Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Biblioteksguide för ny personal

Välkommen till Hankens bibliotek! I den här guiden beskriver vi nyttiga bibliotekstjänster för dig som är nyanställd på Hanken. Tjänsterna beskrivs utgående från personalkategori: forskande, undervisande och administrativ personal.

Välkommen till Hankens bibliotek

Välkommen till Hankens bibliotek! I den här biblioteksguiden för nyanställd personal hittar du information om bibliotekets samlingar och specifika tjänster för forskarelärare respektive administrativ personal.

Se även Hankens Snabbguide för nyanställda med information om arbetstid, löner, ledigheter och frånvaro samt introdagens presentationer från biblioteket och andra enheter på Hanken.

stolar bibliotek hyllor