Skip to Main Content

Guide för nya studenter

Välkommen till Hankens bibliotek! Den här guiden hjälper dig som är ny studerande på Hanken att komma igång med att använda bibliotekets tjänster. Här hittar du också infosökningstips samt råd om referensteknik, upphovsrätt och källkritik.

Varför behövs referenser?

Här diskuteras varför referensteknik är viktigt. (Hankens bibliotek, 4:06):

Citat och referat

I följande video diskuteras vad citat och referat innebär och varför det är relevant för akademiska studier. Referensteknik enligt APA-systemet. (Hankens bibliotek, 3:43):

Referera enligt APA

Det finns många olika modeller för att hänvisa till källor. På Hanken rekommenderas APA-modellen. Kom alltid ihåg att hänvisa till källor både i texten och i källförteckningen till sist i ditt dokument.

 

Filmen nedan presenterar hur du hänvisar till källor enligt APA i löpande text. (Hankens bibliotek, 4:09):

 

Filmen nedan presenterar hur du hänvisar till källor i källförteckningen (Hankens bibliotek, 6:30):

 

Referensguider

I Hankens referensguide finns exempel på hur man hänvisar till de vanligaste typerna av källor med hjälp av APA-modellen. Referensguiden riktar sig till alla på Hanken som skriver skriftliga arbeten. Kolla alltid referensguiden för att se vilka detaljer som ska finnas med i dina referenser. 

Organisera dina referenser med ett referenshanteringsverktyg

Med ett referenshanteringsverktyg kan du:

  • göra din egen databas för litteraturreferenser
  • göra en källförteckning till din uppsats
  • infoga referenser i ett Word-dokument
  • dela din referenssamling med andra

Ta en titt i Libguiden för referenshantering för att komma igång:

Plagiering

Plagiat innebär att använda andra personers arbete som sitt eget, utan att hänvisa till källan. Lär dig undvika plagiat med hjälp av filmen nedan (Hankens bibliotek, 3:17):

Verktyg för att upptäcka plagiering

Ourginal (tidigare Urkund) och Turnitin är två verktyg som hjälper lärarna att upptäcka plagiering. Båda programmen fungerar enligt samma princip: studentens arbete jämförs mot innehållet i tre källområden - Internet, förlagsmaterial och systemets eget arkiv med tidigare inskickat material - och läraren får en rapport med tydlig information om originalkällor. OBS!Verktyget avgör inte om plagiering har skett eller ej - det avgör läraren.

iThenticate är ett verktyg som hjälper användare i skrivprocessen. Man kan ladda upp sina texter i mappar och granska dem upprepade gånger för felaktig citering eller potentiell plagiering. iThenticate möjliggör också grupparbete genom att dela sina mappar med kolleger.

Alla tre plagiatprogrammerna analyserar bara textdokumenten i olika filformaten men inte tabeller (excel-filer) eller programmeringsspråk.

För studenter: Information om Ouriginals PlagScan checker
För lärare: Logga in till Ourginal (tidigare Urkund)

Upphovsrätt

Det är viktigt att du som högskolestuderande känner till grunderna i upphovsrätt. Ta del av Kopiostos studiematerial Kopiraittila högskola för att testa vad du kan om:

  • immaterialrätt,
  • upphovsrätt,
  • överlåtelse av upphovsrätt,
  • användningslicenser såsom Creative Commons (CC)
  • och hur man kan använda olika typer av material i sitt eget arbete.

Följ länken nedan:

Hankens upphovsrättsguide innehåller också nyttig information för dig som studerande: