Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Biblioteksguide för ny personal

Välkommen till Hankens bibliotek! I den här guiden beskriver vi nyttiga bibliotekstjänster för dig som är nyanställd på Hanken. Tjänsterna beskrivs utgående från personalkategori: forskande, undervisande och administrativ personal.

Hitta litteratur via Hankens söktjänst Hanna

Hankens söktjänst Hanna ger dig åtkomst till många olika typer av källor via bara en sökning. Via en och samma sökruta kan du nå:

  • tryckt material (gäller endast biblioteket i Helsingfors)
  • elektroniskt material, såsom e-böcker, avhandlingar, vetenskapliga artiklar i fulltext och databaser.

Filmen nedan (1:21) hjälper dig komma igång med att använda Hanna. Filmen är gjord på Hankens bibliotek.

Obs. Personal och studerande i Vasa använder Vasa stadsbiblioteks söktjänst för att söka efter tryckta böcker i biblioteket.

E-böcker

Via Hankens bibliotek har du tillgång till mer än 700.000 e-böcker via olika e-boksplattformer (bl.a. Perlego, Ebook central etc).
Obs! Allaenskilda e-böcker är inte tillgängliga via söktjänsten Hanna utan du måste söka direkt i e-bokplattformen för att hitta dem.

Besök bibliotekets Libguide om e-böcker (länk nedan) för mer information om:

  • de olika plattformerna du har tillgång till,
  • instruktioner för hur du hittar e-böcker,
  • instruktioner för hur du laddar ner e-böcker
  • anskaffning och användning av e-böcker i undervisningen (viktigt för lärare att känna till)

Perlego logotyp Ebook central logotyp Biblio logotyp Alma Talent logotyp Ebsco ebooks logotyp  MOT sanakirjat logotyp

Vetenskapliga artikeldatabaser på Hanken

Hankens bibliotek erbjuder tillgång till följande licensbelagda vetenskapliga artikeldatabaser. Du kommer åt dem på distans, 24/7, med ditt Hanken-ID. Följ länkarna nedan, eller sök fram databaserna via Hanna:

Elektroniska dagstidningar

Google Scholar

Google Scholar Search

Google Scholar är Googles sökmotor som söker information i vetenskapliga och akademiska webbkällor.

Kortkurser och personlig handledning

Hankens första års-studenter får undervisning i informationssökning inom kursen Introduktion till akademiska studier. Undervisning i informationssökning är också integrerat i ordinarie kurser under studiernas lopp. Utöver detta ordnar biblioteket fristående kurser i enskilda databaser och verktyg under läsåret som du kan delta i kurserna oberoende av i vilket skede av studierna du befinner dig.

 

Bibliotekets öppna workshops 2022-2023 Tidpunkt Plats Presentation
Datum för bibliotekets öppna kurser och workshops under läsåret 2022-2023 meddelas i augusti 2022!      

Mera information om sökhandledning finns på bibliotekets webb. Mejla oss på biblioteket@hanken.fi om du inte hittar en lämplig kurs eller tidpunkt.

Det elektroniska materialet och distansinloggning

Det elektroniska materialet är tillgängligt i Hankens nätverk och på distans. Distansanvändning kräver inloggning med ett Hanken-användarnamn och lösenord.

Ladda ner LibKey Nomad webbläsartillägget för snabbare åtkomst till licensierat e-material utanför campus.

Användarregler för e-materialet

Vissa av databaserna är licensbelagda, d.v.s. biblioteket betalar för användarrättigheten för sina studenter och sin personal. Det betyder också att användningen av dessa databaser regleras i avtal, som slutits med FinElib. Du kan bekanta dig med användarreglerna för det licensbelagda materialet.