Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Biblioteksguide för ny personal

Välkommen till Hankens bibliotek! I den här guiden beskriver vi nyttiga bibliotekstjänster för dig som är nyanställd på Hanken. Tjänsterna beskrivs utgående från personalkategori: forskande, undervisande och administrativ personal.

Hankens bibliotek i Helsingfors

Hankens bibliotek i Helsingfors finns i Hankens huvudbyggnad. Biblioteket betjänar främst Hankens studenter och personal men är också öppet för allmänheten. Via bibliotekets samlingar får du tillgång till en stor mängd tryckt och elektronisk litteratur och information inom Hankens ämnesområden.

Bibliotekets studiemiljö består främst av tysta läsplatser. I datorsalen finns datorer för individuellt arbete. Hankens trådlösa nätverk är tillgängligt i hela biblioteket.

Klicka på bilden för en virtuell rundvandring i biblioteket:

Bibliotekskort

Du behöver ett lånekort och PIN-kod för att kunna låna tryckta böcker. Ansök om kortet via bibliotekets elektroniska blankett.

Efter att du fått ditt lånekort måste du ännu aktivera kortet i Hankens söktjänst Hanna.  Nedan finns en kort instruktion (1:30) för hur du går till väga:

Låna och returnera

Låna böcker via låneautomaten eller vid bibliotekets servicedisk. Lånetiderna för Hankens personal är:

  • kursböcker 7 dagar
  • övriga böcker 84 dagar, men boken kan krävas in efter 28 dagar ifall en annan låntagare reserverar den.

Återlämning av böcker sker i bibliotekets returhylla. Då biblioteket är stängt kan du returnera lån i bokinkastet vid bibliotekets ingång eller i inkastet vid Hankens huvudingång.

För personalen uppbärs ingen avgift för försenade lån.

Reservationer

Om du behöver en bok som är utlånad kan du göra en reservation i bibliotekets söktjänst Hanna. Se instruktionsvideon för att se hur det går till:

Kom ihåg:

  • Du får ett meddelande per e-post när boken har anlänt.
  • Reserverade böcker förvaras på den öppna reservationshyllan på låntagarens namn 4 dagar. 
  • Kom ihåg att annullera reserveringar på böcker som du inte längre behöver.
  • För personalen uppbärs ingen reservationsavgift.

Andra bibliotek i huvudstadsregionen

Du kan även registrera dig som kund vid andra högskolebibliotek. Via den nationella sökportalen Finna kan se vilka andra bibliotek i huvudstadsregionen som har den litteratur du behöver.

finna logotyp

Fjärrlån

Böcker som inte finns tillgängliga i något bibliotek i huvudstadsregionen (gäller i Helsingfors) eller i Vasaregionen (gäller i Vasa) kan beställas som fjärrlån. Beställ via Hankens biblioteks onlineformulär. Fjärrlån är gratis för Hankens personal och studerande. Mer information om fjärrlån via länken nedan:

Följ biblioteket

Följ biblioteket på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om våra tjänster och vad som är på gång i biblioteket.

Bibliotek Facebook   Bibliotek Twitter Bibliotek Instagram