Skip to main content

Haris - Hankens forskningsdatabas: Vanliga frågor om Haris

Anvisningar för Haris

Vanliga frågor om Haris

Scrolla ner eller klicka på varje fråga för detaljerad information:

1. Hur väljer jag mitt pappers publikationstyp?

2. Vilken artikelversion ska jag parallellpublicera?

3. I vilken mall i Haris kan jag registrera konferensinformation?

4. Hur kan jag registrera mina utgående och inkommande besök/fakultetsmobilitet i Haris?

5. Hur radera eller kopiera en post i Haris?

6. Hur är min registrering godkänt?

7. Kan jag registrera dataset i Haris?

 

1. Hur väljer jag mitt pappers publikationstyp?

Publikationerna klassificeras enligt Undervisningsministeriets klassificering. I sista hand är det biblioteket som ansvarar för hur publikationerna klassificeras. Se ministeriets anvisningar för publikationsrapporteringen:

Publication data collection instructions for researchers 2018

Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2018

Svensk översättning av anvisningarna är utlovad. Se de senaste anvisningarna till forskare på svenska: Anvisningar till forskare om insamlingen av publikationsdata 2016.

Högskolans rapporteringar till ackrediteringsorganisationerna, den interna resursfördelningen och premieringen av vetenskapliga publikationer bygger på ministeriets klassificering och villkor för rapportering.

 

2. Vilken artikelversion ska jag parallellpublicera?

Se detaljerade instruktioner om Vilken artikelversion ska jag parallellpublicera? i Hankens LibGuides om open access.

 

3. I vilken mall i Haris kan jag registrera konferensinformation?

Det finns flera sätt att lägga till konferensinformation i Haris, beroende på materialets:

  • Om ditt bidrag är ett konferenspapper eller en abstrakt som är publicerad i ett konferensförfarande, använd mallen Kapitel i bok/rapport/konferenshandling och välj sedan Konferensbidrag:

                   

ISBN är särskilt viktigt att ange, då det finns en sådan.

Observera att för att rapportera ett konferenspapper till ministeriet måste vi få information om att fulltext (inte bara abstrakt eller utdragen abstrakt) av ditt konferenspaper är offentligt tillgänglig OCH konferensproceedings har ISBN/ISSN.

 

  • Om ditt bidrag är ett papper eller en affisch som inte publiceras i ett förfarande, använd mallen under Aktiviteter och välj sedan Deltagande i eller organisering av evenemang, och sedan Arrangemang av/deltagande i konferens, workshop, kurs, seminarium:

                       

 

4. Hur kan jag registrera mina utgående och inkommande besök/fakultetsmobilitet i Haris?

Den undervisande och forskande personalens internationella besök till och från Hanken/fakultetsmobilitet samlas endast från Haris. Se tidigare ändringar Konferensresor räknas inte till internationell lärar- och forskarmobilitet. Ur rektorsbeslutet om poängsättningen av forskningsmeriter (länk) framgår vilka aktiviteter som beaktas i resursfördelningen till institutionerna.

Se detaljerad instruktion om  hur registrerar internationella besök till och från Hanken/Fakultetsmobilitets i Registrera aktiviteter.

 

5. Hur radera eller kopiera en post i Haris?

På botten höger sidan av din post kan du hitta ett rött kors som gör det möjligt att radera en post. Detta fungerar på samma sätt för forskningsoutputs och aktiviteters rekord. Använd detta med försiktighet, eftersom det inte finns något sätt att återställa informationen.

Med två-blanka-dokument ikonen kan du kopiera en post om du vill skapa en liknande post och bara ändra några av detaljerna innan du sparar den som en ny post.

   

6. Hur är min registrering godkänt?

När du registrerar en publikation i Haris har du valet att spara det under ”För godkännande” eller ”Inmatning pågår”. De är din publikations statusar i Haris som visas i bottenfältet av mallen i mörkgrå bredvid den blå Spara-knappen.

             

För godkännande” är standardstatusen. Men notera att endast när utgivningsstatusen är ”Publicerad” med publikationsåret ifyllt, ändras publikationens status i Haris till ”För godkännande” automatiskt. Andra utgivningsstatusar leder till att statusen är ”Inmatning pågår”.

Inmatning pågår” betyder att innehållet har skapats och sparats, men bör ännu redigeras av dig. Ingången förblir hos dig och går inte till biblioteket för validering.

För godkännande” betyder att du har valt att skicka innehållet till biblioteket för validering och godkännande. Endast i detta skede kan inlämningen av din post anses vara klar.

När biblioteket har kontrollerat att din post har lagts till korrekt markeras din artikels status i Haris som ”Registrerad”. Detta validerings stadium är det sista innan din post släpps till det offentliga området.

Efter det att en post har godkänts kan den ändå redigeras av författaren om han/hon behöver göra några ändringar. Du kan hitta posten i listan över dina forskningsoutput i Haris. Klicka på postens titel och sedan kan du göra ändringar i mallen. Då markeras den post som ”För återgranskning” och går tillbaka till biblioteket för godkännande igen. Artikelns metadata (titel, författare, datum, tidskrifts namn, volym och sidor) är synliga, men annat innehåll släppas inte förrän artikeln har godkänts igen.

                  

På översiktssidan av dina Forskningsoutput i Haris markeras den här postens status som väntar på att valideras i rött:

 

7. Kan jag registrera dataset i Haris?

Ja. Det finns nu ett inmatningsformulär även för att registrera dataset i Haris.

         

Du kan registrera fristående dataset eller dataset som hör ihop med en publikation.

Om en publikation har ett tillhörande dataset rekommenderar vi att du skapar två poster i Haris – en post för publikationen och en post för datasetet. Posterna kan därefter kopplas ihop med varandra under rubriken Relationer till annat innehåll i inmatningsformuläret.

Tillgängligheten till datat sker genom att ange en länk till filens plats eller en DOI. Det går alltså inte att ladda upp filer i formuläret för dataset.

Frågor om att registrera dataset och övrig registrering i Haris riktas  till haris@hanken.fi.