Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open access

Öppen forskningsdata - nyheter

Var ska man publicera forskningsdata?

Med forskningsdata avses resurser som forskaren producerar eller använder under forskningsprocessens gång. Den behövs för att validera forskningen och det är meriterande för forskningen om den är publicerad. Öppen publicering av forskningsdata är ett delområde inom öppen vetenskap. Datan kan lagras i finländska eller internationella publikationsarkiv. Datans offentlighetsgrad kan regleras med hjälp av olika licenser (t.ex. Creative Commons, CC).

Allt fler forskningsfinansiärer kräver eller rekommenderar att både forskningsresultat och forskningsdata ska vara öppna. Att göra forskningsdata fritt tillgänglig ökar forskningens transparens, möjlighet till upprepning och därmed också tillförlitlighet. Till exempel Finlands Akademi uppmanar att forskningsdata ska göras tillgänglig i nationella eller internationella publikationsarkiv. Exempel på publikationsarkiv som uppfyller Finlands Akademis rekommendationer är bl.a Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD), Språkbanken i Finland, tjänster och stöd i datahantering , datan avoimuus - palveluita, (Avointiede.fi), CERN:s Zenodo-arkiv och European Data Infrastructure (EUDAT).

I Sherpa/Juliet kan man se vilka forskningsfinansiärer som kräver att forskningsdata görs fritt tillgänglig. DMPTuuli är ett verktyg för att göra upp en plan för hur du ska hantera din forskningsdata, något som krävs av många forskningsfinansiärer.

Läs mer i Forskarens handbok för öppen forskning:

 

Data

Kuva: Janneke staaks (CC BY-NC 2.0)

Rekommendationer för att hantera öppen forskningsdata på Hanken

Genom att arkivera din forskningsdata bidrar du till en ökad öppenhet och transparens i forskningen, samt till en effektivare användning av existerande vetenskaplig information. 

Som forskare på Hanken kan du arkivera din forskningsdata t.ex. på följande sätt:

  1. Kontakta Hankens kontaktperson om du vill arkivera ditt forskningdata i CSC:s IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelu (IDA - a research data storage service). Du ansöker om användarrättigheter elektroniskt.

  2. Anlitar du hellre Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) och deras katalog Aila, ska du kontakta dem direkt via asiakaspalvelu.fsd@uta.fi för vidare instruktioner.

Ta redan i din projektplan ställning till hur du tänker hantera projektets forskningsdata och forskningsresultat. En del forskningsfinansiärer rekommenderar att du i mån av möjlighet arkiverar och publicerar dem open access. Läs mera om datahantering:

Hantering av forskningsdata på Hanken

Läs mera om hur du ska hantera forskningsdata i dina forskningsprojekt på Hanken i guiden Hantering av forskningsdata.