Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Biblioteksguide för ny personal

Välkommen till Hankens bibliotek! I den här guiden beskriver vi nyttiga bibliotekstjänster för dig som är nyanställd på Hanken. Tjänsterna beskrivs utgående från personalkategori: forskande, undervisande och administrativ personal.

Informationsresurser för administrativ personal

Biblioteket ebjuder informationsresurser som kan vara till nytta och nöje också för dig som jobbar som administrativ personal. Tack vare de elektroniska resurserna kan du komma åt nyttiga verktyg vid ditt eget arbetsbord. Det kan gälla t.ex. ordböcker och uppslagsverk, juridiska databaser, dagstidningar eller e-böcker.

Här får du några tips på sådana resurser:

Dagstidningar

E-böcker

Ordböcker

Lagstiftning