Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open access

Rabatt på publiceringsavgift (APC) för att publicera open access

Publiceringsavgift (APC)
Publiceringsavgifter eller författaravgifter, s.k. APC (article processing charge) förekommer för att göra en artikel fritt tillgänglig i en prenumerationsbaserad tidskrift (kallas även hybrid open access). Publiceringsavgifter förekommer även i samband med guld open access.

Nedsatt publiceringsavgift
Under år 2021 är Hanken-forskare berättigade att få nedsatt publiceringsavgift för att publicera open access i prenumerationsbaserade tidskrifter utgivna av Elsevier (nytt för år 2021, 100% rabatt, ingen APC), Emerald (100% rabatt med en voucher; vouchrar är redan använda år 2021), Sage (100% rabatt, ingen APC), Springer Nature (100% rabatt, ingen APC) and Wiley (nytt för år 2021, 100% rabatt, ingen APC). Se mera detaljerade uppgifter om villkoren för respektive förlag i rutorna nedan. Rabatterna på författaravgifter gäller tack vare de avtal som FinElib-konsortiet har slutit med förlagen.

För att få rabatt på avgiften krävs att du är korresponderande författare (corresponding author) och att du har angett Hanken som din anknytning. Processen för att erhålla rabatt på APC är olika för respektive förlag. Det är ytterst viktigt att fylla i webblanketten korrekt, eftersom förlag inte återbetalar kostnader om uppgifterna är felaktigt ifyllda.

Eventuella publiceringskostnader för open access ska beaktas i forskningsprojektets budget. Hanken har också allokerat centrala medel för att publicera open access. Läs mera om kriterierna för att ansöka om centrala medel för APC.

Kontera för APC och registrera din APC-betalningsinformation i Haris:

 • APC-avgifter ska konteras till kontokoden 4435 avgifter för open access  i Rondo.
 • Registrera din APC-betalningsinformation i Haris eller meddela Hankens bibliotek om du eller din medförfattare har betalat APC. Biblioteket behöver information om detta för den årliga rapporteringen till UKM. Mejla till haris@hanken.fi.

Har du frågor? Kontakta Hankens bibliotek på adressen haris@hanken.fi.

Elsevier - ingen APC för Hankens forskare

Enligt FinELibs överenskommelse med Elsevier kan korresponderande författare publicera sina artiklar open access utan publiceringsavgift (APC) i Elsevier-hybridtidskrifter under avtalstiden 2021-2023.

Det finns ett begränsat antal gratis open access artiklar under avtalstiden 2021–2023.

Du är berättigad om du uppfyller kriterierna nedan:

 • korresponderande författare (corresponding author) och har angett Hanken som affiliation.
 • Den referentgranskada artikeln accepteras av en av de tidskrifter som listas här. Ändringar i denna lista är möjliga under avtalstiden. Kontakta haris@hanken.fi om din tidskrift inte ingår i listan.
 • Artikeln accepteras under 1.1.2021-31.12.2023.

Se FinElibs detaljerade anvisningar till korresponderande författare på Open access publishing in Elsevier journals

Emerald - ingen APC för Hankens forskare

 

 

 

Avtalet mellan FinElib och Emerald som berättigar till att publicera artiklar open access utan publiceringsavgift baserar sig på gratis open access vouchrar. Artiklarna publiceras open access med en CC BY-licens.

Vouchrar kan användas under avtalets löptid (1.1.2021–31.12.2023). Det finns en begränsad mängd gratis vouchrar år 2021 som är redan använda. Kontakta haris@hanken.fi för mer information om hur du publicerar din artikel open access i en tidskrift av Emerald. 

Under åren 2022-2023 ska antalet OA-publikationer vara obegränsat.

Vouchrar kan användas för de tidskriftstitlar som ingår i Emerald Premier collection och för dessa artikeltyper: research paper, viewpoint, technical paper, conceptual paper, case study, literature review och general review.

Vad krävs för att få använda vouchrar?

 • Du är korresponderande författare (corresponding author), har angett Hanken som affiliation och har Hankens e-post som kontaktuppgift. Emerald kan erkänna din rätt till rabatter från din e-postadress.

Se FinElibs detaljerade anvisningar till korresponderande författare på Open Access Publishing in Emerald Premier Journals.

Sage - ingen APC för Hankens forskare

Hankens forskare kan publicera sina artiklar med en CC BY-licens under avtalsperioden 2020-2022. Avtalet gäller

Se FinElibs detaljerade anvisningar till korresponderande författare påge Open Access Publishing in SAGE Journals.
Se Sage's detaljerade anvisningar med information bl.a. om författarens arbetsflöde för att publicera OA, lista på inkluderade tidskrifter m.m..

Notera särskilt att Sage kräver att du själv informerar förlaget om att du är berättigad till rabatt på APC. Fyll i webblanketten korrekt, eftersom förlaget inte återbetalar kostnader om uppgifterna är felaktigt ifyllda.

Springer - ingen APC för Hankens forskare

Springer Nature

Avtalet mellan FinElib och Springer Nature inkluderar open access-publicering i Springers hybridtidskrifter under avtalsperioden 1.1.2021–31.12.2023.

Vad krävs för att få rabatt på APC?

 • Du är korresponderande författare (corresponding author) och har angett Hanken som affiliation.
 • Tidskriften är listad i samlingen Springer Compact, se lista på tidskrifter (innehåller även information om open access licenserna som erbjuds, och om tidskriften finns i Springers standard eller icke-standard publiceringprocess).

Avtalet omfattar följande artikeltyper:

 • Original paper
 • Review paper
 • Brief communication
 • Continuing education

Gör så här - anvisningar till korresponderande författare:

Artikel i Springers s.k. standard workflow (majoriteten av tidskrifterna ingår, se lista på tidskrifter)

1. När din artikel är godkänd får du en länk till systemet My Publication.

2. Välj din hemhörighet, Hanken School of Economics. Du kan också söka på stad eller land.

3. Du ser en grön ruta som beskriver FinELib-avtalet.

4. Godkänn tidskriftens open access-licens.

 • CC BY 4.0 -  Du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. Den som använder verket ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk.
 • CC BY-NC-ND 4.0 - Du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men bara i icke kommersiella sammanhang. Även om deras nya verk också måste erkänna dig som upphovsman och vara icke kommersiella, behöver de inte licensiera sina verk på samma villkor.

5. Du kan beställa färgbilder, särtryck eller affischer. Observera att du personligen debiteras för dem. Hankens avtal omfattar enbart publiceringsavgiften (APC).

6. Fyll i dina kontaktuppgifter i fältet Your Affiliation.

7. Skicka beställningen. Ditt pris är 0 euro om du inte har beställt färgbilder el.dyl.

8. Springer kontaktar Hankens bibliotek, som verifierar att du är associerad med Hanken.

9. Springer publicerar din artikel open access.

Vi utgår ifrån att alla korresponderande författare vill publicera open access. Om så inte är fallet, ska du avsluta processen i My Publication och kontakta biblioteket. Du får då en ny länk till My Publication och din artikel publiceras bakom en betalvägg.

Artikel i Springers s.k. non-standard workflow (ett litet antal tidskrifter, se lista på tidskrifter)

1. Processen varierar enligt tidskrift.

2. Nämn Hanken School of Economics och använd din Hanken e-postadress i all kommunikation med tidskriften.

3. Acceptera den open access-licens som används av tidskriften.

 • CC BY 4.0 Du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. Den som använder verket ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk.
 • CC BY-NC-ND 4.0 Du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men bara i icke kommersiella sammanhang. Även om deras nya verk också måste erkänna dig som upphovsman och vara icke kommersiella, behöver de inte licensiera sina verk på samma villkor.

4. Springer kontaktar Hankens bibliotek, som verifierar att du är associerad med Hanken.

5. Springer publicerar din artikel open access.

Vi utgår ifrån att alla korresponderande författare vill  publicera open access. Om så inte är fallet, ska du avsluta processen i My Publication och kontakta biblioteket. Du får då en ny länk till My Publication och din artikel publiceras bakom en betalvägg.

Se Springer's instructions: Finnish open access agreement - A guide for corresponding authors (pdf).
Se även FinElibs detaljerade anvisningar Artikkelin julkaiseminen avoimena Springer eller på engelska Open Access Publishing in Springer Nature journals.

Wiley - rabatt på APC för Hankens forskare

FinELibs avtal med Wiley gör det möjligt för forskarna att publicera sina artiklar open access i Wileys full och hybrid OA tidskrifter under avtalstiden 2020–2022.

År 2020 kunde cirka 53% av artiklarna av författarna till de abonnerande institutionerna publiceras open access utan extra kostnad (Publiceringsavgift, APC).

År 2021 kan cirka 75-80% av artiklarna publiceras open access utan extra kostnad. Kontakta haris@hanken.fi för mer information om finansieringsmöjligheterna för att publicera dina artiklar open access.

Rabatten med FinELibs avtal gäller artiklar både i hybrid- och full OA-tidskrifter, se en lista på tidskrifterna här:

För varje organisation skapas ett OA-konto (Wiley Open Access Account) för att administrera och följa upp avgifterna. Också affiliationen till Hanken bekräftas via detta konto.

Vad krävs för att få rabatt på APC?

 • Du är korresponderande författare (corresponding author) och har angett Hanken som affiliation.
 • Artikeln har blivit accepterad inom tiden 17.2.2020–31.12.2022.
 • Artikeln är av typen primärforskning (primary research) eller en forskningsöversikt (review article).
 • Tidskriften publiceras i Wileys hybrid- eller full OA-tidskrifter, se tidskriftslista ovan.

Artiklarna publicras med en creative commons-licens, läs mera om CC licenser.

Se FinElibs Anvisningar för korresponderande författare, både för att publicera i hybrid- respektive full OA-tidskrifter.

Publiceringsprocessen beskrivs också på Wileys sidan Open access agreement for FinELib institutions - Publish open access with Wiley.