Skip to main content

Haris - Hankens forskningsdatabas: Haris och open access

Anvisningar för Haris

Haris och open access

          

Hanken främjar öppen forskning och rekommenderar att vetenskapliga artiklar publiceras som grön open access (parallellpubliceras). För att främja öppen forskning har Hanken antagit riktlinjer för öppen forskning på Hanken. En av målsättningarna är att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar ska publiceras som grön open access och en parallellkopia av alla artiklar bör laddas upp i forskningsdatabasen Haris. Se mer information om Open access-publicering på Hanken.

Hankens forskare uppmuntras att publicera sina artiklar open access, primärt genom parallellpublicering. Detta görs genom uppladdning/självarkivering/parallellpublicering av dina artiklar (vanligtvis Author's Accepted Manuscript, AAM) i Haris.

Publikationer som rapporteras och parallellpubliceras i Haris är sedan permanent bevarade i Hankens publikationsarkiv, DHanken. De är synliga i DHanken i samlingen Publications synchronized from Haris och kopplade till ämnets samling.

Du bidrar till open access genom att ladda upp dina artiklar i Haris.. Du hittar instruktioner om Hur ska du parallellpublicera på Hanken? och om Vilken artikelversion ska jag parallellpublicera? i Hankens LibGuides om open access.

I LibGuides om open access hittar du också information om, till exempel, olika typer av Open access-publicering, definitioner av olika artikelversioner och rabatter på publiceringsavgifter (article processing charges, APC:er) tillgängliga för Hanken-forskare.