Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open access

Parallellpublicering

Parallellpublicering (eng. self-archiving), även kallad grön open access, innebär att en kopia av en publikation görs fritt tillgänglig i ett öppet arkiv, oftast i högskolans eget publikationsarkiv (t.ex. DHanken) men det kan också vara i ett ämnesarkiv (t.ex. SSRN eller ArXiv).

Många forskningsinstitut och -finansiärer rekommenderar eller kräver att forskningsresultat görs fritt tillgängliga. Parallellpublicering är gratis för forskaren och organisationen och det uppfyller rekommendationerna för tillgänglighet, synlighet och arkivering på samma sätt som publicering i en open access-tidskrift. Att publicera open access kan öka synligheten, citeringsgraden och genomslaget för forskningsresultat.

Läs mera om att parallellpublicera på Hanken.

SHERPA/RoMEO kan du kontrollera vetenskapliga tidskrifters och förlags inställning till parallellpublicering. 

Vilka tillstånd kan krävas för att parallellpublicera?

Förlaget / tidskriften
Kontrollera förlagets allmänna regler för open access i Sherpa/Romeo eller på tidskriftens hemsida helst redan före du sänder in din artikel. Är det tillåtet att parallellpublicera artikeln i högskolans publikationsarkiv, och i så fall vilken version av artikeln? Bekanta dig också med det som sägs om författarens rättighteter, se rubriker som t.ex. "Author instructions" eller "Author's rights". Saknas det uppgifter om tidskriftens inställning till parallellpublicering är det skäl att kontakta förlaget och t.ex. hänvisa till institutionella rekommendationer för parallellpublicering eller forskningsfinansiärens krav på open access (t.ex. Finlands Akademi tillåter embargotider på 6-12 månader). Se brevmall nedan.

Vad sägs i publiceringsavtalet?
I publiceringsavtalet kan du som författare t.ex. sträva efter att förbehålla dig rätten att använda texten även i andra kanaler. Ett förlagsavtal där förlaget innehar alla rättigheter kan innebära att tidskriften inte tillåter att artikeln parallellpubliceras. Exempel på och hjälp för att omförhandla förlagskontrakt finns på sidan Author Rights: Using the SPARC Author Addendum. Se även Addenda Frequently Asked Questions (Harvard library).
 
Ur Riktlinjer för öppen forskning på Hanken: Forskaren ska bekanta sig med villkoren i publiceringsavtalet och utreda möjligheten att publicera en parallellkopia i Hankens publikationsarkiv. Om det inte är möjligt enligt utgivaren ska forskaren föreslå en ändring. Rådgivning kan fås av biblioteket.

Sampublikation och medförfattaren
Klargör redan i början med medförfattaren om det finns institutionella rekommendationer för parallellpublicering. Vill du parallellpublicera en redan utgiven artikel ska du kontakta medförfattaren för att få dennes tillstånd att parallellpublicera. Se brevmall nedan.

Tredje part
Artikeln kan innehålla upphovsrättsskyddat material som t.ex. bilder eller tabeller. Forskaren ansvarar då för att det finns tillstånd för parallellpublicering.

Ur Riktlinjer för öppen forskning på Hanken: Genom att ladda upp en parallellkopia signalerar forskaren att upphovsrättsfrågorna har utretts med medförfattare och upphovsrättsinnehavare för bilder, tabeller etc. och att publikationens utgivare tillåter grön open access.

Embargo

Vissa förlag kräver att parallellpublicerade artiklar förses med en embargotid, som kan variera mellan 6-24 månader, ibland upp till 36-48 månader. Det finns också förlag som tillåter parallellpublicering utan embargo omedelbart efter att artikeln är publicerad. Information om tidskrifters embargotider finns i SHERPA/RoMEO.

Författaravgifter (APC)

Vissa open access-tidskrifter finansierar utgivningen via en publiceringsavgift /författaravgift, Article Processing Charge (APC). Avgiften kan variera mellan ett tiotal euro till tusental euro. Det finns även OA-tidskrifter som finansierar sin utgivning på annat sätt än via APC. 

Kontrollera att det finns tydlig information om ev. APC på tidskriftens hemsida om du funderar på att publicera i en OA-tidskrift. Tänk också på att redan i ansökan om finansiering beakta eventuella publiceringsavgifter.

Förlagens riktlinjer för grön open access

Verktyg för open access

Akademiska sociala nätverk

Akademiska sociala nätverk som ResearchGate eller Academia.edu är ett vanligt sätt för att sprida forskning. Kom ihåg att kontrollera förlagets regler om vad som är tillåtet i förhållande till sådana tjänster (använd t.ex. Sherpa/RoMEO). De stora vetenskapliga förlagen tillåter t.ex. inte att ladda upp den publicerade versionen (Publisher's PDF). Emerald tillåter inga artikelversioner att publiceras i tjänster som ResearchGate. Referensuppgifter om en publikation, inklusive DOI, kan däremot spridas i tjänster som dessa.

Publicering i akademiska sociala nätverk uppfyller inte forskningsfinansiärernas krav på open access-publicering. Publicering i tjänster som t.ex. ResearchGate kan inte heller jämföras med publicering i ett öppet publikationsarkiv, bl.a. eftersom det saknas garanti för långtidsbevaring och permanent adress för publikationer. Läs mera om akademiska sociala nätverk:

Ur Riktlinjer för öppen forskning på Hanken: ResearchGate, Academica.edu och Mendeley är sociala medier, inte publikationsarkiv som genererar permanenta webbadresser och därför ska artikeln också laddas upp i Haris.