Skip to Main Content

Dynasty

Hankens ärendehanteringsprogram

Varför behövs Dynasty?

 

Dynasty är ett  informationshanteringsprogram och ett ärendehanteringsprogram.

Informationshantering (Information Management) betyder hantering av den information som organisationen har skaffat eller producerat. Informationen ska förvaltas, behandlas och lagras så att den är tillförlitlig, främjar produktiviteten och går att använda effektivt för alla behov och för olika ändamål i verksamheten. God informationshantering förutsätter att dokumentförvaltningen, datasäkerheten, dataskyddet, de digitala tjänsterna och informationen är välorganiserade och att det finns anvisningar om dem. Arkivlagen, offentlighetslagen och personuppgiftslagen har en central roll när det gäller att organisera och utveckla informationshanteringen.