Skip to Main Content

Öppna lärresurser

Varför söka fram öppna lärresurser och CC-licensierat material?

Öppna lärresurser kännetecknas av att de är släppta för fri användningpublic domain.eller licensierade med en öppen licens creative commons. som ger andra rätt till fri

  • tillgång
  • användning
  • bearbetning
  • spridning

med få eller inga begränsningar.

Creative Commons-licensen är den mest använda öppna licensen. Creative Commons-licensierat material gör det möjligt för användaren att få tillgång till, bearbeta och dela materialet inom materialets licensvillkor. Den här sidan lyfter fram platser där du kan söka eller lagra öppna lärresurser. Här listas också länkar till sökportaler för CC-licensierat material.

Biblioteket för öppna lärresurser

Biblioteket för öppna lärresurser - aoe.fi

AOE-logo

Biblioteket för öppna lärresurser är en tjänst som tillhandahålls av undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Den sammanställer de öppna lärresurserna i en tjänst som är gemensam för alla utbildningsnivåer. I tjänsten kan du såväl använda som dela öppna lärresurser. Tjänsten utvecklas fortlöpande.

Tjänsten för öppna lärresurser syftar till att främja användningen av de öppna materialen så att material som tagits fram i olika projekt och av enskilda individer får synlighet och varaktighet. Genom att lagra resurserna i tjänsten behöver man inte bekymra sig om vem som ska ansvara för möjligheten att utnyttja materialen vid den egna eller andra läroanstalter och utanför dem ännu länge efter att projektet upphört. Syftet med biblioteket är att göra det så enkelt som möjligt för lärare, elever och den vanliga medborgaren att hitta öppna lärresurser.

Läs mer på sidan Vanliga frågor.

Utländska öppna lärresurser

Metasökmotorer:

undefined

Kuva: Wikipedia CC BY-SA 3.0

Öppna läroböcker:

CC-licensierat material

CC-licensierat material, som licensierats under öppna CC BY- eller CC BY-SA-licenser, lämpar sig väl som byggstenar för öppna lärresurser. När du hittar användbart CC-licensierat material:

  •  Spara det valda materialets publikationsadress, författarens namn eller signatur och den exakta licensen.
  •  Beakta  alltid licensvillkoren för det material du använder.
  •  Vid användning, uppge materialets källa, författare och licens. Använd alltid, om möjligt, materialets permanenta webbadress (DOI, URN eller handle). På så vis säkerställer du att att länkarna är beständiga.

undefined

CC-licensierat bild- och videomaterial:

IMAGOA-opas.

 Wikimedia commons

 

vimeo.

CC-licensierad musik samt ljud: