Skip to Main Content

Referensguide (APA 7)

Om referensguiden (APA 7)

Referenssystemet APA 7 har introducerats till nya studenter på Hanken sedan läsåret 20232024. Biblioteket ger fortsättningsvis stöd i Harvardsystemet för de som önskar fortsätta använda det. 

 

Denna referensguide är avsedd för dig som skriver avhandlingar och övriga skriftliga arbeten vid Hanken. Guiden beskriver referenshantering enligt 7 upplagan av ett system uppgjort av av American Psychological Association (Härefter kallat APA 7). Om du föredrar fortsätta använda Harvardsystemet som en längre tid rekommenderats på Hanken, se Hankensreferensguide (Harvard) (Obs. Länken fungerar inte i Google Chrome). 

I guiden finns exempel på de vanligaste typerna av källor. Om du använder en källa som inte förekommer i guiden så kan du tillämpa ett närliggande exempel. Du kan också anlita någon av de guider som nämns i källförteckningen för att hitta fler exempel och fler typer av källor. Observera att endel exempel i denna guide är fiktiva.

För dig som hänvisar till dina källor enligt Oxfordsystemet finns University of Oxfords OSCOLA-guider.

 

Övriga skrivguider på Hanken

Handbok i vetenskapligt skrivande (frågor gällande språk och stil)

Formateringsguide för akademiska texter (teknisk utformning av uppsatser och avhandlingar)

 

Creative Commons-licens  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Skillnader mellan referenssystemen Harvard och APA 7

Om du tidigare har använt Harvardsystemet och önskar övergå till APA 7, är de största skillnaderna:

 • hur man hanterar källor med fler än två författare
 • vilka fall man lägger till datum för när man använt en onlinekälla
 • källans utgivningssort tas inte med i källförteckningen
 • APA 7 är kompatibelt med referenshanteringsverktyget Zotero
 • konsekvent användning av et al.
 • hur du citerar är kopplat till vilken din publik är och huruvida den har tillgång till de källor du hänvisar till
 • Man kan lämna bort "Tillgänglig" och "Tillgänglig från" i källförterckningen
 • DOI-nummer används alltid om ett sådant finns. Det ska läggas till sist i referensen i källförteckningen i formen https://doi.org/...
 • När du refererar till en e-bok lämnas e-boksplattformens namn bort, i stället läggs förlaget till referensen
 • Referenserna i källförteckningen avslutas inte med punkt i de fall referensen avslutas med en URL eller ett DOI-nummer. 
 •  

Om du önskar fortsätta använda Harvardsystemet, gå till Hankens referensguide (Harvard)  (Obs! Länken fungerar inte i Google Chrome).

Källor som denna guide är baserad på

American psychological association (2020a). Concise guide to APA style: the official APA style guide for students. (7th edition). https://doi.org/10.1037/0000173-000

American psychological association (2020b). Publication manual of the American Psychological Association. (7th edition). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Ellis, M. (06.07. 2023).  How to cite ChatGPT and AI in APA format. Grammarly [Blog post]

https://www.grammarly.com/blog/ai-citations-apa/

Jönköping University (n.d.). University LibGuides: APA - referenshantering. https://guides.library.ju.se/apa

Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket (2022). Referensguide för APA 7. https://kib.ki.se/skriva-referera/skriva-referenser-apa-vancouver/referensguider/referensguide-apa-7

Korpela, E. (19.3.2015). Lain nimessä. [blog post]. Kielikuraattori. https://kielikuraattori.wordpress.com/tag/lakiin-viittaaminen/

Lee, C. (04.05.2017). What’s in a name? Two-part surnames in APA style [Blog post]. APA style blog. https://blog.apastyle.org/apastyle/2017/05/whats-in-a-name-two-part-surnames-in-apa-style.html

McAdoo, T. (February 2, 2024). How to cite ChatGPT [Blog post]. APA Style. https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt

Morningside University (2022). APA Citations (7th ed.). https://morningside.libguides.com/APA7

Svenska handelshögskolan (n.d.). Reference guide. http://blogg.hanken.fi/referensguide/en/about-the-reference-guide/

Uppsala Universitet. (2024). Referera enligt APA 7: Chat GPT och annan generativ AI. https://libguides.ub.uu.se/apa7/generativ-ai

Uppsala University. (2024). Cite using APA: ChatGPT and other generative AI. https://libguides-en.ub.uu.se/apa7/generative-ai