Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Dynasty

Hankens ärendehanteringsprogram

Skapa ett ärende

Skapa ett ärende - instruktioner

Processägarna , dvs den person som är ansvarig för en uppgiftsklass eller process i informationsstyrningsplanen (se under rubriken processägare) bör definiera vilka ärenden som registreras i Dynasty. ”Ärenden” i Dynasty är snarast teman / huvudrubriker / helheter – oftast INTE ett enskilt rektorsbeslut eller mötesärende.