Skip to Main Content

Bibliometri

Altmetri

Altmetrik (eller alternativa metriken) är alternativa sätt att mäta genomslaget för en publikation och ger bevis på artikelnivå på forskningens samhälleliga impakt, i termer av dess omnämnanden i sociala medier, Wikipedia och andra plattformar, nyhetskällor och policydokument. Altmetrik kan hjälpa forskare att förstå hur deras forskningsresultat delas och diskuteras via sociala medier och online, fungerar som ett komplement till traditionella metriken baserad på citeringar, och är ett sätt att visa hur mycket och vilken bredare mängd olika typer av uppmärksamhet en forskningsoutput har fått i samhället.

Altmetrik kan inkludera:

  • tweets, nämner, delar eller länkar
  • nedladdningar, klick eller visningar
  • sparar, bokmärken, favoriter, likes eller upvotes
  • mainstream media nämner
  • recensioner, kommentarer, betyg eller rekommendationer
  • bearbetningar eller härledda verk, och
  • läsare, prenumeranter, tittare eller följare.

Altmetric respektive PlumX är de altmetritjänster som är integrerade Haris nya publika portal.

Altmetric övervakar inte bara sociala medier som Twitter och LinkedIn utan även offentliga policydokument, bloggar, Wikipedia och mainstream medier för att visa omnämnanden av en forskningsoutput.  I Altmetric illustreras användningen (Altmetric Attention Score) av en s.k. donut, där de olika färgerna beskriver de källor som ingår.

Förutom omnämnanden i bloggar och nyhetsartiklar, sociala medier, användning (som klick och nedladdningar) och inspelningar (som bokmärken och favoriter), synliggör PlumX också hänvisningar i de traditionella databaserna som Scopus och Ebsco.

Läs mera om metriken i Altmetric och PlumX.

Altmetric logo                      PlumX logo

Vedio: A beginner's guide to altmetrics