Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Biblioteksguide för ny personal

Välkommen till Hankens bibliotek! I den här guiden beskriver vi nyttiga bibliotekstjänster för dig som är nyanställd på Hanken. Tjänsterna beskrivs utgående från personalkategori: forskande, undervisande och administrativ personal.

Boka bibliotekets gästföreläsningar och handledningar

Lärare på Hanken kan beställa undervisning från biblioteket för kurser eller seminarier. Undervisningen kan vara i form av föreläsningar integrerade i en ämneskurs eller fristående utbildningstillfällen.

Biblioteket ordnar även individuell handledning för studenter och personal. Du kan boka handledning hos bibliotekets personal.

Vi erbjuder utbildningar och kortkurser inom dessa områden:

 • informationssökning
 • referensteknik
 • referenshantering i Mendeley
 • formatering i Word
 • registrering i Haris
 • forskningsdatahantering (research data management, RDM)
 • principer och praxis för öppen vetenskap, inklusive hur du publicerar open access till dina publikationer, forsknings (meta)data och lärresurser, och hur du kan förbättra synligheten och effekten av din forskning.

Läs mer på bibliotekets webb:

Dags att välja eller uppdatera kurslitteratur?

Biblioteket hjälper dig navigera bland informationsresurserna och sköter inköp av kurslitteratur. Vänligen se bibliotekets webbsida för en checklista med viktiga datum för när biblioteket senast behöver informationen om ändringar i kurslitteraturen.  

Notera att det är examinatorns och institutionens ansvar att biblioteket i tid får rätt information om vilka kursböcker som ska beställas. Kostnaderna för ändringar och kompletteringar av kurslitteraturen som görs efter datumen betalas av institutionen.

Anskaffningspolicy för elektroniska kursböcker

 • Hankens bibliotek skaffar e-versionen som komplement till den tryckta kursboken om en sådan kan köpas med bibliotekslicens (IP-access) till vettigt pris.
 • Information om kursböcker som ska finnas tillgängliga för studerande i biblioteket eller som e-böcker ska matas in i Sisu.
 • Licensen skall helst tillåta ett obegränsat antal samtidiga användare. De flesta e-kursböckerna hos oss har dock enbart 3User-licenser.
 • Biblioteket saknar full kontroll över e-böckerna: en e-bok kan försvinna när som helst från en plattform, ofta p.g.a. av avtalstvister mellan förlaget och författaren. Också strulande teknik kan göra e-böckerna sårbara.
 • E-kursboksanskaffningen i amerikanska och engelska universitet finansieras med terminsavgifter, vilket skiljer sig från den nordiska modellen som bygger på fria läromedel via biblioteken.
 • I Norden köps bibliotekens e-böcker vanligtvis via s.k. aggregatorer (ProQuest Ebook Central, Ebsco, Dawsonera etc.).
 • Förlagen vill sälja tryckta böcker (=business). E-versioner med IP-access är därför ofta äldre upplagor.
   
 • Kolla licensen!
  Av erfarenhet vet vi att e-böcker med enanvändarlicens (single user license) i Hanna lämpar sig dåligt som kursböcker. Om du ändå vill använda en sådan e-bok som kursbok önskar vi att du kontaktar biblioteket så att vi får utreda möjligheten att utvidga licensen.
 • Om en önskad titel saknas i Hanna, kontakta biblioteket@hanken.fi eller marlene.backman@hanken.fi så kollar vi om e-boken finns att köpa med bibliotekslicens till vettigt pris. Kontakta också biblioteket om du vill ha listor med e-böcker inom ett visst ämne.

Skapa länkar till artiklar och e-böcker

Licensavtalen som gjorts upp med databasleverantörerna tillåter inte att man publicerar elektroniska kopior av artiklar och böcker. Det är m.a.o. inte tillåtet att i Moodle ladda upp en PDF-fil av en artikel som finns i en licensbelagd databas. För att ha en laglig version som dessutom kan nås utanför Hankens nätverk ska du skapa en länk till dokumentet. Läs mera

Öppna lärresurser

Öppna lärresurser (open educational resources, OER) är lärande-, undervisnings- och forskningsmaterial i alla format och medium som är släppta för fri användning (Public Domain) eller licensierade med öppen licens. Vanligtvis används Creative Commons, som ger andra än upphovsmannen rätt till avgiftsfri tillgång, återanvändning, tillämpning, bearbetning och spridning av materialet, med eller utan begränsningar.

Lärare uppmuntras att använda öppna lärresurser och publicera sina egna lärresurser i det nationella Biblioteket för öppna lärresurser - aoe.fi

Bekanta dig även med vår omfattande Libguide för öppna lärresurser, se länkarna nedan:

Audiovisuella föreläsningar via Kanopy

Upphovsrättens ABC för undervisande personal

På bibliotekets webbsida Tjänster för lärare kan du hitta information om olika upphovsrätt och licenser frågor om hur du får använda olika typer av material i din undervisning.

Libguiden om upphovsrätt innehåller väsentlig information du som undervisande personal behöver känna till. Följ länken nedan: