Skip to Main Content

Haris - Hankens forskningsdatabas

Guide till Haris - Hankens forskningsdatabas

Registrera dina publikationer

Vilka publikationer ska jag registrera?

Registrera alltid alla dina publikationer, såsom artiklar, böcker, bokkapitel, konferensbidrag och avhandlingar. Är du nyanställd forskare på Hanken ska du registrera dina publikationer utgivna under de senaste fem åren, även om hemhörigheten i publikationerna inte är Hanken. Dessa uppgifter behövs för rapportering till Hankens ackrediteringar.

Hur registrera publikationer?

Innan du lägger till en ny post i Haris, kom ihåg att kontrollera om den redan finns i Haris. Det gör du enklast i Haris publika portal. Om din medförfattare eller någon annan redan har registrerat publikationen sparar det tid och arbete för alla inblandade.

 • Börja registrera en publikation genom att klicka på den gröna knappen Lägg till nytt innehåll i högra övre hörnet i Haris administrationsgränssnitt eller på plustecknet "+” när du för markören över Forskningsoutput i menyn till vänster på sidan.

         eller 

 • Det går också att importera publikationer från en online-källa (t.ex. Scopus eller Google Scholar). Du kan importera publikationer även från en fil (t.ex. från en annan forskningsdatabas eller ett referenshanteringssystem). Import från fil är aktuellt främst för nyanställda forskare som ska registrera sina publikationer utgivna under de senaste fem åren. Kontakta haris@hanken.fi för att få hjälp med import.

         
 


Publikationerna klassificeras enligt publikationstyper definierade av Ministeriet för undervisning och kultur. I sista hand är det biblioteket som ansvarar för hur publikationerna klassificeras. Se ministeriets anvisningar för publikationsrapporteringen för att välja rätt publikationstyp:

Julkaisutiedonkeruun ohje julkaisun tekijälle 2024

Registrera en referentgranskad artikel (A1)

Så här registrerar du en artikel (A1).

Typ
 • Välj först publikationens typ. För en A1-artikel, välj TidskriftsbidragArtikel. Ett tomt inmatningsformulär öppnas. Obligatoriska fält anges med en röd asterisk * i inmatningsformuläret.

          

 • Vid Publikationskategori välj Vetenskaplig > Referentgranskad. Då väljs publikationstypen automatiskt enligt UKM:s kategorier, här A1 Originalartikel.

    

Publikationens status
 • Vid Publikationens status lägger du till status och datum beroende på om din artikel är under arbete, insänd, accepterad eller publicerad.  

     

Den förvalda inställningen är publicerad. Dessa inställningar för artikelns status är automatiskt kopplade till hela postens status För godkännande, som visas i bottenfältet bredvid den blå Spara-knappen.
     

Notera att endast när utgivningsstatus är Publicerad och har publikationsåret ifyllt, ändras publikationens status till För godkännande. De övriga inställningarna för utgivningsstatus leder till Inmatning pågår. Läs mera om Hur vet jag att min registrering är godkänd? i fliken Vanliga frågor om Haris.

Information om publikation
 • I avsnittet Information om publikation, lägg till information om artikelns originalspråk, titel och undertitel, sammanfattning, sidor (start- och slutsida)  och antal sidor om du känner till dem.
Författare och affilieringar
 • I avsnittet Författare och affilieringar, lägg till medförfattare genom att klicka på Lägg till person. Skriv in ett namn för att kontrollera om namnet redan finns i systemet. Om din medförfattare inte finns i systemet klicka på Skapa extern person. Det är viktigt att lägga till den externa författarens organisation och land.

Författare ska visas i samma ordning som i publikationen. Använd pilarna (↑ och ↓) till höger för att för sortera. 
   

  

Tidskrift
 • I avsnittet Tidskrift klickar du på Lägg till tidskrift för att söka efter en existerande titel. Om tidskriften inte är finns i resultatlistan, lägg till den genom att klicka på Skapa ny (böcker är kopplade till förlaget på samma sätt). Fyll i volym och nummer om du har dessa uppgifter.
   
Tillgång till fulltext, dokumet och länkar
 • I avsnittet Tillgång till fulltext, dokument och länkar ska du lägga till artikelns DOI-nummer och ladda upp en version av din artikel (vanligen det referentgranskade manuskriptet, dvs. post-print-versionen). Klicka på Lägg till DOI, open access dokument eller länk. Du kan också lägga till länkar till din artikel i andra onlinekällor såsom Scopus genom att klicka på Lägg till länk för den elektroniska versionen.

        

Observera att en DOI-länk i Haris alltid ska börja med 10.XXXX, t.ex. 10.4018/IJESMA.2015100102. Du ska inte klistra in hela länken  https://doi.org/10.4018/IJESMA.2015100102.

