Skip to Main Content

Guide för nya studenter

Välkommen till Hankens bibliotek! Den här guiden hjälper dig som är ny studerande på Hanken att komma igång med att använda bibliotekets tjänster. Här får du också råd om infosökning, referensteknik, upphovsrätt och källkritik.

Hankens bibliotek i Vasa

Hankens tryckta böcker i Vasa är placerade i Vasa stadsbibliotek (vån. 2) och där hittar du tryckta kursböcker och lite övrigt material.

Du hittar både Hankens tryckta och elektroniska material (såsom databaser, e-tidskrifter, e-böcker m.m.) via stadsbibliotekets webbibliotek på https://kirjasto.vaasa.fi/.

Klicka på bilden för en virtuell rundvandring i biblioteket:

Bibliotekskort

Du behöver ett lånekort och PIN-kod för att kunna låna tryckta böcker. Anhåll om lånekort via stadsbibliotekets kundtjänst eller via Hankens bibliotekspersonal i Vasa. Om du redan har stadsbibliotekets bibliotekskort, kontakta bibliotekspersonalen för en uppdatering. Visa upp studiekort och ID. Ta alltid med dig lånekortet när du vill låna tryckta böcker.

Låna och returnera

Låna böcker via låneautomaten eller vid bibliotekets servicedisk. Lånetiderna är:

  • Kursböcker: 14 dagar
  • Övriga böcker: 28 dagar

Förseningsavgiften är 0,20€ per bok per dag. Mer information om låneregler finns på https://kirjasto.vaasa.fi/

Reservationer

Om du önskar reservera en bok:.

  • Reserveringar görs i stadsbibliotekets databas på https://kirjasto.vaasa.fi/
  • Du får ett e-postmeddelande då den reserverade boken har anlänt. 
  • Hämtfrist för reserverade kursböcker är 4 dagar, för övrigt material 9 dagar.
  • Om du inte längre behöver den reserverade boken, annullera reservationen senast före hämtfristens utgång. Observera att stadsbiblioteket debiterar en avgift på 2€/bok för reservationer som inte hämtats eller annullerats före hämtfristens utgång.

bok händer läsa

Andra bibliotek i Vasa

Som studerande i Vasa kan du också hitta studielitteratur på vetenskapsbiblioteket Tritonia och i Åbo Akademis bibliotek i Academill. Om du är kund vid Tritonia eller Åbo Akademis bibliotek kan du låna och reservera material, samt använda de allmänna utrymmena i byggnaderna. I Tritonia kan du också skriva ut material mot en avgift. Via den nationella sökportalen Finna kan se vilka andra bibliotek i landet som har den litteratur du behöver.

tritonia logoalma åbo akademi logofinna logo

Fjärrlån

Böcker som inte finns tillgängliga i något bibliotek i huvudstadsregionen (gäller i Helsingfors) eller i Vasaregionen (gäller i Vasa) kan beställas som fjärrlån. Beställ via Hankens biblioteks onlineformulär. Fjärrlån är gratis för Hankens personal och studerande. Mer information om fjärrlån via länken nedan:

Utskrift, kopiering och skanning

Hankens skrivare är så kallade multifunktionsapparater, dvs. skrivare, kopiator och skanner finns i samma maskin. Som studerande behöver du köpa utskriftskrediter för att använda en skrivare på Hanken. Mera information finns under länken nedan.

Information för dig med läshinder (Vasa)

För studerande med dyslexi eller annat läshinder finns möjlighet att använda inlästa kursböcker. Hankens bibliotek lånar då böckerna via Celia-biblioteket. Om det här är en service du behöver är det viktigt att du kontaktar oss på biblioteket genast då du börjar studera. Du kan boka en tid via bibliotekets bokningskalender så berättar vi mera och registrerar dig som kund hos Celia.

Datero ger IKT-stöd för specialgrupper. T.ex. ger de handledning i användning av teknologi vid läs- och skrivsvårigheter. Kurstider och bokning av handledning är möjlig via Dateros webbsidor. Datero finns i Stadsbibliotekets 3 våning.

Celia logo

Följ biblioteket!

Följ biblioteket på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om våra tjänster och vad som är på gång i biblioteket.

Bibliotek Facebook   Bibliotek Instagram