbarhetsmål eller flera. Hållbarhetsmålen syns i din profil i publika portalen.

  Se videon SDGs and research för mera information om hållbarhetsmålen och Haris (klicka på videon och logga in).
   

Synlighet

 • Den förvalda inställningen för synlighet är Allmänt tillgänglig - Inga restriktioner. Personer anställda som lärare och forskare på Hanken har en synlig profil i Haris publika portal. Då anställningen upphör avaktiveras profilen automatiskt, medan publikationer och andra innehållstyper förblir i Haris.


Du kan omedelbart granska ändringarna på din personliga sida i Haris publika portal genom att klicka på Min profil i portalen bredvid ditt foto.

Kontrollera din profil i portalen

Personprofilen i publika portalen

Grundinformationen i profilen består av namn, akademisk grad och intern organisation på Hanken. Dessa uppgifter synkroniseras automatskt från HR-systemet Mepco. För att ge en mera omfattande bild av dig som forskare kan du dessutom berika profilen med tilläggsinformation om följande:

 • ORCID-id
 • fotografi
 • cv
 • meritförteckning och forskningsbeskrivning (innefattar meritförteckning, information om forskning och undervisning, forskningsområden, information om examen, information om utbildning, forskningsintressen)
 • nyckelord som beskriver din forskning
 • logotyp för för FN:s hållbarhetsmål, om din forskning relaterar till dessa
 • länkar till dina profiler i tjänster såsom ResearchGate, Twitter, LinkedIntill eller länk till din profil i Google Scholar. Dessa länkar visas i din profil i portalen, under ditt foto. Länken till Scoopus-profilen läggs till automatiskt för de personer som har ett Scopus-id.

Se närmare anvisningar i redigera din publika profil.

Samarbetskarta för forskningsnätverk

Samarbetskartan visualiserar den geografiska spridningen av dina samarbeten under senaste fem åren. Detaljer om samarbeten kan visas i form av karta, profiler eller forskningsenheter. Varje cirkel på kartan indikerar ett samarbete, klicka på cirkeln för att få fram mera information. Nätverkskartan baserar sig på innehållstyperna publikationer och projekt.

Du kan dölja nätverkskartan i din profil om du anser att den inte bidrar till profilen eller ger en rättvisande bild av ditt samarbetsnätverk. En rättvisande bild av nätvereket förutsätter att samarbetspartnernas externa organisation läggs till i posterna för publikationer och aktiviteter.

För att dölja nätverkskartan gå till Redigera profil > Portalprofil > Samarbetskarta > Avaktivera Visa samarbetskarta i profilen.
Om detta alternativ är inaktiverat är samarbetskartan dold både från översikts- och nätverksavsnitten i din profil. Notera att endast samarbetskartan är dold, antalet samarbeten visas fortfarande i sektionen nätverk.

Utvalt innehåll

Du kan välja vilka publikationer, aktiviteter och projekt som ska visas först i din översikt i portalen. Använd då funktionen utvalt innehåll (highlighted content). I annat fall visas som standard det senast inlagda innehållet.

Gå till Redigera profil > Utvalt innehåll för att välja de innehållstyper du vill visa först i översikten i din profil.

Gå till Utvalt innehåll i menyn. Välj flik beroende på vilken typ av innehåll du vill välja: publikationer, aktiviteter, priser eller projekt. Klicka på ikonen med ett plustecken för att välja de meriter som du du vill markera (d.v.s. visa först).
Då du har lagt till markerat innehåll kan du sortera ordningsföljden med pilarna (↑ och ↓) eller radera med krysset (X) som visas till höger när du placerar markören på en post.

Kom ihåg att Spara innan du stänger fönstret.


 

Fingerprint

Funktionen fingerprint är automatiskt genererade begrepp som beskriver publikationer eller personprofiler i Haris. Begrereppen genereras utgående från det material som är registrerat i Haris - titel och abstrakt i publikationer samt texterna i personprofilen (t.ex. forskningsbeskrivning och nyckelord). Dessa texter matchas mot termerna i ett antal tesaurer och skapar ett viktat index, som visualiserar de begrepp som ingår i fingerprint. Fingerprint genereras endast på basen av texter på engelska.

En översikt över fingerprint med de mest förekommande begreppen visas i din publika profil. Den kan se ut t.ex. så här:


Varje publikation som har fingerprint bidrar till författarens eget övergripande fingerprint i profilen. Fingerprint kan användas för att söka och filtrera publikationer i Haris. Det används även för att hitta liknade forskarprofiler.

