Skip to Main Content

Dynasty

Hankens ärendehanteringsprogram

Skapa ett rektorsbeslut eller ett annat tjänsteinnehavarärende

Rektorsbeslut
 

Alla rektorsbeslut ska föras in i Dynasty innan de undertecknas av rektor. Ett rektorsbeslut måste skapas via ett ärende och skall därför ha både ett ärendenummer och ett paragrafnummer. Man börjar med att se ifall det redan finns ett ärende skapat under vilket rektorsbeslutet hör.  Ifall inte så kontaktar du processägaren. Rektorsbesluten är i allmänhet offentliga. Ifall du har sådant material i beslutsunderlaget som bör sekretessmarkeras, placera det i bilagorna som sedan sekretessmarkeras.


Instruktioner för hur ett rektorsbeslut eller ett annat tjänsteinnehavarärende skapas i Dynasty hittar du längre ned på sidan.
Är du en ovan Dynastyanvändare kan du använda dokumentmallen:
Dokumentmall i Word för beredning av rektorsbeslut (se nedan)
Skriv då din beredning i dokumentmallen. Skicka sedan beredningen inklusive eventuella bilagor samt information om ärendets uppgiftsklass från informationsstyrningsplanen till rektors assistent per e-post.

Vänligen modifiera inte de underliga tecknen i dokumentmallen. Dessa är fält som fylls automatiskt med data från metadatakorten i Dynasty då dokumentet laddas upp i systemet. Till dessa hör diarienumret, beslutsnumret, beslutsdatum, beslutets rubrik mm.

 

Instruktioner för hur du registrerar ett undertecknat rektorsbeslut finns här nedan.

 

 

 

Delgivning av beslut

Delgivning av beslut

Den som berett beslutet ansvarar för att beslutet delges berörda parter (INTE rektors assistent) och att fastställda dokument laddas upp på webben.

Vilka rektorsbeslut som publiceras i Dynastys publiceringsportal (till 2021) eller publiceringsportal  (fr. 2022) avgörs av rektorsämbetet.