Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open access

Olika former av open access

Vad är open access (OA)?

Open access, eller fri tillgänglighet, betyder att forskningsresultat görs fritt tillgängliga på Internet. Läsaren kan utan kostnad läsa, ladda ner, skriva ut eller distribuera OA-publikationer.


Guld, grön eller hybrid?

Open access-publicering indelas ofta i följande tre typer:

 • Guld open access
  Artikeln publiceras i en tidskrift som inte kräver en prenumerationsavgift av läsaren. Författaren betalar oftast en publiceringsavgift (article processing charge, APC) för att täcka tidskriftens administrativa kostnader. 
 • Grön open access
  Kallas även parallellpublicering (self-archiving). En av förlaget tillåten version av artikeln publiceras fritt tillgängligt, ofta i högskolans publikationsarkiv eller i ett öppet ämnesarkiv . Den parallellpublicerade artikeln är ofta en s.k. post print-version, d.v.s. det  referentgranskade manuskriptet (AAM author´s accepted manuscript). Vid parallellpublicering bör förlagets/tidskriftens policy för publicering följas, t.ex. eventuella embargotider.
  Dhanken är Hankens publikationsarkiv. Exempel på öppna ämnesarkiv är t.ex. SSRN, RePEC eller ArXiv.
   
 • Hybrid open access
  Författaren publicerar i en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift, men betalar för att  göra artikeln fritt tillgänglig omedelbart vid publicering.


Picture: Foster Open Science (PASTEUR4OA)

Ordlista

APC (Article Processing Charge) Publiceringsavgift som författaren betalar till en open access- eller en hybridtidskrift för att publicera artikeln fritt tillgänglig. Alla open access-tidskrifter kräver inte APC, men hybridtidskrifter kräver alltid APC.

Creative Commons (CC)-licens Ett standardiserat sätt för upphovsmannen att markera i vilken utsträckning ens (elektroniska) verk får återanvändas, bearbetas och distribueras. En CC-licens låter författaren skräddarsy upphovsrätten till sitt verk.

Digital Object Indentifier (DOI) Ett unikt identitetsnummer och samtidigt en permanent länk för ett elektroniskt dokument (t.ex. en artikel). 

Embargo Förlagets restriktion för hur snabbt efter publicering en artikel får göras fritt tillgänglig t.ex. i ett publikationsarkiv.

Guld open access Artikeln publiceras i en open access-tidskrift som (vanligen) uppbär en avgift av författaren (se APC).

Grön open access En (av förlaget tillåten) version av artikeln publiceras i ett öppet publikationsarkiv, t.ex. i högskolans arkiv eller i ett ämnesarkiv. Kallas även parallellpublicering.

Hybridtidskrift En prenumerationsbaserad tidskrift, där en del av artiklarna är fritt tillgängliga. Författaren betalar då en avgift för att göra artikeln som är i sin slutliga version (publishers's PDF) fritt tillgänglig omedelbart vid publicering.

Libre open access Publikationen är fritt tillgänglig, men kan ha vissa upphovsrätts- och licensbegränsningar.

Open access (OA) Vetenskapliga forskningsresultat görs fritt tillgängliga i digital form.

Open access-tidskrift Tidskrift som utges fritt tillgänglig. Läsaren betalar ingen avgift. Vissa OA-tidskrifter uppbär en avgift (ACP) av författaren för att finansiera utgivningen.

Parallellpublicering (Self-archiving) En av förlaget tillåten version av artikeln görs fritt tillgänglig t.ex. i ett institutionellt publikationsarkiv eller ämnesarkiv. Kallas också grön open access.

Post-print (Final draft = Author-Accepted Manuscript, AAM) Den referentgranskade versionen av artikeln med eventuella ändringar införda, men utan förlagets layout.

Pre-print Det insända manuskriptet, inte ännu referentgranskat.

Publisher's PDF Artikeln i sin slutliga version med tidskriftens layout. Parallellpublicering är i regel inte tillåten.

Sherpa/Romeo Databas som innehåller uppgifter om förlags och forskningsfinansiärers policy beträffande parallellpublicering.

Videoklipp om open access

Guider om open access

Hitta open access-publikationer

 


Sherpa Juliet enables researchers and librarians to see funders' conditions for open access publication.