Skip to Main Content

Open access

Rabatt på publiceringsavgifter (APC) för att publicera open access

Publiceringsavgift (APC, article processing charge)
Publiceringsavgifter eller författaravgifter, s.k. APC förekommer för att göra en artikel fritt tillgänglig i en prenumerationsbaserad tidskrift (s.k. hybrid open access). Publiceringsavgifter förekommer även i samband med guld open access.

 

Nedsatt publiceringsavgift
Under år 2024 är Hanken-forskare berättigade att få nedsatt publiceringsavgift för att publicera open access i prenumerationsbaserade tidskrifter utgivna av Elsevier (100% rabatt, ingen APC), Emerald (100% rabatt med en voucher), Sage (100% rabatt, ingen APC), Springer Nature (100% rabatt, ingen APC) and Wiley (100% rabatt, ingen APC). Se mera detaljerade uppgifter om villkoren för respektive förlag i rutorna nedan. Rabatterna på författaravgifter gäller tack vare de avtal som FinElib-konsortiet har slutit med förlagen.

För att få rabatt på avgiften krävs att du är korresponderande författare (corresponding author) och att du har angett Hanken som din anknytning. Processen för att erhålla rabatt på APC är olika för respektive förlag. Det är ytterst viktigt att fylla i webblanketten korrekt, eftersom förlag inte återbetalar kostnader om uppgifterna är felaktigt ifyllda.

Eventuella publiceringskostnader för open access ska beaktas i forskningsprojektets budget. Hanken har också allokerat interna medel för att publicera open access. Läs mera om kriterierna för att ansöka om interna medel för publiceringsavgifter.

Kontera för APC och registrera din APC-betalningsinformation i Haris:

 • APC-avgifter ska konteras till kontokoden 435310 i SAP Martti.
 • Registrera din APC-betalningsinformation i Haris eller meddela Hankens bibliotek om du eller din medförfattare har betalat APC. Biblioteket behöver information om detta för den årliga rapporteringen till UKM. Mejla till haris@hanken.fi.

Har du frågor? Kontakta Hankens bibliotek på adressen haris@hanken.fi.

Elsevier - ingen APC för Hankens forskare

Elsevier

Enligt FinELib-konsortiets avtal med Elsevier kan motsvarande författare publicera sina artiklar med öppen tillgång under avtalstiden 1.1.2024-31.12.2025:

Det finns ett begränsat antal gratis open access artiklar under avtalstiden. Artiklar kommer att publiceras under CC BY- eller CC BY-NC-ND-licens. Vi rekommenderar att du väljer CC BY, vilket krävs av många finansiärer.

Du är berättigad om du uppfyller kriterierna nedan:

 • Du är korresponderande författare (corresponding author) och har angett Hanken som affiliation.
 • Din artikel har godkänts för publicering i en av Elsevier-tidskrifterna ovan. Ändringar i denna lista är möjliga under avtalstiden. Kontakta haris@hanken.fi om din tidskrift inte ingår i listan.  ​
 • Artikeln accepteras under 1.1.2024-31.12.2025.

Följ FinElibs detaljerade anvisningar på Open access publishing in Elsevier journals

Emerald - ingen APC för Hankens forskare

 Emerald

 

 

Avtalet mellan FinElib och Emerald som berättigar till att publicera artiklar open access utan publiceringsavgift baserar sig på gratis open access vouchrar. Artiklarna publiceras open access med en CC BY-licens.

Vouchrar kan användas under avtalets löptid 1.1.2024–31.12.2024. Det finns 150 gratis vouchrar år 2024.

Vouchrar kan användas för de tidskriftstitlar som ingår i Emerald Premier title list (xlsx) och för Emeralds två open access-tidskrifter International Journal of Climate Change Strategies och Management. Vouchrarna gäller för dessa artikeltyper: research paper, viewpoint, technical paper, conceptual paper, case study, literature review och general review.

Vad krävs för att få använda vouchrar?

 • Du är korresponderande författare (corresponding author) och har angett Hanken som affiliation.
 • Du har Hankens e-post som kontaktuppgift. Emerald kan erkänna din rätt till rabatter från din e-postadress.

Följ FinElibs detaljerade anvisningar till korresponderande författare på Open Access Publishing in Emerald Premier Journals.

Sage - ingen APC för Hankens forskare

Sage

Hankens forskare som korresponderande författare kan publicera sina artiklar med en CC BY-licens under avtalsperioden 1.1.2023-31.12.2024. Avtalet gäller

Följ FinElibs detaljerade anvisningar till korresponderande författare påge Open Access Publishing in SAGE Journals. Se också Sages detaljerade anvisningar med information bl.a. om författarens arbetsflöde för att publicera OA, lista på inkluderade tidskrifter m.m..

Notera särskilt att Sage kräver att du själv informerar förlaget om att du är berättigad till rabatt på APC. Fyll i webblanketten korrekt, eftersom förlaget inte återbetalar kostnader om uppgifterna är felaktigt ifyllda.

Springer - ingen APC för Hankens forskare

Springer Nature

Avtalet mellan FinElib och Springer Nature inkluderar open access-publicering i Springers hybridtidskrifter under avtalsperioden 1.1.2024–31.12.2025.

Vad krävs för att få rabatt på APC?

 • Du är korresponderande författare (corresponding author) och har angett Hanken som affiliation.
 • Tidskriften är listad i hybrid titles in the Springer Compact collection. Listan på tidskrifter innehåller även information om open access licenserna som erbjuds, och om tidskriften finns i Springers standard eller icke-standard publiceringprocess.

Avtalet omfattar följande artikeltyper: original paper, review paper, brief communication, continuing education.

Följ FinElibs detaljerade anvisningar på  Open Access Publishing in Springer Nature Journals.

Vi utgår ifrån att alla korresponderande författare vill  publicera open access. Om så inte är fallet, ska du avsluta processen i My Publication och kontakta biblioteket. Du får då en ny länk till My Publication och din artikel publiceras bakom en betalvägg.

Se även Springer's instructions: Finnish open access agreement - A guide for corresponding authors (pdf).

Wiley - rabatt på APC för Hankens forskare

Wiley

FinELibs avtal med Wiley gör det möjligt för forskarna att publicera sina artiklar open access i Wileys full och hybrid OA tidskrifter under avtalstiden 2023–2024.

Vad krävs för att få rabatt på APC?

 • Du är korresponderande författare (corresponding author) och har angett Hanken som affiliation.
 • Artikeln accepteras under 1.1.2023–31.12.2024.
 • Artikeltypen är primärforskning (primary research) eller en forskningsöversikt (review article).
 • Artikeln publiceras i Wiley's full OA journals eller Wiley's hybrid journals.

Följ FinElibs detaljerade anvisningar på Open Access Publishing in Wiley Journals. Publiceringsprocessen beskrivs också på Wileys sidan Open access agreement for FinELib institutions - Publish open access with Wiley.