Skip to main content

Haris - Hankens forskningsdatabas: Registrera publikationer

Anvisningar för Haris

Registrera dina publikationer

Registrera alltid alla dina publikationer, inklusive artiklar, böcker, bokkapitel, konferenshandlingar och avhandlingar. Nyanställda forskare ska registrera sina publikationer utgivna under de senaste fem åren, även om hemhörigheten i publikationerna inte är Hanken.

Hur registrerar publikationer?

Innan du lägger till en ny post i Haris, kom ihåg att kolla om den redan finns i Haris. Detta kan göras i det publika gränssnittet för forskningsdatabasen, tillgänglig på http://haris.hanken.fi/portal. Om din medförfattare redan har registrerat publikationen sparar det tid och ansträngning för alla inblandade.

•  Börja registrera nya forskningsmeriter genom att klicka på den gröna knappen ”Lägg till publikation, aktivitet eller projekt” i högra övre hörnet i Haris administrationsgränssnitt eller ”+” -tecknet när du svävar över Forskningsoutput länken i menyn till vänster på sidan.

         eller 

•  Det är möjligt att importera publikationer från en online-källa (till exempel Scopus och Google Scolar) och från en fil från andra forskningsdatabaser eller referenshanteringssystem till Haris. Då behöver du inte registrera dina publikationer manuellt. Detta gäller främst nyanställda forskare som måste registrera sina publikationer utgivna under de senaste fem åren. Kontakta haris@hanken.fi för mer information och för hjälp.

         

 

Om din publikation  inte indexeras i en annan databas måste du registrera den manuellt. Följande anvisning handlar om hur du registrerar en referentgranskad artikel (A1) och hur du registrerar en artikel i konferenshandling (A4), och om vilken information det är viktig att lägga till i Haris. Instruktionen gäller också för andra typer av publikationer.

Publikationerna klassificeras enligt Undervisningsministeriets klassificering. I sista hand är det biblioteket som ansvarar för hur publikationerna klassificeras. Se ministeriets anvisningar för publikationsrapporteringen att välja ditt pappers publikationstyp:

Publication data collection instructions for researchers 2018

Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2018

Svensk översättning av anvisningarna är utlovad. Se de senaste anvisningarna till forskare på svenska: Anvisningar till forskare om insamlingen av publikationsdata 2016.

Registrera en referentgranskad artikel (A1)

•  Välj först publikationens typ. För en A1-artikel, välj Tidskriftsbidrag och sedan Artikel. En tom mall öppnas. Obligatoriska fält anges med en röd asterisk *.

          

•  Sätt Publikationens kategori som Vetenskaplig och sedan Referentgranskad, då väljs Publikationstyp enligt UKM som A1 Originalartikel  automatiskt.

    

•  Du kan lägga till olika Publikationens status och datum beroende på om din artikel är Under arbete, Insänt, Accepterad eller Publicerad.  

     

    Standardinställningen är Publicerad. Dessa länkar till artikelns status i Haris (visas i bottenfältet av mallen i mörkgrå bredvid den blå Spara-knappen) automatiskt inställd på ”För godkännande”.

     

    Notera att endast när utgivningsstatusen är ”Publicerad” med publikationsåret ifyllt, ändras publikationens status i Haris till ”För godkännande” automatiskt. Andra utgivningsstatusar leder till att statusen är ”Inmatning pågår”. Se mer information om Hur godkänns min publikations registrering? i Vanliga frågor om Haris.

•  I avsnittet Information om publikation, lägg till information om artikelns originalspråk, titel och undertitel, sammanfattning, sidor (start- och slutsidor)  och antal sidor om du känner till dem.

•  Lägg till medförfattare genom att klicka på Lägg till person. Skriv in en författares namn och Haris kollar om det redan existerar i systemet. Om personen gör det, välj det existerande namnet. Om din medförfattare inte finns i systemet klicka på Skapa extern person. Det är viktigt att lägga till den externa författarens organisation och land.

     

    Författare ska visas i Haris i samma ordning som i publikationen. Använd pilarna (↑ och ↓) till höger i mallen för sortering.

•  Länka tidskriften genom att klicka på Lägg till tidskrift för att söka efter en existerande titel. Om tidskriften inte är tillgänglig i resultatlistan, lägg till den genom att klicka på Skapa ny (Böcker är kopplade till förlaget på samma sätt). Fyll i Volym och Utgivningsnummer om du vet.

•  I avsnittet Tillgång till fulltext, dokument och länkar ska du lägga till artikelns DOI-nummer och ladda upp en version av din artikel (vanligtvis det accepterade manuskriptet, Post-print) till Haris, genom att klicka på Lägg till DOI, open access dokument eller länk. Du kan också lägga till länkar till din artikel i andra onlinekällor såsom Scopus genom att klicka Lägg till länk för den elektroniska versionen.

      

    Observera att en DOI-referens i Haris alltid ska börja med 10.XXXX, till exempel, 10.4018 / IJESMA.2015100102, inte https://doi.org/10.4018/IJESMA.2015100102.

    Se mer information om Hur ska jag parallellpublicera på Hanken?

•  Välj forskningsområden genom att klicka på Lägg till nyckelord. Den tillgängliga listan utses av ministeriet. Valda fält (högst sex) ska beskriva publikationens forskningsområden, inte forskarens. Mestadels används på Hanken 511 Nationalekonomi och 512 Företagsekonomi. Fritext nyckelord kan sedan läggas till.

•  Standardinställningen i Synlighet är "Offentlig - Inga restriktioner". Detta är ett av kraven för Premiering av publikationer av Stiftelsen Svenska Handelshögskolan.

      

•  Kom ihåg att klicka på den blå ”Spara” knappen för att spara din registrering eller ändring. Du kan redigera alla registrerade forskningsmeriter senare genom att klicka på titeln från din personliga översiktssida i Haris.

Registrera en artikel i konferenshandling (A4)

Här visas hur du registrerar konferenspapper i Haris. Notera särskilt de fält som är speciella för konferenspapper. De obligatoriska fälten är markerade med en röd asterisk * i Haris gränssnitt. Konferenspapper har dessutom vissa fält som inte är markerade som obligatoriska, men som ändå bör fyllas i så noggrannt som möjligt. Dessa fält skrivs i följande anvisning i rött.

•  Välj först Kapitel i bok/rapport/konferenshandling. Sedan enligt den publikation du ska registrera välj lämplig typ från de givna alternativen, till exempel, Konferensbidrag. En tom mall öppnas.

       

 

•  Sätt Publikationens kategori som Vetenskaplig och sedan Referentgranskad, då väljs Publikationstyp enligt UKM som A4 Artikel i en konferenspublikation automatiskt.

    

Om ditt konferenspapper inte är referentgranskad, välj Inte referentgranskad, och Undervisnings- och Kulturministeriets publikationstyp B3 ​I​c​k​e​-​r​e​f​e​r​e​n​t​g​r​a​n​s​k​a​d ​a​r​t​i​k​e​l ​i ​k​o​n​f​e​r​e​n​s​p​u​b​l​i​k​a​t​i​o​n visas automatiskt.

•  Du kan lägga till olika Publikationens status och datum beroende på om din artikel är Under arbete, Insänt, Accepterad eller Publicerad.

    

    Standardinställningen är Publicerad. Dessa länkar till artikelns status i Haris (visas i bottenfältet av mallen i mörkgrå bredvid den blå Spara-knappen) automatiskt inställd på ”För godkännande”.

      

    Notera att endast när utgivningsstatusen är ”Publicerad” med publikationsåret ifyllt, ändras publikationens status i Haris till ”För godkännande” automatiskt. Andra utgivningsstatusar leder till att statusen är ”Inmatning pågår”. Se mer information om Hur godkänns min publikations registrering? i Vanliga frågor om Haris.

•  I avsnittet Information om publikation, lägg till information om ditt konferenspappers originalspråk, titel och undertitel, sammanfattning, sidor (start- och slutsidor)  och antal sidor om du känner till dem.

•  Lägg till medförfattare genom att klicka på Lägg till person. Skriv in en författares namn och Haris kollar om det redan existerar i systemet. Om personen gör det, välj det existerande namnet. Om din medförfattare inte finns i systemet klicka på Skapa extern person. Det är viktigt att lägga till den externa författarens organisation och land.

        

    Författare ska visas i Haris i samma ordning som i publikationen. Använd pilarna (↑ och ↓) till höger i mallen för sortering.

•  I avsnittet Värdpublikationernas titlar, ange värdpublikationens titel, d.v.s. titeln på konferensproceedings. Om du inte känner till värdpublikationens titel, så anger du en fiktiv titel enligt modell ”Proceedings of the 16th International Conference on...”

