Skip to Main Content

Referensguide (APA 7)

Allmänna riktlinjer

I källförteckningen hittar läsaren mer information om källorna du har baserat din text på. När du sammanställer din källförteckning, kom ihåg att olika typer av källor delvis behöver olika information.

 • Huvuduppslaget i texthänvisningen bör överensstämma med huvuduppslaget i källförteckningen, så att läsaren kan identifiera källan. Källförteckningen placeras sist. Bilagor placeras före källförteckningen. Alla källor som har en texthänvisning bör finnas med i källförteckningen.
 • Källförteckningen är alfabetisk
 • Formatera din källförteckning så att den är klar och tydlig. Att lämna en tom rad mellan källorna och använda sig av indragning gör det lättare för läsaren att särskilja källorna från varandra.
 • Tryckta och elektroniska källor placeras tillsammans i en enda källförteckning

 

Följande uppgifter ska ingå i källförteckningen:

 • Författare eller redaktör. En organisation är ibland författare
 • Datum: utgivningsår eller publiceringsdatum
 • Fullständig titel
 • Upplagan om andra eller senare upplagan använts
 • Publikationsserie och seriens nummerbeteckning om dessa är väsentliga för att identifiera publikationen
 • Utgivare/förlag.
 • DOI-nummer om sådant finns.
För en tidskriftsartikel uppges även:
 • Tidskriftens titel
 • År, volym, nummer
 • Sidor (start- och slutsida)
 • URL om artikeln saknar DOI-nummer. Länkar ska inte vara understreckade i källförteckningen.
För material på webben:
 • Användningsdatum om du citerar en källa som uppdateras kontinuerligt.

 

Personlig kommunikation:

 • Personlig kommunikation ska inte ingå i källförteckningen.

Överensstämmelse mellan texthänvisning och källförteckning

Källor med en person som upphovsman

I texten: (Patton, 2015)

I källförteckningen: Patton, M.Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: integrating theory and practice. (4th ed.) Sage publications.

 

Källor med organisation som upphovsman

I texten: (European Commission, 2020)

I källförteckningen: European Commission, Directorate-General for Communication, (2020). Business and industry, Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2775/685613

 

Källor utan författare (Titel som huvuduppslag)

I texten: In an interview for the BBC the chief executive stated… (BA and Ryanair, 2021)

I källförteckningen: BA and Ryanair investigated for refusing refunds (2021). BBC News 9.6.2021. https://www.bbc.com/news/business-57410459

Alfabetisk ordning

Referenserna i källförteckningen listas i alfabetisk ordning enligt första ordet i referensen.

 

Alfabetiseringsregler:

 • Om du har flera källor med samma författare, eller två författare med samma namn, ordna dem enligt publiceringsår, den äldsta först. 
 • Källor med en författare föregår flere författare, använd första författarens efternamn.
 • När författaren är en organisation, alfabetisera enligt första ordet i organisationens namn.
 • När du alfabetiserar referenser med titel som huvuduppslag, använd första betydelsebärande ordet (hoppa över en, ett, den, the etc.)
 • Alfabetisera siffror så som de skulle stavas med bokstäver (5 = fem).
Exempel på ordningen i en fiktiv källförteckning

Anderson, E. (n.d.)

Anderson, E. (2022a).

Anderson, E. (2022b)

Anderson, E. (2023)

Anderson, E. & Holmes, M. (2021)

Business in Europe...

50 ways to improve your business

Hanken School of Economics. (2023)

VisitFinland. (n.d.)