Skip to Main Content

Guide för nya studenter

Välkommen till Hankens bibliotek! Den här guiden hjälper dig som är ny studerande på Hanken att komma igång med att använda bibliotekets tjänster. Här hittar du också infosökningstips samt råd om referensteknik, upphovsrätt och källkritik.

Källkritikens ABC

Du behöver förhålla dig källkritiskt till den information du hittar eller får ta del av, särskilt när det gäller material tillgängligt på nätet. Sträva alltid efter att söka fram ursprungskällan (den primära källan) och citera den i dina skriftliga arbeten istället för att hänvisa till sekundära källor som kan ha förvrängt eller missförstått informationen. Håll alltid avståndet mellan informationsproducent (ursprungskällan) och dig själv som informationskonsument så kort som möjligt.

Var medveten om att dina digitala fotspår lagras i söktjänster på nätet. Det här betyder att du får anpassad information beroende på vem du är, dina intressen, din sökhistorik, din plats och vad du har klickat på tidigare. 

Filmen nedan från Code.org (5:12) förklarar i korthet vad som händer i bakgrunden när du gör sökningar online:

Se en interaktiv presentation över hur sökningar i Google går till:

Faktakolla artikeln

källkritik

Källa: The International Federation of Library Associations (IFLA)

Källkritik enligt SIFT-metoden

Källkritik enligt SIFT-metoden går ut på fyra steg:

  • S - Stop. Stanna upp och fundera om källan verkar trovärdig och om man är bekant med den från förut
  • I - Investigate the source. Ta reda på mer information om källan. Googla! Vem ligger bakom påståendet och vilken är deras agenda?
  • F - Find better coverage. Har påståendet nämnts i andra källor, sådana du vet levererar trovärdiga nyheter?
  • T - Trace claims, quotes and media to the original context. Sök efter primärkällor som bekräftar påståendet.

källkritik

Källa: https://hapgood.us/2019/06/19/sift-the-four-moves/. 

Kontrollera tidskrifters kvalitet

Om du är osäker på en tidskrifts kvalitet kan du alltid börja med att kontrollera om tidskriften finns listad i det finländska registet Publikationsforum (Julkaisufoorumi, JUFO). Tidskrifter som är rankade med 1-3 är förhandsgranskade (peer reviewed). Tidskrifter rankade med 0 inte har genomgått förhandsgranskning. 

Ulrichsweb är ett annat verktyg för att kontrollera om en tidskrift är förhandsgranskad. Om du är osäker, tala med din lärare eller  fråga bibliotekspersonalen!