Skip to main content

Haris - Hankens forskningsdatabas: Registrera projekt

Anvisningar för Haris

Registrera projekt

Projekt med extern finansiering ska alltid registreras i Haris. I vilken utsträckning du ska registrera även andra projekt beror på kutymen inom ditt ämne. Om du vill att ett projekt inte visas på Haris publika portal, kan du markera den som Synlig med inloggning i Haris i inmatningsformuläret.

Registrera projekt

 • Börja registrera ett projekt genom att klicka på knappen Lägg till nytt innehåll i högra övre hörnet i Haris administrationsgränssnitt eller på plustecknet ”+” när du för markören över Projekt i menyn på vänstra sidan.

             eller    

 • Klicka på Projekt med extern finansiering, Projekt finansierat av Hanken/Hankens fonder eller Annat projekt beroende på vilken typ av projekt du vill registrera.
 • Fyll i relevanta uppgifter i de olika fälten. Notera att du kan fylla i information både på svenska och engelska. Du byter språkversion genom att klicka på de små flaggorna uppe till vänster.
   
 • För externt finansierade projekt ska du fylla i följande uppgifter:
 • projektets namn
 • kort beskrivning / abstrakt
 • projektperiod (start- och slutdatum)
 • finansiär
 • projektledare.