 • Lägg sedan till följande information (se bilden nedan):
   
  •  DOI enligt modell 10.1000/182
  •  vid Dokuments version välj den version du laddar upp (inskickat manuskript, accepterat manuskript, korrektur, publicerad version)
  •  vid Offentlig tillgång till filen ange nivån för åtkomst till den elektroniska versionen (öppen, embargo, begränsad, sluten, okänd)
   •  Om det finns embargo, lägg till slutdatum för embargo.
  •  licenstyp, om du känner till den.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket kontrollerar förlagets upphovsrättspolicy för vilken version av artikeln som tillåts att ladda upp i ett publikationsarkiv. Om den uppladdade filen är en version som förlaget inte tillåter att parallellpubliceras, kontaktar biblioteket forskaren och frågar efter en tillåten version. Biblioteket kontrollerar också tidskrifter med embargo och ställer in embargodatum.
Då biblioteket har validerat posten i Haris flyttas dokumentet automatiskt över till DHanken för långtidsförvaring, om det inte finns embargo. I Haris skapas länken till Open Access-versionen i Dhanken automatiskt. Artikeln är synlig i DHanken i samlingen Publications syncronized from Haris och i samlingen för respektive ämne.

Om artikeln är försedd med embargo, överförs och synliggörs artikeln då embargot löper ut. DHankens administratör har också rätt att ta bort dokumentet om det är en version som inte är tillåten. I så fall ska forskaren informeras.

Läs mera om att parallellpublicera på Hanken.

Nyckelord
 • I avsnittet Nyckelord lägger du till forskningsområden genom att klicka på Lägg till nyckelord. De förvalda nyckelorden är definierade av Ministeriet för utbildning och kultur. Nyckelorden (sex stycken kan väljas) ska beskriva publikationens forskningsområden, inte forskarens. På Hanken används oftast 511 Nationalekonomi och 512 Företagsekonomi. Du kan dessutom lägga till fritt valda nyckelord, t.ex. de nyckelord som finns i publikationen.

 

 • Vi rekommenderar också att du lägger till nyckelord för globala mål för hållbar utveckling (SDG) och för styrkeområden och områden med hög potential (AoS, AoHP), om din publikation faller inom dessa områden. Dessa nyckelord används för intern rapportering och det är då möjligt att få ut data och rapporter om forskningen inom dessa områden på Hanken.

Relationer

I avsnittet Relationer kan du koppla ihop din publikation med andra typer av innehåll som är relaterade till publikationen. Klicka på den aktuella innehållstypen och sök på innehållstypens (t.ex. projektets) namn. Observera att detta förutsätter att projektet (eller annan innehållstyp) också är registrerat.

Det går att skapa relationer mellan alla typer av innehåll.

Vi rekommenderar i synnerhet att publikationer kopplas ihop med projekt. På detta sätt kan man i Haris publika portal ge en helhetsbild av ett projekt, och för forskningsfinansiärer och övriga, visa upp de forskningsresultat som ett projekt har lett till. Se ett exempel på detta i Haris publika portal. Denna funktion kan också användas av institutioner och ämnen på Hanken, för att visa sin forskning på Hankens webbsida. Länka då till projektet i Haris publika portal.

Synlighet

      

 • Kom ihåg att klicka på den blå Spara-knappen för att spara din registrering eller ändring. Du kan redigera alla registrerade forskningsmeriter senare genom att klicka på titeln på din personliga översiktssida i Haris.

Registrera en artikel i en konferenspublikation (A4)

Här visas hur du registrerar konferenbidrag (A4) i Haris. Obligatoriska fält är markerade med en röd asterisk * i inmatningsformuläret. Notera särskilt de fält som är speciella för konferensbidrag. Konferensbidrag har vissa fält som inte är markerade som obligatoriska, men som ändå bör fyllas i så noggrannt som möjligt. Dessa fält markeras i följande anvisning med att rubriken har en orangefärgad bottenplatta.Typ
 • Välj Kapitel i bok/rapport/konferenshandling > Konferensbidrag.

       

 • Vid Publikationskategori välj Vetenskaplig > Referentgranskad. Då väljs publikationstypen automatiskt enligt UKM:s kategorier, här A4 Artikel i en konferenspublikation.

    

Om ditt konferensbidrag inte är referentgranskat, väljer du Inte referentgranskad och publikationstyp B3 ​I​c​k​e​-​r​e​f​e​r​e​n​t​g​r​a​n​s​k​a​d ​a​r​t​i​k​e​l ​i ​k​o​n​f​e​r​e​ns​p​u​b​l​i​k​a​t​i​o​n visas automatiskt.

Publikationens status
 • Vid Publikationens status lägger du till status och datum beroende på om din artikel är under arbete, insänd, accepterad eller publicerad. 

    

Den förvalda inställningen är publicerad. Dessa inställningar för artikelns status är automatiskt kopplade till hela postens status För godkännande, som visas i bottenfältet bredvid den blå Spara-knappen.

      

Notera att endast när utgivningsstatus är Publicerad och har publikationsåret ifyllt, ändras publikationens status till För godkännande. De övriga inställningarna för utgivningsstatus leder till Inmatning pågår. Läs mera om Hur vet jag att min registrering är godkänd? i fliken Vanliga frågor om Haris.

Information om publikation
 • I avsnittet Information om publikation, lägg till information om konferensbidragets originalspråk, titel och undertitel, sammanfattning, sidor (start- och slutsida)  och antal sidor om du känner till dem.