Du kan påverka och förbättra fingerprint så här:

 • Publikationens abstrakt är ifyllt i fältet Sammanfattning.
 • En publikation på annat språk än engelska har titeln översatt till engelska i fältet Bidragets översatta titel.
 • Om publikationen har nyckelord skrivs de in i fältet för nyckelord.
 • Lägg till en beskrivning av forskningsområden och forskningsintressen i din beskrivning profilbeskrivning. Beskrivingen ska vara på engelska för att beaktas i fingeravtrycket. Använd begrepp som beskriver din forskning så väl som möjligt.
   

Redigera fingerprint

Du kan redigera eller ta bort, men inte lägga till, fingerprint. Gå till Redigera profil > Fingerprint. Klicka på de begrepp som du vill radera, eller avaktivera ett helt område.

Läs mera om Fingerprint indexing.

Scopus-metrik

Metrik från Scopus är integrerad i Haris publika portal. H-index visas i profilen för en period på 5 år, 10 år respektive alla år. En graf som illustrerar volym och publikationer per år visas också. 

Metriken (antal citeringar och h-index) beräknas på basen av antal publikationer i Haris och antal citeringar i Scopus.


Antal citeringar för en enskild publikation visas i anslutning till den enskilda publikationen.
Metrics per individual research output are shown next to the output.


Du kan dölja metriken från Scopus (h-index och/eller citeringar) som visas i din profil. Gå till Redigera profil > Portalprofil > Visa metrik och välj den metrik som ska visas för ditt innehåll (där det är möjligt) i din personliga profil i portalen. All tillgänglig metrik som konfigurerats av administratörer vid din institution visas automatiskt.
Om du döljer metrik kan de fortfarande ses på andra sidor, t.ex. på en medförfattares profil.

Skapa och anslut ORCID-id i Haris

ORCID (Open Researcher & Contributor Identifier) är ett internationell register med unika forskar-id:n. ORCID löser problemet med forskare med likadana eller liknande namn, eller namn som förändras över tid. Ett ORCID-ID skiljer dig från alla andra forskare, det är permanent och kan användas i forskningens hela livscykel.

ORCID gör det också möjligt att länka alla dina forskningsprestationer med varandra. Det minskar behovet av att mata in person- och publikationsuppgifter flera gånger i olika system.

Mer information om fördelarna med en ORCID, se Why get an ORCID?.

Du har nytta av att ange ditt ORCID-id t.ex. i finansieringsansökningar, insända manuskript och meritförteckningar. Vissa förlag och finansiärer kräver ORCID.

ORCID är en icke-vinstdrivande organisation som upprätthålls av det vetenskapliga samfundet. ORCID-registret är offentligt tillgängligt och sökbart. Du har nytta av ett ORCID-id i alla skeden av din karriär, från forskarstuderande till seniorforskare.

I Haris kan du skapa en koppling mellan ORCID och Haris. Då uppdateras din ORCID-profil automatiskt med de publikationer som registreras i Haris. Skapa kopplingen mellan Haris och ORCID via Redigera profil > Skapa eller anslut ORCID-ID.

Skaffa ett ORCID-id här, om du inte redan har ett.

Läs mera om ORCID.

Skapa CV

När du har uppdaterat din forskningsoutput, dina aktiviteter och projekt i Haris kan du skapa cv:n för olika ändamål direkt i systemet. Syftet med cv-modulen är att enkelt kunna återanvända den data som du har matat in i Haris. Du kan skapa ett offentligt cv eller ett privat cv.

Offentligt cv
Offentligt cv visas som en länk under ditt profilfoto i portalen. Det går att skapa endast ett offetligt cv.

Privat cv
Privat cv är synligt endast för dig själv i din personliga översikt. Du kan skapa flera olika privata cv:n med olika innehåll och för olika syften.

Då du skapar ett cv väljer du de sektioner och element som du vill infoga.

Du kan lägga till nya sektioner också medan du redigerar ditt cv. Klicka på Lägg till avsnitt för att lägga till en sektion från personlig information, en ny innehållstyp eller en rubrik, som du inte hade med från början.

Du kan spara ditt cv i olika filformat, som pdf-, word- eller html-dokument.

Kom ihåg att kryssa i rutan Publicera då du är klar att publicera ditt offentliga cv.

Notera att cv-modulen i Haris tillsvidare inte är anpassad enligt TENK:s cv-modell.