Skip to Main Content

Open access

Publicera open access på Hanken


Bild: Open Access explained, PHD Comics (CC BY)


Avsikten med guiden är att hjälpa dig som publicerar på Hanken med att publicera open access. I guiden finns information både om open access-publicering i allmänhet och praktiska anvisningar för att publicera open access på Hanken.

För att främja öppen forskning

• strävar Hanken efter att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar publiceras Green Open Access och en parallellkopia av alla artiklar bör laddas upp i forskningsdatabasen Haris.

• rekommenderar Hanken att data från högskolans forskning alltid arkiveras i nationella eller internationella arkiv med beaktande av finansiärens och utgivarens krav och under användningsvillkor som godkänns av forskaren.

• uppmuntrar Hanken högskolans forskare att göra sina analys- och forskningsmetoder allmänt tillgängliga.

Läs mera i Riktlinjer för öppen forskning på Hanken.


Hankens guide för open access baserar sig på motsvarande guider hos Tritonia, Helsingfors universitet, Turun yliopisto och Oulun yliopisto. Guiden är gjord i samarbete med Arcada.

Open access publicering

Open access-publicering av Mikael Laakso

Kontakta oss

Har du frågor om öppen forskning på Hanken? Vill du ha hjälp med att publicera open access? Mejla till
haris@hanken.fi (open access, parallellpublicering)
openresearch@hanken.fi (öppen forskningsdata, datalagring)

Nyheter från Avoin Tiede