Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open access

Publicera open access på Hanken


Bild: Open Access explained, PHD Comics (CC BY)


Avsikten med guiden är att hjälpa dig som publicerar på Hanken med att publicera open access. I guiden finns information både om open access-publicering i allmänhet och praktiska anvisningar för att publicera open access på Hanken.

För att främja öppen forskning

• strävar Hanken efter att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar publiceras Green Open Access och en parallellkopia av alla artiklar bör laddas upp i forskningsdatabasen Haris.

• rekommenderar Hanken att data från högskolans forskning alltid arkiveras i nationella eller internationella arkiv med beaktande av finansiärens och utgivarens krav och under användningsvillkor som godkänns av forskaren.

• uppmuntrar Hanken högskolans forskare att göra sina analys- och forskningsmetoder allmänt tillgängliga.

Läs mera i Riktlinjer för öppen forskning på Hanken.


Hankens guide för open access baserar sig på motsvarande guider hos Tritonia, Helsingfors universitet, Turun yliopisto och Oulun yliopisto. Guiden är gjord i samarbete med Arcada.

Open access publicering

Open access-publicering av Mikael Laakso

Kontakta oss

Har du frågor om öppen forskning på Hanken? Vill du ha hjälp med att publicera open access? Mejla till
haris@hanken.fi (open access, parallellpublicering)
openresearch@hanken.fi (öppen forskningsdata, datalagring)

Nyheter från Avoin Tiede