Skip to Main Content

Haris - Hankens forskningsdatabas

Guide till Haris - Hankens forskningsdatabas

Vanliga frågor om Haris

Rulla ner eller klicka på varje fråga för detaljerad information:

1. Hur väljer jag publikationstyp för min publikation?

2. Vilken artikelversion ska jag parallellpublicera?

3. Vilket inmatningsformulär ska jag avända för att registrera konferensinformation?

4. Hur ska jag registrera mina utgående och inkommande besök (fakultetsmobilitet) i Haris?

5. Hur kan jag radera eller kopiera en post i Haris?

6. Hur vet jag att min registrering är godkänd?

7. Kan jag registrera dataset i Haris?

 

1. Hur väljer jag publikationstyp för min publikation?

Publikationerna klassificeras enligt Undervisningsministeriets klassificering. I sista hand är det biblioteket som ansvarar för hur publikationerna klassificeras. Publikationstyperna beskrivs i ministeriets anvisningar för publikationsrapporteringen:

Publication data collection instructions for researchers 2019

Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2019

Högskolans rapporteringar till ackrediteringsorganisationerna, den interna resursfördelningen och premieringen av vetenskapliga publikationer bygger också på ministeriets klassificering och villkor för rapportering.

 

2. Vilken artikelversion ska jag parallellpublicera?

Se detaljerade instruktioner om Vilken artikelversion ska jag parallellpublicera? i Hankens LibGuide om open access.

 

3. Vilket inmatningsformulär ska jag använda för att registrera konferensinformation?

Det finns flera sätt att lägga till konferensinformation i Haris, beroende på ditt bidrag.

  • Om ditt bidrag är ett konferenspapper eller ett abstrakt som är publicerat i en konferenspublikation, använd inmatningsformuläret Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidrag.

                   

ISBN/ISSN är särskilt viktigt att ange, då det finns en sådan.

Observera att för att rapportera ett konferensbidrag till ministeriet krävs att det finns fulltext (inte bara abstrakt), att bidraget är offentligt tillgängligt OCH att konferensproceedings har ISBN/ISSN.
 

  • Om ditt bidrag är ett papper eller en poster som inte publiceras i konferensproceedings, använd inmatningsformuläret under Aktiviteter > Deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av/deltagande i konferens, workshop, kurs, seminarium.

                       

 

4. Hur ska jag registrera mina utgående och inkommande besök (fakultetsmobilitet) i Haris?

Den undervisande och forskande personalens internationella besök till och från Hanken (fakultetsmobilitet) insamlas endast via Haris. Konferensresor räknas inte till internationell lärar- och forskarmobilitet. I rektorsbeslutet om poängsättningen av forskningsmeriter (fördelningsnyckeln) framgår vilka aktiviteter som beaktas i resursfördelningen till institutionerna.

Se fliken Registrera aktiviteter för detaljerade anvisningar om att registrera internationella besök till och från Hanken (fakultetsmobilitet).
 

5. Hur kan jag radera eller kopiera en post i Haris?

Längst ner till höger i posten finns ett rött kryss som du klickar på om du vill radera en post. Använd detta med försiktighet, eftersom det inte går att återställa informationen.

Med ikonen två-blanka-dokument kan du kopiera en post om du vill skapa en liknande post och bara behöver ändra några detaljer. Spara den nya posten på vanligt sätt.

   

6. Hur vet jag att min registrering är godkänd?

När du registrerar en publikation i Haris kan du välja att spara posten med status För godkännande eller Inmatning pågår. Dessa visas i bottenfältet i inmatningsformuläret invid Spara-knappen.

             

För godkännande är standardstatus. Notera dock att endast då utgivningsstatus är Publicerad med publikationsåret ifyllt, ändras publikationens status automatiskt till För godkännande. Övriga utgivningsstatus leder till att postens status blir Inmatning pågår. Fältet för utgivningsstatus finns högst uppe i posten.

Inmatning pågår betyder att posten är sparad, men du ska ännu komplettera och redigera innehållet. Posten förblir hos dig och går inte ännu till biblioteket för validering.

För godkännande betyder att du har valt att skicka innehållet till biblioteket för validering och godkännande. Först i detta skede kan du betrakta inlämningen av din post som avslutad.

När biblioteket har validerat din post, markeras status för din artikel som Registrerad. Efter detta överförs din post till den publika portalen.

Även efter att en post är validerad kan författaren redigera i posten. Du hittar posten i listan över din forskningsoutput i Haris. Klicka på postens titel för att komplettera eller ändra i inmatningsformuläret. Då markeras posten som För återgranskning och går igen tillbaka till biblioteket för nytt godkännande. Artikelns metadata (titel, författare, datum, tidskriftens titel, volym och sidor) är synliga, men annat innehåll visas först då ändringarna i posten är godkända.

                  

På översiktssidan för din Forskningsoutput i Haris markeras den här postens status, som väntar på att valideras, i rött.

 

7. Kan jag registrera dataset i Haris?

Ja. Det finns nu ett inmatningsformulär även för att registrera dataset i Haris.

         

Du kan registrera fristående dataset eller dataset som hör ihop med en publikation.

Om en publikation har ett tillhörande dataset rekommenderar vi att du skapar två poster i Haris – en post för publikationen och en post för datasetet. Posterna kan därefter kopplas ihop med varandra under rubriken Relationer till annat innehåll i inmatningsformuläret.

Tillgängligheten till datat sker genom att ange en länk till filens plats eller en DOI. Det går alltså inte att ladda upp filer i formuläret för dataset.

Frågor om att registrera dataset och övrig registrering i Haris riktas  till haris@hanken.fi.