    Ange de uppgifter som du känner till om konferenspublikationen: Förlag, Volym, ISBN, Redaktörer eller Information om eventuell serien.

    ISBN är särskilt viktigt att ange, då det finns en sådan.

    Observera att för att rapportera ett konferenspapper till ministeriet måste vi få information om att fulltext (inte bara abstrakt eller utdragen abstrakt) av ditt konferenspaper är offentligt tillgänglig OCH konferensproceedings har ISBN/ISSN.

•  I avsnittet Tillgång till fulltext, dokument och länkar fyller du i uppgifter som leder till fulltextversioner av artikeln, om fulltext är tillgänglig. Kontrollera att det inte strider mot konferensens eventuella upphovsrättsliga regler att t.ex. ladda upp ett konferenspapper.

    Notera att det inte förutsätts att du laddar upp konferenspappret som parallellkopia i Haris, t.ex. om pappret senare ska sändas till en journal.

    Om konferensbidraget, eller konferenspublikationen i sin helhet, är fritt tillgängligt t.ex. på konferensens webbsida anger du länken genom att klicka Lägg till länk till en elektronisk version.

     

    Sedan lägg till följande information (se bilden nedan):

 •  Lägg till en Länk till konferenspublikationen.
 •  Välj Dokuments version.
 •  Ange nivån för åtkomst till din elektronisk version (Offentlig tillgång till filen).
 •  Om det finns embargo, lägg till det datum för vilket dokumentet inte skulle vara tillgängligt (Embargo end date).
 •  Lägg till under vilken licens dokumentet är tillgängligt (License to document) om du vet.

    Biblioteket kontrollerar också förlagets upphovsrättspolitik. Då biblioteket har validerat posten i Haris flyttas dokumentet automatiskt över till DHanken för långtidsförvaring om det inte finns embargo. I Haris skapas länken till Open Access-versionen i Dhanken automatiskt. Artikeln är synlig i DHanken i samlingen Publications syncronized from Haris och kopplad till ämnes samling.

    Om artikeln är försedd med embargo, överförs och synliggörs artikeln då embargot löper ut. DHankens administratör har också rätt att ta bort dokumentet om det inte är en version som är tillåten. I så fall ska forskaren informeras.

    Se mer information om Hur ska jag parallellpublicera på Hanken?

Du kan också lägga till länkar till din artikel i andra onlinekällor såsom Scopus genom att klicka Lägg till annan länk.

•  Välj forskningsområden genom att klicka på Lägg till nyckelord. Den tillgängliga listan utses av ministeriet. Valda fält (högst sex) ska beskriva publikationens forskningsområden, inte forskarens. Mestadels används på Hanken 511 Nationalekonomi och 512 Företagsekonomi. Fritext nyckelord kan sedan läggas till.

•  Vid rubriken Evenemang anger du uppgifter om själva konferensen. Klicka på Lägg till evenemang.

  

    Skriv in en konferens namn och Haris kollar om det redan existerar i systemet. Konferenser som redan finns i Haris dyker upp som förval och du kan bläddra igenom listan med hjälp av pilarna. Om konferensen saknas bland de förvalda så skriver du in den via funktionen Skapa ny.

    Skapa ny konferens. Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Konferensens titel.
 • Start- och slutdatum för konferensen.

    Ange gärna även följande uppgifter:

 • Förkortad titel, om sådan finns.
 • Konferensnummer, om sådan finns.
 • Länk till konferensens hemsida.
 • Omfattning (om konferensen är Internationell, Nationell, Regional eller Lokal).
 • Konferensort och –land av evenemangets plats.

             

 

•  Fälten under Relationer är frivilliga. Konferenspublikationen kan vid behov kopplas till t.ex. aktiviteter, priser eller projekt.

            

 

•  Synlighet reglerar postens synlighet i Haris publika portal. Förvald inställning är Offentlig – inga restriktioner. Du kan välja en mera restriktiv synlighet t.ex. för en publikation i början av publikationsprocessen. Rekommendationen är att forskning som bedrivs på Hanken ska vara synlig, så om du har begränsat synligheten ska du komma ihåg att ändra status i ett senare skede.

     

 

•  Kom ihåg att klicka på den blå ”Spara” knappen för att spara din registrering eller ändring. Du kan redigera alla registrerade forskningsmeriter senare genom att klicka på titeln från din personliga översiktssida i Haris.