Skip to Main Content

Dynasty

Hankens ärendehanteringsprogram

Informationsstyrningsplanen

Rektor har den 19.6.2018 godkänt en informationsstyrningsplan som ersätter Hankens arkivbildningsplan. Informationsstyrningsplanens primära uppgift är att på ett strukturerat sätt presentera hur dokument och data ska förvaras, hanteras och gallras. Planen innehåller också anvisningar för hur dokument och data med olika grad av offentlighet ska hanteras i det dagliga arbetet. Här hittar du senaste versionen av  Informationsstyrningsplanen

Noggrannare instruktioner för behandling av personuppgifter och data på  olika skyddsnivåer upprätthålls som skilda dokument och finns på webben under sektionerna för datasäkerhet och dataskydd.
 

Informationsstyrningsplanen följer SÄHKE2-standarden och ärenden och handlingar i Dynasty kategoriseras automatiskt enligt informationen i den.

 

 

 

Uppdateringar i processer

Enheterna själva ansvarar för att informera om  att något borde läggas till eller uppdateras i informationsstyrningsplanen. Meddela till dynasty(at)hanken.fi.