Skip to main content

Haris - Hankens forskningsdatabas: Haris och open access

Anvisningar för Haris

Haris och open access

          

Hanken främjar öppen forskning och rekommenderar att vetenskapliga artiklar publiceras som grön open access (parallellpubliceras). För att främja öppen forskning har Hanken antagit riktlinjer för öppen forskning på Hanken. En av målsättningarna är att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar ska publiceras som grön open access. I praktiken betyder det att en parallellkopia av varje artikel ska laddas upp i forskningsdatabasen Haris. Läs mera om Open access-publicering på Hanken.

Hankens forskare uppmuntras att publicera sina artiklar open access, primärt genom parallellpublicering. Detta görs genom att ladda upp en version av din artikel (vanligen den s.k. post-print versionen, d.v.s. det referentgranskade manuskriptet, eller Author's Accepted Manuscript, AAM) i Haris.

Publikationer som parallellpubliceras i Haris överförs sedan till Hankens publikationsarkiv DHanken, där de bevaras permanent. Publikationerna är synliga i DHanken i samlingen Publications synchronized from Haris och även kopplade till ämnets samling. Artiklar i DHanken hittas också snabbt och lätt på internet via sökmaskiner som Google.

Du bidrar alltså till open access genom att ladda upp dina artiklar i Haris. Det finns praktiska anvisningar för hur du ska gå tillväga i guiderna Hur ska du parallellpublicera på Hanken? och om Vilken artikelversion ska jag parallellpublicera? i Hankens LibGuides om open access.

I LibGuide om open access hittar du också information om olika typer av open access-publicering, definitioner av olika artikelversioner och rabatter på publiceringsavgifter (article processing charges, APC), som är tillgängliga för Hanken-forskare.