Skip to Main Content

Guide för nya studenter

Välkommen till Hankens bibliotek! Den här guiden hjälper dig som är ny studerande på Hanken att komma igång med att använda bibliotekets tjänster. Här får du också råd om infosökning, referensteknik, upphovsrätt och källkritik.

Hankens bibliotek i Helsingfors

Hankens bibliotek i Helsingfors finns i Hankens huvudbyggnad. Biblioteket betjänar främst Hankens studenter och personal men är också öppet för allmänheten. Via bibliotekets samlingar får du tillgång till en stor mängd tryckt och elektronisk litteratur och information inom ditt studieområde.

Bibliotekets studiemiljö består främst av tysta läsplatser. I datorsalen finns datorer för individuellt arbete. Hankens trådlösa nätverk är tillgängligt i hela biblioteket.

Klicka på bilden för en virtuell rundvandring i biblioteket:

Bibliotekskort

Du behöver ett lånekort och PIN-kod för att kunna låna tryckta böcker. Ansök om kortet via bibliotekets elektroniska blankett när du behöver låna en tryckt bok från biblioteket.

Efter att du fått ditt lånekort måste du ännu aktivera kortet i Hankens söktjänst Hanna.  Nedan finns en kort instruktion (1:30) för hur du går till väga:

Låna, returnera eller förnya

Låna böcker via låneautomaten eller vid bibliotekets servicedisk. Lånetiderna är:

  • kursböcker: 7 dagar
  • övriga böcker: 28 dagar

Återlämning av böcker sker i bibliotekets returhylla, och då biblioteket är stängt kan du returnera lånen i bokinkastet till höger om Hankens entré eller intill bibliotekets huvudingång. Lånat material ska återlämnas senast på förfallodagen. För försenade lån uppbärs en förseningsavgift:

  • kursböcker 0,70 €/bok/dag
  • övriga böcker 0,50 €/bok/dag

Förseningsavgifterna kan betalas endera online via Hanna eller som kortbetalning vid bibliotekets servicedisk. Mer information om bibliotekets låneregler finns via länken nedan:

Förnya dina lån genom att logga in i bibliotekets databas Hanna. Du kan också förnya lån per telefon eller vid servicedisken.

Reservationer

Om du behöver en bok som är utlånad kan du göra en reservation i bibliotekets söktjänst Hanna. Se instruktionsvideon för att se hur det går till:

Kom ihåg:

  • Reservationsavgiften är 1 euro.
  • Du får ett meddelande per e-post när boken har anlänt.
  • Reserverade böcker förvaras på den öppna reservationshyllan på låntagarens namn 4 dagar. 
  • Kom ihåg att avboka reserveringar på böcker som du inte längre behöver. Reserverade kursböcker som inte avhämtas eller annulleras i tid påförs en avgift på 1 euro utöver reserveringsavgiften.

Andra bibliotek i huvudstadsregionen

Som studerande i Helsingfors kan du även registrera dig som kund vid andra högskolebibliotek. Via den nationella sökportalen Finna kan du se vilka andra bibliotek i huvudstadsregionen som har den litteratur du behöver.

Finna logo

Fjärrlån

Böcker som inte finns tillgängliga i något bibliotek i huvudstadsregionen (gäller i Helsingfors) eller i Vasaregionen (gäller i Vasa) kan beställas som fjärrlån. Beställ via Hankens biblioteks onlineformulär. Fjärrlån är gratis för Hankens personal och studerande. Mer information om fjärrlån via länken nedan:

Utskrift, kopiering och skanning

Hankens skrivare är så kallade multifunktionsapparater, dvs. skrivare, kopiator och skanner finns i samma maskin. Som studerande behöver du köpa utskriftskrediter för att använda en skrivare på Hanken. Mera information finns under länken nedan.

Information för dig med läshinder

Inlästa kursböcker

För studerande med dyslexi eller annat läshinder finns möjlighet att använda inlästa kursböcker. Det är tillgänglighetsbiblioteket Celia som erbjuder tjänster för alla som har någon form av läsnedsättning. Om det här är en service du behöver är det viktigt att du kontaktar oss på biblioteket genast då du börjar studera. Du kan boka tid via bibliotekets bokningskalender eller mejla till biblioteket@hanken.fi så berättar vi mera och registrerar dig som kund hos Celia.

Celia logo

 

Förlängd lånetid 

Du kan också få förlängd lånetid på tryckta kursböcker om du har intyg på läsnedsättning. Sänd ditt intyg till hanna.sipilainen@hanken.fi och meddela att du önskar förlängd lånetid på kursböcker.
Helsingfors: 14 dagar
Vasa: 28 dagar

Följ biblioteket!

Följ biblioteket på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om våra tjänster och vad som är på gång i biblioteket.

Bibliotek Facebook   Bibliotek Instagram