Skip to main content

Bibliometri: Start

Vad är bibliometri?

Vad är biliometri?
Begreppet bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer.

Vad mäter man med bibliometri?

Med bibliometri kan man beräkna olika indikatorer på forskningens kvantitet och kvalitet.

I praktiken mäts antalet publicerade vetenskapliga artiklar av en viss grupp av författare och antalet referenser till dessa artiklar. Man kan också studera statistiska samband mellan artiklar, författare och forskningsområden. Majoriteten av de bibliometriska undersökningarna gäller citeringsanalyser, d.v.s. den uppmärksamhet artiklarna får i forskningslitteraturen.

Bibliometrisk analys används också som ett komplement vid intern och extern utvärdering av forskningsmiljöer och vid internationell ranking av universitet.

Hur kan bibliometri användas?

Undervisningsministeriets fördelning av anslag efter kvaliteten på publikationerna innebär att bibliometrin fått en ökad betydelse. Fr.o.m. år 2015 används Publikationsforum-klassificeringen (Julkaisufoorumi) vid resursfördelningen till de finländska universiteten.

Vad kan du mäta med bibliometri?

Med bibliometri kan du beräkna olika indikatorer på forskningens kvantitet och kvalitet.

I praktiken mäts antalet publicerade vetenskapliga artiklar av en viss grupp av författare och antalet referenser till dessa artiklar. Du kan också studera de statistiska sambanden mellan artiklar, författare och forskningsområden. Majoriteten av de bibliometriska undersökningarna gäller citeringsanalyser, d.v.s. den uppmärksamhet artiklarna fått i forskningslitteraturen.

Bibliometrisk analys används också som ett komplement vid intern och extern utvärdering av forskningsmiljöer och vid internationell ranking av universitet.

Videoguider om bibliometri

Bibliometrics in under 2 minutes. A short video explaining the basics of bibliometrics. Leeds University Library.

Introduction to bibliometrics, UTS Library, Sydney

How to use bibliometrics effectively, Web of Science Training

Kontakta oss

Har du frågor om bibliometri? Kontakta då biblioteket@hanken.fi.