Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Biblioteksguide för ny personal

Välkommen till Hankens bibliotek! I den här guiden beskriver vi nyttiga bibliotekstjänster för dig som är nyanställd på Hanken. Tjänsterna beskrivs utgående från personalkategori: forskande, undervisande och administrativ personal.

Hankens bibliotek i Vasa

Hankens bibliotek i Vasa finns i Vasa stadsbibliotek (vån. 2) och där hittar du Hankens tryckta kursböcker och tryckta tidskrifter. Använd stadsbiblioteks söktjänst för att söka efter tryckt litteratur: https://vaasankirjasto.finna.fi/?lng=sv.

Hankens elektroniska material (såsom databaser, e-tidskrifter, e-böcker m.m.) kommer du åt via Hankens egen sökportal Hanna: https://hanken.finna.fi

Klicka på bilden för en virtuell rundvandring i biblioteket:

Bibliotekskort

Du behöver ett lånekort och PIN-kod för att kunna låna tryckta böcker. Anhåll om lånekort via stadsbibliotekets kundtjänst eller via Hankens bibliotekspersonal i Vasa. Du kan även aktivera t.ex. ditt FPA-kort eller körkort och använda det som lånekort. Ta alltid med dig lånekortet när du vill låna tryckta böcker.

Låna och returnera

Låna böcker via låneautomaten eller vid bibliotekets servicedisk. Lånetiderna är:

  • Kursböcker: 14 dagar
  • Kortlån: 1 dag (returneras före bibliotekets stängning följande vardag)
  • Övriga böcker: 28 dagar

Förseningsavgiften är 0,20€ per bok per dag. Mer information om låneregler finns via länken nedan:

Reservationer

Om du behöver en bok som är utlånad kan du göra en reservation.

  • Reserveringar görs i stadsbibliotekets söktjänst eller av bibliotekets personal.
  • Du får ett e-postmeddelande då den reserverade boken har anlänt. 
  • Hämtfrist för reserverade kursböcker är 4 dagar, för övrigt material 9 dagar.
  • Om du inte längre behöver den reserverade boken, annullera reservationen senast före hämtfristens utgång. Observera att stadsbiblioteket debiterar en avgift på 2€/bok för reservationer som inte hämtats eller annullerats före hämtfristens utgång.

bok händer

Andra bibliotek i Vasa

I Vasa kan du också hitta litteratur på vetenskapsbiblioteket Tritonia och i Åbo Akademis bibliotek i Academill. Om du är kund i Tritonia eller Åbo Akademis bibliotek kan du låna och reservera material, samt använda de allmänna utrymmena i byggnaderna. Via den nationella sökportalen Finna ser du vilka andra bibliotek i landet som har den litteratur du behöver.

tritonia logotypåbo akademi alma logotypfinna logotyp

Fjärrlån

Böcker som inte finns tillgängliga i något bibliotek i huvudstadsregionen (gäller i Helsingfors) eller i Vasaregionen (gäller i Vasa) kan beställas som fjärrlån. Beställ via Hankens biblioteks onlineformulär. Fjärrlån är gratis för Hankens personal och studerande. Mer information om fjärrlån via länken nedan:

Följ biblioteket!

Följ biblioteket på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om våra tjänster och vad som är på gång i biblioteket.

Bibliotek Facebook   Bibliotek Twitter Bibliotek Instagram