Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open access

Rabatt på publiceringsavgift (APC) för att publicera open access

Publiceringsavgift (APC)
Publiceringsavgifter eller författaravgifter, s.k. APC (article processing charge) förekommer för att göra en artikel fritt tillgänglig i en prenumerationsbaserad tidskrift (kallas även hybrid open access). Publiceringsavgifter förekommer även i samband med guld open access.

Nedsatt publiceringsavgift
Hanken-forskare är berättigade att få nedsatt publiceringsavgift för att publicera open access i prenumerationsbaserade tidskrifter utgivna av Sage (100% rabatt, ingen APC, nytt för år 2020), Springer Nature (100% rabatt, ingen APC), Emerald (100% rabatt med en voucher), Wiley (nytt för år 2020, läs mera om villkoren för Wiley i rutan nedaför) och Elsevier (50% rabatt). Se mera detaljerade uppgifter om villkoren för respektive förlag i rutorna nedan. För att få rabatt på avgiften krävs att du är korresponderande författare (corresponding author) och att du har angett Hanken som din anknytning.

Som korresponderande författare ska du försäkra dig om att det finns finansiering för APC-avgiften.

Rabatterna på författaravgifter gäller tack vare de avtal som FinElib-konsortiet har slutit med förlagen.

Kontera för APC och meddela biblioteket
APC-avgifter ska konteras i Rondo.
Meddela Hankens bibliotek om du eller din medförfattare har betalat APC. Biblioteket behöver information om detta för den årliga rapporteringen till UKM. Mejla till haris@hanken.fi.
Eventuella publiceringskostnader för open access ska beaktas i forskningsprojektets budget.

Hanken har också allokerat centrala medel för att publicera open access. Läs mera om kriterierna för att ansöka om centrala medel för APC.

Har du frågor?
Kontakta Hankens bibliotek på adressen haris@hanken.fi.

Elsevier - rabatt på APC för Hankens forskare

Hankens forskare kan publicera sina artiklar som hybrid open access i Elseviers tidskrifter med rabatterat pris på APC. Rabatten gäller ca 1500 hybrid-tidskrifter och ca 100 full OA-tidskrifter, se lista på tidskrifter. Tidskrifter som ägs av vetenskapliga samfund ingår inte i rabatten.

Elseviers APC-avgifter varierar för olika tidskrifter. Kostnaden för APC framgår av prislistan (APC price list). APC-avgiften finns också på tidskrifternas hemsidor. Rabatten utgör 50% av listpriset.

Vad krävs för att få rabatt på APC?

 • Du är korresponderande författare (corresponding author) och har angett Hanken som affiliation.
 • Tidskriften ingår i listan på godkända tidskrifter.
  Obs! Om du har för avsikt att publicera en review-artikel som open access ska du på förhand ta kontakt med Elsevier support eftersom den vanliga publiceringsprocessen för OA-artiklar inte fungerar för review-artiklar.
 • Artikeln har blivit accepterad inom perioden 1.1.2018-31.12.2020.

Gör så här - anvisningar till korresponderande författare:

 1. Då artikeln har accepterats sänder Elsevier en e-post till dig i egenskap av korresponderande författare och ber dig fylla i blanketten Rights and access Information form.
 2. Då du fyller i blanketten Rights and access Information form, lägg märke till följande punkter:
  • Corresponding Author's Organization: Fyll i namnet på din organisation på engelska och välj rätt alternativ bland de som systemet föreslår. Om du inte hittar namnet på din organisation, ska du ta kontakt med biblioteket för att utreda frågan.
  • Vid behov fyll i uppgifter om medförfattare vid Add Co-author Details och om forskningsfinansiärer vid Funder Details.
  • Välj alternativ för publicering (denna meny syns endast då tidskriften är en licensbelagd hybridtidskrift): Gold Open Access (=artikeln blir fritt tillgänglig) eller Subscription (=artikeln blir tillgänglig endast för prenumeranter).
  • Select your license: Välj den cc-licens som du önskar av de två givna alternativen:
   • CC BY 4.0 (Erkännande)  Du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. Den som använder verket ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk.
   • CC BY-NC-ND 4.0 (Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar) Du, som upphovsman, tillåter spridning men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk med denna licens får inte bearbetas och den som använder verket måste erkänna dig som upphovsman.
    Notera att om du väljer den mera begränsade licensen CC BY-NC-ND 4.0 så förblir rätten att bearbeta och kommersiellt använda verket hos Elsevier.
 3. Slutför att fylla i blanketten.
 4. Elsevier publicerar artikeln som open access.
 5. Hankens bibliotek får ett e-postmeddelande om att du har valt att publicera din artikel som open access, och bekräftar din Hanken-affiliation till Elsevier.
 6. Faktureringen: Biblioteket kontaktar dig begär om uppgifter som behövs för faktureringen. Fakturan sänds till biblioteket.

Se beskrivning av processen att fylla i Elsevier's Rights and Access Information form.
Se även Finelibs detaljerade anvisningar Open access publishing in Elsevier journals eller Artikkelin julkaiseminen avoimena Elsevierin lehdissä.

Har du frågor? Kontakta haris@hanken.fi.

Emerald - ingen APC för Hankens forskare

 

 

 

Avtalet mellan FinElib och Emerald som berättigar till att publicera artiklar open access utan publiceringsavgift baserar sig på gratis open access vouchrar. Artiklar som accepteras för publicering under avtalsperioden (1.1.2018-31.12.2020) ka få vouchrar. Artiklarna publiceras open access med en CC BY-licens.

Vouchrar kan användas för de tidskriftstitlar som ingår i Emerald Premier-paketet.

Vouchrar kan användas för dessa artikeltyper: research paper, viewpoint, technical paper, conceptual paper, case study, literature review och general review.
Notera att antalet vouchrar är begränsat. Finelib informerar på sin webbsida då alla vouchrar är använda.

Vad krävs för att få använda vouchrar?

 • Du är korresponderande författare (corresponding author), har angett Hanken som affiliation och har Hankens e-post som kontaktuppgift.

Gör så här - anvisningar till korresponderande författare:

 1. Lämna in ditt manuskript i ScholarOne (submit).
  1. Ange Hankens e-postadress. E-posten används för att identifiera domänen, därmed bekräftas affiliationen och rätten att använda vouchrar. Om du tidigare har publicerat med en annan e-postadress ska du ändra adressen. Se bild.
  2. Anmäl ditt intresse för att använda en gratis voucher, ifall att din artikel antas för publicering. Detta gör du i Step 4: Details and Comments. Välj ”Yes, I want to publish my article as Open Access and my institution is eligible for a prepaid APC-voucher”. Se bild.
 2. Då artikeln, för vilken du är korresponderande författare, är godkänd för publicering sker följande:
  1. Du får en bekräftelse via ScholarOne (acceptance letter), se bild.
  2. Du får inom 30 dagar en länk till CC BY-licensen. Du ska underteckna och returnera licensen per e-post till tidskriftens redaktör. Se bilaga.
  3. Om alla vouchrar som ingår i avtalet mellan FinElib och Emerald är använda då din artikel är klar för publicering, så väljer du mellan följande alternativ: a) du låter förlaget publicera artikeln bakom en betalmur, eller b) du betalar själv APC-avgift enligt listpris.
 3. Emerald publicerar din artikel fritt tillgänglig försedd med en CC BY-licens.

Se även Finelibs detaljerade anvisningar Open Access Publishing in Emerald Premier Journals eller Artikkelin julkaiseminen Emerald Premier-lehdissä.

Har du frågor? Kontakta haris@hanken.fi.

Wiley - rabatt på APC för Hankens forskare

 

Hankens kvot för rabatt på APC hos Wiley är använd för år 2020. Du kan i stället anhålla om Hankens interna medel för APC, förutsatt att publikationen uppfyller kriterierna. Om din artikel publiceras 2021-2022 kan du anhålla om rabatt dessa år.

Avtalsperioden för Wiley omfattar åren 2020-2022 och under det första året uppskattas att 53% av artiklar som publiceras av de medverkande organisationerna kan publiceras open access. Under åren 2021-2022 uppskattas att 100% av artiklarna kan publiceras open access.

Rabatten gäller artiklar både i hybrid- och full OA-tidskrifter, se en lista på tidskrifterna här:

Wiley Full OA journals list (xlsx)
Wiley hybrid journals (xlsx)

För varje organisation skapas ett OA-konto (Wiley Open Access Account) för att administrera och följa upp avgifterna. Också affiliationen till Hanken bekräftas via detta konto.

Vad krävs för att få rabatt på APC?

 • Du är korresponderande författare (corresponding author) och har angett Hanken som affiliation.
 • Artikeln har blivit accepterad inom tiden 17.2.2020–31.12.2022.
 • Artikeln är av typen primärforskning (primary research) eller en forskningsöversikt (review article).
 • Tidskriften publiceras i Wileys hybrid- eller full OA-tidskrifter, se tidskriftslista ovan.

Artiklarna publicras med en creative commons-licens, läs mera om CC licenser.

Se också de detaljerade anvisningarna för korresponderande författare, både för att publicera i hybrid- respektive full OA-tidskrifter.

Publiceringsprocessen för Wiley beskrivs också på sidan Open access agreement for FinELib institutions - Publish open access with Wiley.

Har du frågor? Kontakta haris@hanken.fi.

Sage - ingen APC för Hankens forskare

Hankens forskare kan publicera sina artiklar med en CC BY-licens under avtalsperioden 2020-2022. Avtalet gäller

Vad krävs för att få rabatt på APC?

 • Artikeln har accepterats för publicering efter den 1.1.2020 i en tidskrift listad ovan.
 • Du är korresponderande författare (corresponding author) och har angett Hanken som affiliation.

Gör så här - anvisningar till korresponderande författare

Hur ska jag publicera min artikel utan avgift i en hybrid-tidskrift?

Artiklar accepterade 1.1-10.5.2020

Sage kontaktar författare vars artiklar har antagits för publicering i hybridtidskrifter under tiden 1.1-10.5.2020. Artiklar som har publicerats bakom betalmur under denna tid publiceras som open access i efterhand.

Artiklar utgivna efter 10.5.2020

1) Sage kontrollerar din rätt att publicera open access utan avgift baserat på att du har angett Hanken som affiliation och använder Hankens e-postadress då du sänder in ditt manuskript.

2) Då din artikel har accepterats ska du fylla i Sage’s Journal Contributor’s Publishing Agreement. Sage kräver att avtalet är ifyllt för att publiceringsprocessen ska gå vidare till följande steg.

3)  I nästa skede sänder Sage en e-post med mera information om att publicera open access utan avgift. Alla medförfattare till artikeln får denna e-post. I e-posten finns en länk till Sage Open Access Portal, och alla författare kan via länken följa med publiceringsprocessen.

4)  Du ska inom 14 dagar godkänna avtalet om att artikeln publiceras open access. Om avtalet inte godkänns inom 14 dagar kommer Sage att publicera artikeln bakom betalmur. Du får en påminnelse om att godkänna avtalet 7 dagar efter det första e-postmeddelandet.

5) Gå in i Sage Open Access Portal för att kontrollera status för din artikel. För att publicera open access välj följande alternativ: Would you like to make your article open access? → Yes, make my article open access. Logga in i portalen med användarid och lösenord, eller skapa ett användarid vid behov. Godkänn licensen för open access-publicering (CC BY) och fyll i uppgifterna som gäller upphovsrätten. Därefter får du en bekräftelse på att din artikel publiceras open access och du kan logga ut ur portalen.

Detaljerade anvisningar finns på Finelibs webbsida.


Hur ska jag publicera med 20% rabatt i Sage Gold Open Access?

1. Sage meddelar den korresponderande författaren att artikeln är antagen för publicering och informerar samtidigt om möjligheten att publicera artikeln open access.

