Skip to Main Content

Dynasty

Hankens ärendehanteringsprogram

Skapa ett ärende

Skapa ett ärende - instruktioner

Processägarna , dvs den person som är ansvarig för en uppgiftsklass eller process i informationsstyrningsplanen (se under rubriken processägare) bör definiera vilka ärenden som registreras i Dynasty. ”Ärenden” i Dynasty är snarast teman / huvudrubriker / helheter – oftast INTE ett enskilt rektorsbeslut eller mötesärende.