Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Guide för nya studenter

Välkommen till Hankens bibliotek! Den här guiden hjälper dig som är ny studerande på Hanken att komma igång med att använda bibliotekets tjänster. Här hittar du också infosökningstips samt råd om referensteknik, upphovsrätt och källkritik.

Varför behövs referenser?

Det hör till god akademisk praxis att ange de källor man baserar sin text på så att:

  • läsaren kan skilja på vad som är dina egna tankar och vad som baserar sig på andra källor
  • läsaren får den information som behövs för att hitta de källor som du har använt
  • visa att du behärskar reglerna för vetenskaplig kommunikation
  • stärka din argumentering genom att anknyta till tidigare forskning
  • ge erkänsla för det arbete som gjorts av andra.

Filmen nedan beskriver varför referensteknik är viktigt (Hankens bibliotek, 3:57):

I följande film beskrivs hur du använder referenser i din text i form av citat eller referat (Hankens bibliotek, 4:15):

Referera enligt Harvard

Det finns många olika modeller för att hänvisa till källor. På Hanken rekommenderas Harvard-modellen. Kom alltid ihåg att hänvisa till källor både i texten och i källförteckningen till sist i ditt dokument.

Filmen nedan presenterar hur du hänvisar till källor enligt Harvard i löpande text (Hankens bibliotek, 4:17):

Filmen nedan presenterar hur du hänvisar till källor i källförteckningen (Hankens bibliotek, 6:27):

Referensguider

I Hankens egen referensguide finns exempel på hur man hänvisar till de vanligaste typerna av källor med hjälp av Harvard-modellen. Referensguiden riktar sig till alla på Hanken som skriver skriftliga arbeten. Kolla alltid referensguiden för att se vilka detaljer som ska finnas med i dina referenser. 

Organisera dina referenser med ett referenshanteringsverktyg

Med ett referenshanteringsverktyg kan du t.ex. göra din egen databas för litteraturreferenser och göra en källförteckning till din uppsats. Du kan även infoga referenser i ett Word-dokument och dela din referenssamling med andra.

Ta en titt i Libguiden för referenshantering för att komma igång:

Plagiering

Plagiat innebär att använda andra personers arbete som sitt eget, utan att hänvisa till källan. Lär dig undvika plagiat med hjälp av filmen nedan (Hankens bibliotek, 3:17):

 

Verktyg för att upptäcka plagiering

Ourginal (tidigare Urkund) och Turnitin är två verktyg som hjälper lärarna att upptäcka plagiering. Båda programmen fungerar enligt samma princip: studentens arbete jämförs mot innehållet i tre källområden - Internet, förlagsmaterial och systemets eget arkiv med tidigare inskickat material - och läraren får en rapport med tydlig information om originalkällor. OBS!Verktyget avgör inte om plagiering har skett eller ej - det avgör läraren.

iThenticate är ett verktyg som hjälper användare i skrivprocessen. Man kan ladda upp sina texter i mappar och granska dem upprepade gånger för felaktig citering eller potentiell plagiering. iThenticate möjliggör också grupparbete genom att dela sina mappar med kolleger.

Alla tre plagiatprogrammerna analyserar bara textdokumenten i olika filformaten men inte tabeller (excel-filer) eller programmeringsspråk.

För studenter: Information om Ouriginals PlagScan checker
För lärare: Logga in till Ourginal (tidigare Urkund)

Upphovsrätt

Det är viktigt att du som högskolestuderande känner till grunderna i upphovsrätt. Ta del av Kopiostos studiematerial Kopiraittila högskola för att testa vad du kan om:

  • immaterialrätt,
  • upphovsrätt,
  • överlåtelse av upphovsrätt,
  • användningslicenser såsom Creative Commons (CC)
  • och hur man kan använda olika typer av material i sitt eget arbete.

Följ länken nedan:

Hankens upphovsrättsguide innehåller också nyttig information för dig som studerande: