Skip to Main Content

Open access

Kvalitetskriterier för open access-tidskrifter

Granska tidskriftens kvalitet då du väljer publiceringskanal för din artikel, i synnerhet om du inte känner till tidskriften. Kvalitetetn på open access-tidskrifter bedöms på samma sätt som för övriga vetenskapliga publikationer. Genom en grundlig utvärdering av tidskriften kan du undvika oseriösa open access-förlag, s.k. blufförlag (vanity publisher, predatory publisher). Kontrollera t.ex. följande:

 • Är tidskriften välkänd inom ditt område? Har du läst någon artiklel i tidskriften?
 • Har andra forskare inom ditt ämnesområde publicerat i samma tidskrift?
 • Vilken kvalitet är det på tidigare artiklar i tidskriften?
 • Vilka personer ingår i tidskriftens redaktion? Finns det någon känd forskare i redaktionen? Är tidskriften omnämnd på redaktörernas egna webbsidor?
 • Finns det tydlig information om hur referentgranskningen går till?
 • Är det lätt att hitta information om utgivaren och om hur man kan kontakta förlaget?
 • Finns det tydlig information om eventuella avgifter, t.ex. APC (Article Processing Charge).
 • Har tidskriften ISSN-nummer? Har artiklarna DOI-nummer?
 • Tillåter tidskriften parallellpublicering? Finns det embargotid för att parallellpublicera? Finns tidskriften förtecknad i Sherpa/Romeo?
 • Är förlaget medlem i Committee on Publication Ethics (COPE) eller om det är en guld open access-tidskrift i Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)?
 • Finns tidskriften nämnd i tjänster som t.ex. DOAJ, Publikationsforum eller UlrichsWeb?
 • Är tidskriften indexerad i Web of Science eller Scopus?
 • Har tidskriften impact factor?

Läs mera om att bedöma tillförlitligheten hos open access-utgivare:

Hybrid open access

De flesta prenumerationsbaserade tidskrifter erbjuer möjlighet att mot en avgift publicera artikeln fritt tillgänglig, s.k. hybrid open access. Hybrid OA innebär ofta s.k. "double dipping", d.v.s. att universitetet betalar  två gånger, dels en databaslicens, dels en publiceringsavgift. Kostnaderna för hybrid OA är ofta högre än författaravgifter (APC) i guld open access-tidskrifter. Hybridmodellen anses bl.a. av dessa orsaker vara problematisk. Vissa forskningsfinansiärer avråder från att publicera hybrid open access (t.ex. Finlands Akademi se Tut­ki­mus­ra­hoit­ta­jien avoi­muu­den lin­jauk­set - Funder policies, Jyväskylän yliopisto).

Ur Riktlinjer för öppen forskning på Hanken:
Om forskaren väljer Gold eller Hybrid open access bör ev. kostnader ha beaktasts i forskningsprojektets budget och biblioteket informeras om att APC-avgifter har betalats.

Rabatt på publikationsavgift för hybrid OA

Hankens forskare kan publicera sina artiklar som hybrid open access i tidskrifter utgivna av Sage med rabatterad publiceringsavgift (APC). Avtalet berättigar till en rabatt på 200 GBP på författaravgiften (APC) för ansvarig författare (corresponding author). Ordinarie avgift utan rabatt är 1600 GBP. Detta är möjligt tack vare det avtal om open access-publicering som Finelib har slutit med Sage.

Anvisningar för att publicera hybrid open access med nedsatt APC-avgift i Sage-tidskrifter: Open access publishing in Sage journals. (Artikkelin julkaiseminen avoimena Sagen lehdissä)

Se även information from Sage Open Access: Publish your paper open access at a special FinElib rate.

Mera om rabatt på publiceringsavgift (APC) för att publicera open access.

Läs mera om Finelibs förhandlingar med andra förlag.

Författaravgifter (APC)

Vissa open access-tidskrifter finansierar utgivningen via en publiceringsavgift / författaravgift, Article Processing Charge (APC). Avgiften kan variera mellan ett tiotal euro till tusental euro. Det finns även OA-tidskrifter som finansierar sin utgivning på annat sätt än via APC. 

Kontrollera att det finns tydlig information om ev. APC på tidskriftens hemsida om du funderar på att publicera i en OA-tidskrift. Tänk också på att redan i ansökan om finansiering beakta eventuella publiceringsavgifter.

Hitta tidskrifter som är open access

 • DOAJ är den mest omfattade förteckningen över OA-tidskrifter. Blädda enligt ämnesområde.
   
 • Publikationsforum (Jufo) Sök fram OA-tidskrifter som finns i Jufo
 • ROAD Directory of open access scholarly resources
 • Ulrichsweb med uppgifter om ca 300.000 tidskrifter, inklusive OA-tidskrifter

  Finländska OA-tidskrifter
 • Journal.fi  Journal.fi är en för redigering och publicering av vetenskapstidskrifter ämnad tjänst, som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation. På sajten finns för närvarande omkring 60 finländska vetenskapliga tidskrifter och årsböcker.
 • Online vetenskapliga tidskrifter i Finland Portal för inhemska vetenskapliga e-tidskrifter, varav en del är OA. Upprätthålls av De vetenskapliga samfundens delegation.

Monografier och open access

Att ge ut monografier som (guld) open access kan i vissa fall vara möjligt, men är inte alls lika vanligt som för artiklar. Vissa av de stora förlagen har modeller för guld open access (t.ex. Springer, de Gruyter). Förlagen tillämpar då ofta publiceringsavgifter, BPC (Book Processing Charge), som kan vara avsevärt högre än artikelavgifterna APC. Affärsmodellerna för OA-publicering av monografier är inte ännu lika etablerade som för tidskriftsartiklar.
OA publishing of monographs University of Jyväskylä
Guide for open access publishing of monographs for arts, humanities and social science researchers, JISC, UK.

Hitta monografier som är open access

 


Vetenskapliga OA-böcker, också enligt ämnesområde.

OAPEN Library OA-böcker, främst inom humaniora och samhällsvetenskap.


 

OpenEdition brings together four platforms dedicated to electronic resources in the humanities and social sciences.


 


Monografier huvudsakligen inom samhällsvetenskap och humaniora. Information for authors.


Graduate theses and dissertations published around the world. Metadata comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions.