Skip to Main Content

Haris - Hankens forskningsdatabas

Guide till Haris - Hankens forskningsdatabas

Varför behövs Haris? Hur används datan i Haris?

Haris används för att samla in och rapportera forskningsresultat och akademiska meriter för varje forskare anknuten till Hanken. Informationen i Haris används för bl.a. följande ändamål:

1. Data i Haris utgör grunden för både extern och intern rapportering.

    Externt:

    Internt:

 

2. Hanken främjar öppen forskning och rekommenderar att vetenskapliga artiklar publiceras som grön open access (parallellpubliceras). Enligt Hankens riktlinjer för öppen forskning är en av målsättningarna att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar ska publiceras som grön open access (parallellpubliceras), och att parallellkopior av alla artiklar laddas upp i forskningsdatabasen Haris. Läs mera i vår libguide om open access.

Se också Haris och open access.

 

3. Haris publika portal https://harisportal.hanken.fi/sv/ drar data från forskningsdatabasen och den publika portalen är också integrerad med forskarens personliga webbsida på Hanken (se t.ex. https://www.hanken.fi/sv/person/apramey-dube). Den publika portalen ger en helhetsbild av forskningen på Hanken, i form av publikationer, aktiviteter och projekt. Information som är markerad (highlighted) i Haris, visas på din personliga Hanken-webbsida. Det här förbättrar synligheten för Hankens forskningsmeriter på både institutionell nivå och forskarens individuella nivå.

 

4. För dig som enskild forskare fungerar Haris inte bara som en forskningsportfölj där du samlar alla dina akademiska prestationer. Data från Haris kan exporteras för att skapa och uppdatera dina cv:n på olika sätt för olika ändamål och blir så ett användbart verktyg för att sprida information om din forskning via olika kanaler.

En annan viktig aspekt är att du själv väljer och uppdaterar innehållet i Haris, vilket betyder att du också har kontroll över din offentliga profil.

Dessutom är PURE kompatibel med CERIF (Common European Research Information Format). Detta betyder att om du flyttar till ett annat universitet kan dina Harisposter följa med dig, då de flesta universitet använder PURE eller andra CERIF-kompatibla system.