Skip to Main Content

Open access

Hur ska jag parallellpublicera?

På Hanken sker parallellpublicering via Haris. Gör så här:

1. Be om tillstånd för parallellpublicering av dina medförfattare. Hänvisa gärna till Hankens riktlinjer för öppen forskning.

2. När du sänder ett manuskript till en tidskrift, spara kopian av det referentgranskade manuskriptet, den s.k. post print-versionen.

3. De flesta förlag vill att parallellkopian förses med en standardformulering där artikelversion, referens och DOI-länk framgår. Det kan se ut t.ex. så här:

This is a post-print version (author’s manuscript, peer reviewed) of the article:

[Referens i Harvardformat] available at http://dx.doi.org/[DOI-nummer t.ex. 10.1002/asi.22963].

This version is stored in the institutional repository of the Hanken School of Economics, DHanken. Readers are asked to use the official publication in references.

Kom alltså ihåg att förse parallellkopian med en sådan text innan du laddar upp den i Haris.


4. Ladda upp filen i Haris under rubriken Fulltext, övriga dokument och länkar (se bild). Välj Ladda upp elektronisk version

 

 

 

 

 

 


Ställ in Dokumentens version > Accepterat manuskript - Referentgranskad version, även kallad post-print (se bild). Denna version rekommenderas och de flesta förlag tillåter parallellpublicering. Övriga uppgifter, t.ex. eventuellt embargo, kontrolleras och kompletteras av biblioteket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Då biblioteket har validerat posten i Haris flyttas dokumentet automatiskt över till DHanken för långtidsförvaring. Om artikeln är försedd med embargo, överförs och synliggörs artikeln då embargot löper ut.

Ange referens i parallellkopian

De flesta förlag vill att parallellkopian förses med en standardformulering där artikelversion, referens och DOI-länk framgår. Det kan se ut t.ex. så här:

This is a post-print version (author’s manuscript, peer reviewed) of the article:
[Referens i Harvardformat] available at http://dx.doi.org/[DOI-nummer t.ex. 10.1002/asi.22963].
Readers are asked to use the official publication in references.

Kom alltså ihåg att förse parallellkopian med en sådan text innan du laddar upp den i Haris.

Artikelversioner

Artikelversion Pre-print Post-print Proof Publisher's pdf
Alternativ term Submitted manuscript, author-submitted article,
authors's draft, pre-refereeing

Author's Accepted Manuscript (AAM), accepted author manuscript,
author's post-print, author's version, accepted article, final draft post-review, final draft post-refereeing

Proof Version of Record (VoR)
Definition Insänt manuskript, inte referentgranskat.

De flesta förlag tillåter parallellpublicering utan embargo.
Referentgranskat manuskript, ändringar är gjorda efter granskningen. Inte layoutad, bilder och tabeller kan vara placerade sist i manuskriptet. Språkdräkten är inte alltid den slutliga.

De flesta förlag tillåter parallellpublicering, med eller utan embargo.

Korrektur. Oftast (delvis) försedd med tidskriftens layout.

Parallellpublicering tillåts inte.

Den slutliga publicerade versionen med tidskriftens layout och logo.

Parallellpublicering tillåts i regel inte.
Version som parallellpubliceras,
d.v.s. laddas upp i Haris
Parallellpubliceras vanligen inte.
Kan parallellpubliceras om förlaget inte tillåter
parallellpublicering av post-printversionen.
Den version som vanligen parallellpubliceras i Haris. Parallellpubliceras inte, eftersom versionen är försedd med  tidskriftens layout. Första prioritet för parallellpublicering, om förlaget tillåter detta. Open access-tidskrifter och hybridtidskrifter tillåter att parallallellpublicera den slutliga versionen.

Läs mera om artikelversioner:
Journal Article Versions (JAV): Recommendations of the NISO/ALPSP JAV Technical Working Group
Pre-Print, Post-Print or Offprint? A guide to publication versions, permissions and the digital repository, Iowa State University

Rapportering och parallellpublicering

Rapportering till Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)
I högskolornas rapportering till UKM krävs fr.o.m. år 2016 att högskolan rapporterar open access-publikationer och parallellpublicerade artiklar. Enligt UKM:s anvisningar kan endast post-print-versioner (d.v.s. ett referentgranskat manuskript) rapporteras, eftersom kravet på referentgranskning för vetenskapliga publikationer gäller också för parallellkopiorna.

Premiering av vetenskapliga publikationer på Hanken
Enligt Hankens riktlinjer för premiering av vetenskaliga publikationer (förnyade den 10.4.2017) ska artiklar av kategori A1 och A2 ha en uppladdad postprintversion i Haris för att beaktas i premieringen. Läs mera om premiering av vetenskapliga publikationer på Hanken.

Därför rekommenderar vi att forskare på Hanken i första hand laddar upp en postprint-version (referentgranskad) i Haris. Om förlaget inte tillåter post-print som parallellkopia, så laddar man upp en av förlaget godkänd artikelversion (oftast preprint).

Kontakta oss

Har du frågor om att parallellpublicera på Hanken? Kontakta haris@hanken.fi.

Snabbguide om open access

Se även Hankens snabbguide om open access.

Vilken artikelversion ska jag parallellpublicera?

Förlagen har varierande policy för vilken version av artikeln de tillåter att parallellpubliceras, men som en allmän tumregel gäller följande:

Pre-print = Submitted manuscript
Författarens insända manuskript, inte referentgranskat. De flesta förlag tillåter parallellpublicering utan embargo.

Post-print = Author's Accepted Manuscript (AAM) = Final draft = post-review
Referentgranskat manuskript. Är ofta ett word-dokument utan tidskriftens slutliga layout och bilder och tabeller kan vara placerade sist i manuskriptet eller finnas som separata filer. Språkdräkten är inte alltid den slutliga, smärre korrigeringar kan förekomma ännu i Proof-versionen. De flesta förlag tillåter parallellpublicering, med eller utan embargo.

Proof
Korrektur av artikeln som författaren läser igenom innan publicering. Är ofta försedd med tidskriftens layout och därför tillåts parallellpublicering i regel inte.

Publisher's pdf = Version of Record (VoR)
Den slutliga publicerade versionen med tidskriftens layout och logo. Parallellpublicering tillåts i regel inte.

Embargo

Även om tidskriften har embargo för parallellpublicering ska du ladda upp parallellversionen i Haris. Biblioteket kontrollerar och ställer in embargotiden. Då embargot löper ut blir artikeln automatiskt fritt tillgänglig.

Då du laddar upp parallellkopian i Haris är det däremot viktigt att du kommer ihåg att ställa in vilken version av artikeln det gäller - pre print (submitted manuscript) eller post-print (accepted author mauscript).

Orcid

orcid

Orcid (Open Researcher and Contributor ID) är ett internationellt, permanent och unikt forskar-id, som:

  • förhindrar förväxlingar som orsakas av namnbyte, forskare med samma namn eller olika sätt att skriva namnet
  • gör det möjligt att automatiskt länka dina forskningsprestationer med varandra
  • minskar behovet av att mata in person- och publikationsuppgifter flera gånger i olika system.

Ange Orcid-id t.ex. i finansieringsansökningar, i insända manuskript, meritförteckningar m.m.

Orcid kommer även att aktiveras via Haris. Då kan publikationer importeras automatiskt från Scopus till Haris, vilket minskar behovet av manuell inmatning. Tidsplanen för att ta i bruk denna funktion är inom år 2017. Mera information följer.

Du kan redan nu skaffa ett Orcid-id. Läs mera om Orcid.