Skip to Main Content

Öppna lärresurser

Möjligt att öppna upp lärresurser med hjälp av CC-licenser

Öppna lärresurser kännetecknas av att de är släppta för fri användningpublic domain.eller licensierade med en öppen licens creative commons. som ger andra rätt till fri tillgång, användning, bearbetning och spridning - med få eller inga begränsningar.

Creative Commons är det mest kända licenssystemet med hjälp av vilket du som upphovsman kan bestämma hur du vill att ditt verk skall få användas av andra.  En CC-licens tillåter dig att ge andra tillgång till verket men fråntar dig inte upphovsrätten. Genom att kombinera olika villkor kan du dela dina rättigheter på ett sätt som passar dig och situationen. Användning av licensen kräver ingen registrering eller annat tillstånd. Allt du behöver göra är att, i ditt verk eller i samband med verket, lägga till informationen om den licens du valt. Hjälp med att välja rätt licens kan du få från CreativeCommons.fi eller genom att bekanta dig med detta schema.

undefined

Bild: Wikimedia Commons CC0

Creative Commons-licenserna

 

Vad är Creative Commons licenser?

Creative Commons-licenserna ger upphovsmannen möjlighet att själv definiera användningsrättigheterna för sitt verk (t.ex. bild, text, video) och samtidigt informera användarna om dessa rättigheter. Genom en CC-licensens ger upphovsmannen användarna lov att utnyttja verket mer allmänt än upphovsrättslagen annars skulle tillåta.

I princip kan användaren kopiera, förmedla, distribuera och framföra ett verk som delats med en CC-licens, samt versioner gjorda på basis av verket, utan separat tillstånd. Upphovsmannen kan dock begränsa dessa grundläggande rättigheter med en rad olika villkor.

Licensvillkor

Creative Commons-licensieringssystemet bygger på fyra villkor. Genom att kombinera dessa villkor kan upphovsmannen definiera användningsrättigheterna för sitt verk:
 

cc logo. Erkännande (BY, ByAttribution) = Upphovsmannens namn bör erkännas (nämnas), i övrigt får verket användas fritt.

cc logo. Icke kommersiell (NC, NonCommercial) = Kommersiell användning av verket är inte tillåtet, i övrigt får verket användas fritt. 

cc logo. Inga bearbetningar (ND, NoDerivates) = Verket får inte bearbetas, i övrigt får verket användas fritt. 

cc logo. Dela lika (SA, ShareAlike) = Tillåtet att bearbeta eller bygga vidare på verket. Men om verket bearbetas och den som bearbetat verket vill sprida bearbetningen vidare måste det göras under samma licens som originalet.

 

Utifrån dessa villkor skapas sedan sex olika licenser.

Utöver baslicenserna innehåller systemet en CC0-licens, med vilken upphovsmannen kan avstå från alla rättigheter till sitt verk och göra det fritt för allmänt bruk (public domain).CCO logo.

 

Licenserna anges enligt följande: bokstavskombination CC kommer först, följd av ett mellanslag och därefter licensvillkorens förkortningar åtskilda med ett bindestreck (ex. CC BY-SA 4.0, Erkännande-DelaLika). Nummerkombinationen hänvisar till licensens versionsnummer.

Källa, lov att använda och bearbeta: TurkuAMK. Digitaaliset aineistot opetuksessa -opas.
Källa: http://www.creativecommons.se/ CC BY 2.5

Publicera under en CC-licens

Du kan publicera ditt verk under en Creative Commons-licens. Allt du behöver göra är att i verket (eller i samband med det) ange den licens du har valt. Det enklaste sättet att hitta rätt licens är att använda licensväljaren. Genom att kombinera olika villkor kan du definiera rättigheterna för ditt verk på ett sätt som passar din egen situation. Med hjälp av licensväljaren kan du också definiera hur du vill bli omnämnd som upphovsman och skapa en färdig licensbeteckning för både tryckta och online-publikationer.

Användningen av licensen kräver inte registrering eller annat tillstånd. Läs mer på Creative Commons (Finland) webbplats (endast på finska).

