Skip to main content

Haris - Hankens forskningsdatabas: Varför behövs Haris? Hur används datan i Haris?

Anvisningar för Haris

Varför behövs Haris? Hur används datan i Haris?

Haris används för att samla in och rapportera varje Hankens forskares forskningsresultat och akademiska meriter. Informationen i Haris behövs och används åtminstone för följande ändamål:

1. Data i Haris utgör grunden för både extern och intern rapportering.

    Externt:

    Internt:

 

2. Hanken främjar öppen forskning och rekommenderar att vetenskapliga artiklar publiceras som grön open access (parallellpubliceras). För att främja öppen forskning har Hanken antagit riktlinjer för öppen forskning på Hanken. En av målsättningarna är att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar ska publiceras som grön open access (parallellpubliceras), och att parallella kopior av alla artiklar laddas upp till forskningsdatabasen Haris. Se mer information om Open access-publicering på Hanken.

Se också Haris och open access.

 

3. Haris publika portal (http://haris.hanken.fi/portal) drar data från forskningsdatabasen och är också integrerad med forskarnas personliga Hanken webbsidor (till exempel,  https://www.hanken.fi/sv/person/apramey-dube). Den publika portalen ger en helhetsbild av publikationer, aktiviteter och projekt av Hankens forskare. Markerad information i Haris, visas på din personliga Hanken webbsida. Det här förbättrar synligheten för Hankens forskningsmeriter på både institutionell nivå och forskarnas individuella nivå.

 

4. För dig som enskild forskare fungerar Haris inte bara som en forskningsportfölj där du samlar in alla dina akademiska prestationer. Haris data kan exporteras för att skapa och uppdatera dina CV:n på olika sätt för olika ändamål och blir så ett användbart verktyg för att sprida information om din forskning via olika kanaler.

Ett annat viktigt inslag av Haris är att innehållet i Haris är vald och uppdaterad av dig, så att du har fullständig kontroll över din offentliga profil.

Dessutom är PURE kompatibel med CERIF (Common European Research Information Format). Detta betyder att om du flyttar till ett annat universitet eller institut, kan dina Harisposter följa med dig, då de flesta universitet och institut använder PURE eller andra CERIF-kompatibla system.