Skip to main content

Haris - Hankens forskningsdatabas: Registrera projekt

Anvisningar för Haris

Registrera projekt

Projekt med extern finansiering ska alltid vara registrerade i Haris. I vilken utsträckning du ska registrera andra projekt beror på kutymen inomditt ämne. Om du inte vill att ett projekt visas på Haris publika portal, kan du markera den som Synlig med inloggning i Haris i registreringsmallen.

Registrera projekt

  • Börja registrera ett projekt genom att klicka på den gröna knappen ”Lägg till publikation, aktivitet eller projekt”  i högra övre hörnet i Haris administrationsgränssnitt eller ”+”-tecknet när du svävar över Projekt på vänstra sidan.

             eller    

  • Klicka på Projekt med extern finansiering, Projekt finansierat av Hanken/Hankens fonder eller Annat projekt beroende på vilken typ av projekt du vill registrera.
  • Fyll i relevant information i de olika fälten. Notera att du kan fylla i information både på svenska och engelska. Du byter språkversion genom att klicka på de små flaggorna uppe till vänster.
  • För externt finansierade projekt bör du fylla i följande information:
  • Projektets namn,
  • Kort beskrivning / abstrakt,
  • Projektperiod (start- och slutdatum),
  • Finansiär,
  • Projektledare.