Källa, lov att använda och bearbeta: TurkuAMK. Digitaaliset aineistot opetuksessa -opas.

Hur använder jag CC-licensierat material?

För att kunna använda en CC-licensierad bild (eller annat material) krävs det att du följer licensvillkoren. Licensbeteckningen är vanligtvis synlig i samband med materialet eller t.ex. längst ner på webbsidan, antingen som en symbol, en kombination av bokstäver eller fullt utskriven. Genom att klicka på licensbeteckningen öppnas en sammanfattningssida som tydligt och kortfattat förklarar de viktigaste användningsvillkoren för materialet. Du kan bekanta dig med lagtexten genom att klicka på en länk som finns på sammanfattningssidan.

När du använder CC-licensierat material i ditt eget material, agera i enlighet med licensvillkoren. Nämn alltid åtminstone

  • författarens namn
  • licensen enligt vilken verket distribueras och en länk till licensen
  • källa / länk till verkets ursprungliga publiceringsplats
  • bearbetningar måste nämna såväl den ursprungliga upphovsmannen som bearbetningens upphovsman och på vis eller annat även ange vad var och en har gjort (kontrollera alltid först att licensen tillåter att verket ändras).

Inkludera CC0-licensen

Om materialet har distribuerats under en CC0-licens har upphovsmannen avstått från alla rättigheter och släppt verket för gratis allmän användning. I detta fall krävs inte information om upphovsrätt och licens.

Nämn dock alltid upphovsmannen och licensinformationen i samband med CC0-licensierat material om du använder sådant material i undervisningen eller i lärresurserna. På detta vis särskiljer sig bilden (eller annat material) från det material du kopierat från internet med Kopiostos kopieringstillstånd, eller t.ex. från ett foto du själv har tagit.

Exempel:

"" ""
Bild: Kristina Alexanderson, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0) Bild: ChristopherPluta, (CC0)

Källa, lov att använda och bearbeta: TurkuAMK. Digitaaliset aineistot opetuksessa -opas.

Sök CC-licensierat material

Creative Commons-licensierat material kan laddas ner online via ett antal olika sök- och innehållstjänster. Denna sida innehåller ett urval av tjänster, via vilka du kan söka efter öppet eller delvis öppet material. Kom alltid ihåg att kontrollera användarvillkoren för den tjänst eller det material du använder.

Hitta ett brett utbud av öppet innehåll:

CC-licensierade bildbanker:

Lisätietoa kuvista:

Källa, lov att använda och bearbeta: TurkuAMK. Digitaaliset aineistot opetuksessa -opas.

Rekommenderade CC-licenser för öppenhet

Rekommenderade CC-licenser för öppenhet:


 CC BY 4.0.  CC BY 4.0 Erkännande

Licensen Creative Commons Erkännande innebär att du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. De som använder dina Creative Commons licensierade verk ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk. CC BY är den vanligaste licensen för öppet innehåll.

 

CC BY-SA 4.0. CC BY-SA 4.0 Erkännande-DelaLika

Licensen Creative Commons Erkännande, DelaLika innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på ditt verk, så länge de anger att du är upphovsman. Om det skapas nya verk utifrån ditt verk så ska dessa verk spridas och licensieras med samma licens, alltså nya verk ska spridas under samma villkor.

Alla nya verk som skapas utifrån ett verk som har den här licensen ska ha samma licens som ursprungsverket. Rekommenderas för lärresurser.

Webbinarier på finska: Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet avoimessa toimintakulttuurissa

Video: Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet avoimessa toimintakulttuurissa, osa 1:

Avoimen toimintakulttuurin lisenssiasiat periaatteessa ja käytännössä. CC BY-SA 4.0 Tarmo Toikkanen, videon tekijät

Video: Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet avoimessa toimintakulttuurissa, osa 2:

Erityiskysymyksiä ja -tilanteita avoimessa toimintakulttuurissa. CC BY-SA 4.0 Tarmo Toikkanen, videon tekijät

Video: Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet avoimessa toimintakulttuurissa Webinaari osa 3: Kysymykset. CC BY-SA 4.0 Tarmo Toikkanen, videon tekijät