Skip to Main Content

Open access

Vad är nyttan med open access?

Synlighet, genomslag och kvalitet
Forskning som publiceras fritt tillgänglig blir mera läst och citerad (Swan, A. 2010 The Open Access Citation Advantage). En artikel som lagras i högskolans publikationsarkiv hittas lätt också i söktjänster som Google Scholar och får därmed stor spridning. Då artikeln är lätt att tillgå och används mycket ger det författaren ökad synliget. Forskning av hög kvalitet som är fritt tillgänglig och används läses mycket, blir också mera citerad och får därmed ökat genomslag.
Fri tillgänglighet ökar också forskningens transparens, möjlighet till upprepning och därmed även forskningens tillförlitlighet och kvalitet.

Forskning tillgänglig för alla
Då forskningsresultat görs fritt tillgängliga gynnar det hela forskarsamfundet, även t.ex. utvecklingsländer med begränsade resurser att satsa på licensbelagda tidskrifter. Open access främjar global jämlikhet, bidrar till att demokratisera forskning och att jämna ut skillnaderna mellan olika länders forskningsinstitutioner. Den forskning som finansieras med offentliga medel blir tillgänglig också för näringslivet och för den breda allmänheten i det egna landet och globalt.
 
Forskningsfinansiärer kräver öppen forskning
Allt flere forskningsfinansiärer, såväl inhemska som internationella, förutsätter eller kräver att forskningsresultat gör fritt tillgängliga. I vissa fall krävs även att forskningsdatat görs fritt tillgängligt. Forskningsreslultat kan publiceras fritt tillgängligt t.ex. i en open access-tidskrift eller parallellpubliceras i högskolans publikationsarkiv.

Varför är öppenhet en god idé? Forskarens handbok för öppen forskning
Key OA benefits Sparc Europe

Forskningsfinansiering och open access

Många forskningsfinansiärer kräver att forskningsresultat publiceras fritt tillgängliga. I vissa fall krävs också att forskningsdata görs fritt tillgängligt. De största inhemska finansiärerna förutsätter att forskningsresultat, såvitt det är möjligt, publiceras open access, se t.ex. Finlands Akademi, Business Finland och EU-kommissionen om open access.