Skip to Main Content

Haris - Hankens forskningsdatabas

Guide till Haris - Hankens forskningsdatabas

Registrera dina dataset

Forskningsdata och relaterade publicerade forskningsresultat från Hanken är publicerade och tillgängliga för gemensamt bruk. Korrekt dokumenterade metadata för forskningsdata publiceras för sökbarhet och reproducerbarhet av forskningsdata. Det rekommenderas starkt att använda Fairdata Qvain metadata tool för att beskriva och publicera dina (meta)data i enlighet med principerna för FAIR data. Qvain är en del av Fairdata services som erbjuds av Undervisnings- och kulturministeriet och produceras av CSC. Mer information, se Metadata och datadokumentation i LibGuiden om Hantering av forskningsdata.

Forskningsdata är arkiveras och öppnas i nationella eller internationella arkiv när det är möjligt. Du kan hitta information om var publiceras data och hur du väljer lämpliga arkiv i Att publicera och dela data i LibGuiden om Hantering av forskningsdata.

Registrera dina dataset i Hankens forskningsdatabas Haris. Kom ihåg att mata in PIDs (persisitent idenifiers. t.ex. DOI och URN) för din metadata (t.ex. från Qvain) och för dina dataset i arkivet där du har lagrat eller publicerat dina dataset. Det går alltså inte att ladda upp filer som innehåller själva data i Haris. Mallen för att registrera dataset i Haris finns här:

        

Du kan registrera fristående dataset eller dataset som hör ihop med en publikation.

Om en publikation har ett tillhörande dataset rekommenderar vi att du skapar två poster i Haris – en post för publikationen och en post för datasetet. Posterna kan därefter kopplas ihop med varandra under rubriken Relationer till annat innehåll i inmatningsformuläret.

Under "Datatillgänglighet" lägger du till beständiga identifierare (t.ex. DOI eller URN) som du har fått från, t.ex. Qvain och/eller arkivet för dina metadata och/eller data.

Informationen som du har registrerat i Haris om dina dataset vias på Haris publika portal.

Relationer till annat innehåll
  • Koppla ihop dataset med annat relaterat innehåll, t.ex. om datasetet hör ihop med en publikation (forskningsoutput), ett projekt, press/media eller andra typer av innehåll som du har registrerat i Haris.

 

Relationer dataset