Skip to Main Content

Dynasty

Hankens ärendehanteringsprogram

Mötesfunktionen

Den som är mötessekreterare för ett organ har rättigheter att skapa ett möte,  sammanställa föredragningen och protokollet.

Här finns instruktioner för hur du

  1. Skapar ett möte
  2. Skapar ett mötesärende
  3. Lägger till en bilaga
  4. Skapar ett pärmblad dvs.en deltagarlista
  5. Sammanställer föredragningslistan och sänder ut till medlemmarna.
  6. Sammanställer protokollet
  7. Publicerar protokollet på webben
  8. Övrigt

Hur skapas ett möte i Dynasty?

Mötessekreteraren har rättigheter att skapa ett möte.

Hur skapar jag ett mötesärende?

Mötesärenden bör så långt som möjligt kopplas till ett ärende.  Då kan processen följas från början till slut genom att det går att hitta under ett och samma ärende beredning, beslut och uppföljning.  Undantag till denna regel är t.ex  informationsärenden, vilka kan kopplas enbart till mötet där de diskuteras.

Obs! Ifall ärendet du behöver inte finns, kontakta i första hand processägaren eller personen hen har utsett att skapa ärenden, och i andra hand dynasty(at)hanken.fi  för att få ärendet skapat.

Obs! I ärenden där besluten är offentliga  bör föredragningslistan och protokollet skrivas så att inga känsliga detaljer eller personuppgifter finns med.  Istället kan känslig information läggas till i sekretessbelagda bilagor.

Bilagor

 

  1. Lägg till en bilaga via ett ärende - detta rekommenderas eftersom bilagan då får rätt metadata och följer med ärendet
  2. Lägg till en bilaga till ett mötesärende som inte skapats via ärende

Skapa pärm dvs. en deltagarlista

Hankens beslutande organ använder sig av ett pärmblad där organets medlemmar finns uppräknade och även deras suppleanter. Den lista som finns under "Sammansättning" används inte.  Administrator gör pärmbladet och sätter färdigt in de medlemmar som hör till organet.  Men du kan själv också redigera sidan t.ex stryka över personers namn som inte deltagit i mötet.  Ifall du inte får fram ett pärmblad när du skall sammanställa föredragningen så kontakta dynasty(at)hanken.fi.

Sammanställ föredragningslistan och sänd ut

Sammanställ protokollet

Publicera protokollet i Dynastys publiceringsportal