 

Författare och affilieringar
 • I avsnittet Författare och affilieringar, lägg till medförfattare genom att klicka på Lägg till person. Skriv in ett namn för att kontrollera om namnet redan finns i systemet. Om din medförfattare inte finns i systemet klicka på Skapa extern person. Det är viktigt att lägga till den externa författarens organisation och land.

Författare ska visas i samma ordning som i publikationen. Använd pilarna (↑ och ↓) till höger för att sortera.

        

 

Värdpublikationens titlar
 • I avsnittet Värdpublikationernas titlar, ange värdpublikationens titel, d.v.s. titeln på konferensproceedings. Om du inte känner till värdpublikationens titel, så anger du en fiktiv titel enligt modell ”Proceedings of the 16th International Conference on...”

Ange de uppgifter som du känner till om konferenspublikationen: förlag, volym, ISBN, redaktörer eller eventuell information om publikationsserien.

ISBN är särskilt viktigt att ange, då det finns en sådan.

Observera att för att rapportera ett konferensbidrag till ministeriet krävs att det finns fulltext (inte bara abstrakt), att bidraget är offentligt tillgängligt OCH att konferensproceedings har ISBN/ISSN.

 

Tillgång till fulltext, dokument och länkar
 • I avsnittet Tillgång till fulltext, dokument och länkar fyller du i uppgifter som leder till fulltextversion av artikeln, om fulltext är tillgänglig. Kontrollera att det inte strider mot konferensens eventuella upphovsrättsliga regler att t.ex. ladda upp ett konferenspapper.

Notera att det inte förutsätts att du laddar upp konferensbidraget som parallellkopia i Haris, t.ex. om pappret senare ska sändas till en journal.

 • Om konferensbidraget, eller konferenspublikationen i sin helhet, är fritt tillgängligt t.ex. på konferensens webbsida anger du länken genom att klicka på Lägg till länk till en elektronisk version.

     

  

Nyckelord
 • I avsnittet Nyckelord lägger du till forskningsområden genom att klicka på Lägg till nyckelord. De förvalda nyckelorden är definierade av Ministeriet för utbildning och kultur. Nyckelorden (sex stycken kan väljas) ska beskriva publikationens forskningsområden, inte forskarens. På Hanken används oftast 511 Nationalekonomi och 512 Företagsekonomi. Du kan dessutom lägga till fritt valda nyckelord, t.ex. de nyckelord som finns i publikationen.

 

 • Vi rekommenderar också att du lägger till nyckelord för globala mål för hållbar utveckling (SDG) och för styrkeområden och områden med hög potential (AoS, AoHP), om din publikation faller inom dessa områden. Dessa nyckelord används för intern rapportering och det är då möjligt att få ut data och rapporter om forskningen inom dessa områden på Hanken.

Evenemang
 • I avsnittet Evenemang anger du uppgifter om själva konferensen. Klicka på Lägg till evenemang.

    

Skriv in konferensens namn  för att kontrollera om den redan finns i systemet. Konferenser som redan finns i Haris dyker upp som förval och du kan bläddra igenom listan med hjälp av pilarna. Om konferensen saknas bland de förvalda så skriver du in den via funktionen Skapa ny.

Skapa ny konferens. Följande uppgifter är obligatoriska:

 • konferensens titel
 • konferernsens start- och slutdatum

Ange gärna även följande uppgifter:

 • förkortad titel, om sådan finns
 • konferensnummer, om sådan finns
 • länk till konferensens hemsida
 • omfattning (om konferensen är internationell, nationell eller lokal)
 • konferensort och –land.

             

Relationer

I avsnittet Relationer kan du koppla ihop din publikation med andra typer av innehåll som är relaterade till publikationen. Klicka på den aktuella innehållstypen och sök på innehållstypens (t.ex. projektets) namn. Observera att detta förutsätter att projektet (eller annan innehållstyp) också är registrerat.

Det går att skapa relationer mellan alla typer av innehåll.

Vi rekommenderar i synnerhet att publikationer kopplas ihop med projekt. På detta sätt kan vi i Haris publika portal ge en helhetsbild av ett projekt, och för forskningsfinansiärer och övriga, visa upp de forskningsresultat som ett projekt har lett till. Se ett exempel på detta i Haris publika portal. Denna funktion kan också användas av institutioner och ämnen på Hanken, för att visa sin forskning på Hankens webbsida. Länka då till projektet i Haris publika portal.

Synlighet
 • Avsnittet Synlighet reglerar postens synlighet i Haris publika portal. Förvald inställning är Offentlig – inga restriktioner. Du kan välja en mera restriktiv synlighet t.ex. för en publikation i början av publikationsprocessen. Rekommendationen är att forskning som bedrivs på Hanken ska vara synlig, så om du har begränsat synligheten ska du komma ihåg att ändra status i ett senare skede.

     

 

 • Kom ihåg att klicka på den blå Spara-knappen för att spara din registrering eller ändring. Du kan redigera alla registrerade forskningsmeriter senare genom att klicka på titeln på din personliga översiktssida i Haris.