Skip to Main Content

Guide för nya studenter

Välkommen till Hankens bibliotek! Den här guiden hjälper dig som är ny studerande på Hanken att komma igång med att använda bibliotekets tjänster. Här får du också råd om infosökning, referensteknik, upphovsrätt och källkritik.

Hitta litteratur via Hankens söktjänst Hanna

Hankens söktjänst Hanna ger dig åtkomst till många olika typer av källor via bara en sökning. Via en och samma sökruta kan du  både tryckt material (gäller endast biblioteket i Helsingfors), och elektroniskt material såsom e-böcker, avhandlingar, vetenskapliga artiklar i fulltext och databaser.

Filmen nedan (1:21) hjälper dig komma igång med att använda Hanna. Filmen är gjord på Hankens bibliotek.

Obs. Studerande i Vasa använder Vasa stadsbiblioteks söktjänst för att söka efter tryckta böcker i biblioteket.

Vad är vetenskapliga databaser?

I dag publiceras ny forskning för det mesta i form av vetenskapliga artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter. De vetenskapliga tidskrifterna finns oftast på nätet i olika databaser. För att en artikel ska kunna publiceras finns det höga kvalitetskriterier som ska uppfyllas.

När du söker efter artiklar och information för dina studier är det viktigt att du söker efter och använder information som har förhandsgranskats innan publicering. På det sättet kan du vara säker på att informationen har hög kvalitet och är tillförlitlig. Förhandsgranskning kallas peer review på engelska.

Genom att använda databaserna från biblioteket kommer du åt förhandsgranskade källor.

Videon nedan (1:56) från Western University beskriver mer vad peer review handlar om:

Databaserna i listan nedan är licensbelagda och endast tillgängliga för Hankens studerande och personal. Välj någon av databaserna för att söka efter förhandsgranskade artiklar direkt i databasens användargränssnitt. Databaserna är internationella och därför ska du använda sökord på engelska.

E-böcker

Som studerande på Hanken har du tillgång till ca 1 miljon e-böcker via bibliotekets olika e-boksplattformer (bl.a. Perlego, Ebook central etc).

perlego logo ebook central logo biblio logo alma talent ebsco logo  mot logo

Besök bibliotekets Libguide om e-böcker  (se länk nedan) för mer information om de olika plattformerna, instruktioner för hur du kommer åt böckerna och hur du laddar ner dem:

Google Scholar

Google Scholar Search

Google Scholar är Googles sökmotor som söker information i vetenskapliga och akademiska webbkällor.

Kortkurser och personlig handledning

Biblioteket ordnar föreläsningar/workshops i informationssökning och verktyg som hänför sig till användning av information. Du kan delta i kurserna oberoende av i vilket skede av studierna du befinner dig. Kurserna hålls på engelska om någon av de anmälda inte kan svenska. Anmäl dig senast  föregående dag!

Du kan även boka individuell handledning via bibliotekets bokningskalender.

 

Bibliotekets öppna workshops 2024 Tidpunkt Plats Anmälan
Inga schemalagda workshops för tillfället, vänligen använd bokningskalendern      

Mejla oss på biblioteket@hanken.fi om du inte hittar en lämplig kurs eller tidpunkt.

Det elektroniska materialet och distansinloggning

Det elektroniska materialet är tillgängligt i Hankens nätverk och på distans. Distansanvändning kräver inloggning med ett Hanken-användarnamn och lösenord.

Ladda ner LibKey Nomad webbläsartillägget för snabbare åtkomst till licensierat e-material utanför campus.

Användarregler för e-materialet

Vissa av databaserna är licensbelagda, d.v.s. biblioteket betalar för användarrättigheten för sina studenter och sin personal. Det betyder också att användningen av dessa databaser regleras i avtal, som slutits med FinElib. Du kan bekanta dig med användarreglerna för det licensbelagda materialet.