Skip to Main Content

Haris - Hankens forskningsdatabas

Guide till Haris - Hankens forskningsdatabas

Haris publika portal

Haris publika portal förnyas

Haris publika portal synliggör den forskning som bedrivs på Hanken. Haris-portalen förnyas i mars 2020 med ett nytt, modernare gränssnitt med utökad funktionalitet. Nya funktioner i portalen är visualiseringintegrerade altmetritjänster och fingeravtryck. I portalen finns också utökade möjligheter att skräddarsy personprofilen.

Forskningsnätverk visualiseras på olika sätt för att illustrera samarbeten. Visualiseringen syns i forskarprofilen, men också på forskningsenhetens nivå och på Hanken-nivå.

Altmetric respektive PlumX är de altmetritjänster som är integrerade i portalen. Altmetri (altmetrics) är alternativa sätt att mäta genomslaget för en publikation, jämfört med traditionell metrik baserad på citeringar. Altmeri visar omnämnanden i t.ex. sociala medier, nyhetsmedier eller i policydokument, men också interaktion i form av t.ex. nedladdningar. PlumX synliggör även hänvisningar i de traditionella databaserna Scopus och Ebsco. Läs mera om altmetritjänstern nedan.

Funktionen fingeravtryck (fingerprint) är automatiskt genererade dynamiska begrepp, som beskriver t.ex. en publikation eller personprofil. Läs mera om fingeravtryck nedan.

Portalen är integrerad med Scopus, så att citeringar och h-index i Scopus visas i personprofilen. Också forskarens ORCID-ID syns nu i personprofilen, om den är inmatad i Haris admin. Det går också att lägga till länkar till profiler i andra tjänster som t.ex. ResearchGate, Twitter, LinkedIn, Google Scholar eller en personlig hemsida.

Haris publika portal fungerar nu som en molntjänst och nås på en ny adress https://harisportal.hanken.fi/sv/.

De data som visas i Haris-portalen härstammar från Haris admin databas, som förblir oförändrad.

 

Skräddarsy din profil i portalen

Du kan skräddarsy din personprofil i Haris publika portal. Här presenteras en översikt över vilka detaljer du kan påverka. För att redigera logga in i Haris admin och gå till Redigera profil. Se anvisningar för att Redigera personprofil.

1. Personprofil

I personprofilen finns uppgifter om namn, titel och organisatorisk hemhörighet på Hanken.

För att berika det som visas i din profil i portalen ska du logga in i Haris admin och Redigera profil. Du kan lägga till följande uppgifter: 

 • ORCID-ID
 • Profildokument. Du kan lägga till fotografi och en meritförteckning som pdf-fil.
 • Meritförteckning och forskningsbeskrivning. Du kan lägga till följande fritt formulerade fält: Meritförteckning, Information om forskning och undervisning, Forskningsområden, Information om examen, Information om utbildning och Forskningsintressen.
 • Länk till din profil i övriga tjänster som t.ex. ResearchGate, LinkedIn, Mendeley eller Twitter. Du kan också lägga till en länk till din profil i Google Scholar eller till en personlig webbsida.
 • Nyckelord för att beskriva ditt forskningsområde, antingen nyckelord definierade enligt Undervisningsministeriets klassificering, eller UKM:s nyckelord kombinerade med fritt valda nyckelord. 


Bild: Länkar till profiler i övriga tjänster.

 

2. Metrik från Scopus

Metrik från Scopus är integrerad i portalen. I personprofilen visas antal citeringar och h-index med Scopus som källa. En graf som illustrerar publikationernas volym och tidsspann visas också i anslutning till metriken. I proflen, under fotografiet, finns en länk till forskarens Scopus-profil, se föregående bild.


Du kan dölja metriken i din profil. Logga in i Haris admin > Redigera profil > Portalprofil > Visa metrik.
Välj den metrik som ska visas för ditt innehåll (där det är möjligt) i din personliga profil i Haris admin. All tillgänglig metrik som konfigurerats av administratörer vid din institution visas automatiskt. Om du döljer metrik kan de fortfarande ses på andra sidor, som dina medförfattares profiler.

 

3. Fingeravtryck

I din profil visas en översikt med dina vanligast förekommande begrepp i fingeravtryck, det kan se ut t.ex. så här:


The Elsever Fingerprint Engine är en teknologi som identifierar information från texter på engelska och av detta skapar ett index av viktade termer som beskriver respektive text. De viktade termerna kommer från ett antal ämnesspecifika tesaurer.

I portalen används Elsever Fingerprint Engine för att analysera text och i den identifiera relevanta ämnesord. De automatiskt genererade ämnesorden, som knyts till ett visst innehåll (t.ex. en publikation) har fått benämningen fingeravtryck. Verktyget fingeravtryck analyserar och extraherar begrepp för de publikationer och priser, som har en titel och ett abstakt på engelska i posten i Haris admin.

Baserat på de publikationer och priser som har fått ett fingeravtryck, kan verktyget dessutom aggregera fingeravtryck för en personprofil eller för en forskningsenhet i Haris.

Läs mera om fingeravtryck och hur du kan påverka dina fingeravtryck nedan.
 

4. Samarbetskarta

Samarbetskartan är en visualisering av ditt forskningsnätverk, som illustrerar de forskare och institutioner du har samarbetat med under de senaste fem åren. Samarbetsnätverken kan visas som karta, profiler eller forskningsenheter. I profilen finns samarbetskartan under rubriken Nätverk.

Du kan dölja samarbetskartan i Redigera profil > Portalprofil > Samarbetskarta.
Om detta alternativ är inaktiverat är samarbetskartan dold både från översikts- och nätverksavsnitten i din profil i portalen. Obs Endast kartan är dold, inte nätverksavsnitten.


5. Markerat innehåll

Grundinställningen är att ditt nyaste innehåll visas först i profilen. Genom att använda funktionen markerat innehåll (highlighted contents) kan du själv välja vilket innehåll (publikationer, akiviteter, projekt) som visas först i din profil, se bilden nedan.

Fingeravtryck

Vad är fingeravtryck?

Funktionen fingeravtryck (fingerprint) är automatiskt genererade  dynamiska begrepp som beskriver en publikation eller personprofil. Begrereppen genereras utgående från det material som är registrerat i Haris - texterna i din personprofil (t.ex. forskningsbeskrivning och nyckelord), samt titel och abstract i publikationer. Dessa texter matchas mot termerna i ett antal tesaurer och skapar ett viktat index, som visualiserar de begrepp som ingår i fingeravtryck.

Varje publikation som har fingeravtryck bidrar i sin tur till författarens eget övergripande fingeravtryck som finns i personprofilen.

Endast texter på engelska används i fingeravtryck.

Fingeravtryck i en personprofil kan se ut t.ex. så här:

Var i portalen visas fingeravtryck?

Fingeravtryck visas i anslutning till Publikationer, Projekt, Priser, Personprofil och Forskningsenheter.

Vad ska jag fylla i för att påverka fingeravtryck?
 • Titel, undertiltel och abstrakt (i Publikationer)
 • Beskrivning (i Priser)
 • Profilinformation som t.ex. Forskningsintressen, Forskningsområden (under rubriken Meritförteckning och forskningsbeskrivning i Personprofilen)
Hur skapas de fingeravtryck som visas i anslutning till min personprofil?

Fingeravtrycken skapas automatiskt baserat på de uppgifter som är inmatad i dina:

 • publikationer, projekt och priser
 • texter i personprofilen. Logga in i Haris admin och lägg till uppgifter i Redigera profil > Metadata > Meritförteckning och forskningsbeskrivning > Lägg till profilbeskrivning. OBS! Endast texter på engelska beaktas i fingeravtryck!
Fingeravtrycken i min profil är inte rättvisande. Vad kan jag göra?
Berika dina poster och din profilinformation i Haris admin:
 • Se till att så många poster som möjligt har titel och abstrakt (på engelska).
 • Redigera din profilinformation och lägg till åtminstone forskningsintressen och forskningsområden. Logga in i Haris admin och lägg till uppgifter i Redigera profil > Metadata > Meritförteckning och forskningsbeskrivning > Lägg till profilbeskrivning. OBS! Endast texter på engelska beaktas i fingeravtryck. För anvisningar se Redigera personprofil.
Redigera missvisande fingeravtryck i din profil.

Dölj fingeravtryck som är missvisande. Logga in > Redigera profil > Fingeravtryck > Dölj enstaka begrepp eller en grupp av begrepp.


Varför kan jag inte lägga till mera rättvisande begrepp till mitt fingeravtryck?

Fingeravtryck är en teknik baserad på automatisk textigenkänning och avsikten är att indexeringen ska vara så automatiserad som möjligt. Dels för att fingeravtrycken fortlöpande och automatiskt ska uppdateras på person- och organisationsnivå, dels för att undvika manuellt arbete med att uppdatera begreppen i fingeravtryck. Tekniken bakom fingeravtryck är ännu ny och den utvecklas i takt med att den används. Därför är begreppen i fingeravtryck inte lika exakta som mänskligt valda nyckelord.

Om du i din personprofil vill ha en mera exakt beskrivning av dina forskningsområden och dessutom ha full kontroll över det som visas, är rekommendationen att du mauellt lägger till texter i din personprofil. Lägg till en beskrivning av forskningsintressen och forskningsområden, dessutom är det bra att lägga till nyckelord som beskriver forskningen. På detta sätt kan manuellt bifogade profiltexter och ämnesord komplettera begreppen i fingeravtryck. Att ha manuella texter kompletterade med de automatiska fingeravtrycken medverkar till att göra sökbarheten i din profil mera mångsidig och de kan tillsammans användas för att förmedla dina forskningsområden och forskningsintressen.  
Det bästa sättet att påverka fingeravtryck är att så många publikationer som möjligt i Haris har ett abstrakt och att i personprofilen bifoga en beskrivning av de egna forskningsområdena.

Läs mera i Elseviers beskrivning av tjänsten What is Fingerprint indexing. En lista på de tesaurer som används som källa för begreppen in fingeravtryck finns då du är inloggad i Haris admin > Hjälp och support (Help and support) > Pure manual > Fingerprint > Fingerprint > About fingerprints and weighted concepts.

Altmetri

Altmetric respektive PlumX är de altmetritjänster som är integrerade i portalen. Altmetri (altmetrics) är alternativa sätt att mäta genomslaget för en publikation, jämfört med traditionell metrik baserad på citeringar (t.ex. SNIP, JIF, h-index m.fl.)

Altmetric visar omnämnanden i sociala nätverk som t.ex. Twitter eller LinkedIn, bloggar eller Wikipedia, men också i nyhetsartiklar och policydokument. Altmetric visar också på användande i form av nedladdningar eller läsare i andra system.  I Altmetric illustreras användningen (Altmetric Attention Score) av en s.k. donut, där de olika färgerna beskriver de källor som ingår.

PlumX visar hur personer interagerar med en publikation, d.v.s. omnämnanden t.ex. i bloggar, på Twitter, i nyhetsmedier men även användning som nedladdningar och bokmärken. PlumX synliggör även hänvisningar i de traditionella databaserna Scopus och Ebsco.

Altmetri (altmetrics) är alternativa sätt att mäta genomslaget för en publikation och visar på hur en publikation noteras bland en bredare användarskara i samhället och i media. Altmetri fungerar som ett komplement till traditionell metrik baserad på citeringar.

Altmetritjänsterna syns i anslutning till den enskilda publikationsposten. Klicka på respektive ikon för att öppna PlumX eller Altmetric. För att altmetritjänsterna ska fungera krävs att publikationen har en DOI.

Läs mera om metriken i Altmetric och PlumX.