2. Författaren fyller i Sages open access-blankett och anger som rabattkod (Promo code) FINELIB2020.

OBS! Författaren ansvarar för att rabattkoden är ifylld och granskar att faktureringen sker till det rabatterade priset. Förlaget gör inte återbetalningar i efterhand om fakturan är betald. Om fakturan inte är betald är det möjligt att få en korrigerad faktura.

Se även Finelibs detaljerade anvisningar Open Access publishing in Sage Journals eller Artikkelin julkaiseminen Sagen lehdissä.


Har du frågor? Konakta haris@hanken.fi.

Springer - ingen APC för Hankens forskare

Avtalet mellan FinElib och Springer Nature inkluderar open access-publicering i Springers hybridtidskrifter under avtalsperioden 1.10.2018-31.12.2020.

Vad krävs för att få rabatt på APC?

 • Du är korresponderande författare (corresponding author) och har angett Hanken som affiliation.
 • Tidskriften är listad i samlingen Springer Compact, se lista på tidskrifter (innehåller även information om open access licenserna som erbjuds, och om tidskriften finns i Springers standard eller icke-standard publiceringprocess).
   
 • Avtalet omfattar följande artikeltyper:
  • Original paper
  • Review paper
  • Brief communication
  • Continuing education

Gör så här - anvisningar till korresponderande författare:

Artikel i Springers s.k. standard workflow (majoriteten av tidskrifterna ingår, se lista på tidskrifter)

1. När din artikel är godkänd får du en länk till systemet My Publication.

2. Välj din hemhörighet, Hanken School of Economics. Du kan också söka på stad eller land.

3. Du ser en grön ruta som beskriver FinELib-avtalet.

4. Godkänn tidskriftens open access-licens.

 • CC BY 4.0 -  Du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. Den som använder verket ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk.
 • CC BY-NC-ND 4.0 - Du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men bara i icke kommersiella sammanhang. Även om deras nya verk också måste erkänna dig som upphovsman och vara icke kommersiella, behöver de inte licensiera sina verk på samma villkor.

5. Du kan beställa färgbilder, särtryck eller affischer. Observera att du personligen debiteras för dem. Hankens avtal omfattar enbart publiceringsavgiften (APC).

6. Fyll i dina kontaktuppgifter i fältet Your Affiliation.

7. Skicka beställningen. Ditt pris är 0 euro om du inte har beställt färgbilder el.dyl.

8. Springer kontaktar Hankens bibliotek, som verifierar att du är associerad med Hanken.

9. Springer publicerar din artikel open access.

Vi utgår ifrån att alla korresponderande författare vill publicera open access. Om så inte är fallet, ska du avsluta processen i My Publication och kontakta biblioteket. Du får då en ny länk till My Publication och din artikel publiceras bakom en betalvägg.

Artikel i Springers s.k. non-standard workflow (ett litet antal tidskrifter, se lista på tidskrifter)

1. Processen varierar enligt tidskrift.

2. Nämn Hanken School of Economics och använd din Hanken e-postadress i all kommunikation med tidskriften.

3. Acceptera den open access-licens som används av tidskriften.

 • CC BY 4.0 Du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. Den som använder verket ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk.
 • CC BY-NC-ND 4.0 Du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men bara i icke kommersiella sammanhang. Även om deras nya verk också måste erkänna dig som upphovsman och vara icke kommersiella, behöver de inte licensiera sina verk på samma villkor.

4. Springer kontaktar Hankens bibliotek, som verifierar att du är associerad med Hanken.

5. Springer publicerar din artikel open access.

Vi utgår ifrån att alla korresponderande författare vill  publicera open access. Om så inte är fallet, ska du avsluta processen i My Publication och kontakta biblioteket. Du får då en ny länk till My Publication och din artikel publiceras bakom en betalvägg.

Se Springer's instructions: Finnish open access agreement - A guide for corresponding authors (pdf).
Se även FinElibs detaljerade anvisningar Artikkelin julkaiseminen avoimena Springer eller på engelska Open Access Publishing in Springer Nature journals.

Har du frågor? Kontakta haris@hanken.fi.