Skip to Main Content

Bibliometri

Citeringsfrekvens

Med citeringsfrekvens för en artikel (article citation count) mäter man antalet gånger en artikel har citerats i andra vetenskapliga publikationer.

En högre citeringsfrekvens antyder att artikeln har haft ett större genomslag jämfört med andra artiklar inom samma område som publicerats ungefär samtidigt. Antalet citeringar ska dock ses som ett mått på genomslag, snarare än på kvalitet. Det är fullt möjligt att citera en källa i syfte att ta avstånd från dess slutsatser, eller som ett exempel på dålig praxis.

En annan indikator på artikelnivå är antalet användande av artikel (article usage count), ett mått på nivån av intresse för en artikel. Den kan ge användbar information om nyligen publicerade artiklar som ännu inte har citerats. Men var medveten om att data är plattformsspecifika. Ett enda mått på användning från en plattform ska inte behandlas som definitivt. Web of Science har räknat användning för varje artikel sedan februari 2013 (se usage count on Web of Science).

Citeringsdatabaser som innehåller uppgifter om antalet citeringar är Web of Science, Scopus och Google Scholar (se detaljer nedan).

Hanken har tillgång till Web of Science (WoS) och Scopus (tillgängliga via Hanna). Google Scholar (GS) är fritt tillgänglig på Internet. Om du befinner dig utanför Hankens nätverk och vill få tillgång till licensierat material i Google Scholar ska du först aktivera bibliotekslänkar och logga in i Hanna.

Många andra databaser och e-tidskriftsplattformar innehåller uppgifter om citeringar som erhållits från dessa källor. Titta efter "Cited By", "Times Cited" eller liknande termer i uppgifterna om tidskriftstitlar.

Web of Science

För att hitta en artikel citeringspoängtal på Web of Science, gör en "Basic Search" för den artikel som du är intresserad av. Antalet gånger artikeln har citerats visas på resultatsidan.

          Artikel citeringsantal i Web of science

Du kan också göra en Cited Reference Search som hittar citeringar där bibliografiska detaljer är ofullständiga eller felaktiga.

Du kan skapa citation alerts och få meddelanden via e-post närhelst din artikel citeras i framtiden.

Observera att endast citeringar från artiklar/tidskrifter som indexeras av Web of Science räknas i ett Web of Science-citeringspoängtal.

Scopus

För att ta reda på hur många gånger en artikel har citerats, sök efter artikeln i Scopus, och när du når "Document details" för artikeln visas metriken till höger på sidan.

          Artikel citeringsantal i Scopus

Du kan också skapa en citation alert:

          Citation alert i Scopus

Observera att Scopus citeringsantal inte är fullständiga: Endast citeringar från dokument som omfattas av Scopus från 1996 till dags dato ingår.

Läs mer om How are Article Metrics used in Scopus?

Scopus har utvecklat en Field-Weighted Citation Impact-poängtal för artiklar. Poängtalet tar hänsyn till skillnaderna i forskningsbeteende i olika discipliner. Denna "normaliserade" poängtal kan kan användas som ett riktmärke mot de bästa i fältet och låter dig analysera påverkanen av artiklar från olika fält.

Läs mer om What is Field-weighted Citation Impact (FWCI)?

Google Scholar 

Många Google Scholar rekord inkluderar en "Cited by"-poäng, som också länkar till de citering dokumenten.

          Artikel citeringsantal i Google Scholar

Google Scholar inkluderar citeringar från en serie källor i sin "Cited by"-beräkning, inklusive PowerPoints och Word-dokument, och ger allt en lika viktning.

Att hitta högt citerade artiklar

Sök efter artiklar genom att skriva in ditt intresserade ämne eller nyckelord i Web of Science, Scopus eller Google Scholar. Från sökresultatsidan:

  • i Web of Science klicka på "Times Cited: highest to lowest" i menyn "Sort by".
  • i Scopus välj "Cited by (highest)" från rullgardinsmenyn "Sort on".
  • det är inte möjligt att sortera sökresultaten i Google Scholar efter gånger citerade. Relevansrankningen verkar dock ta hänsyn till citeringar, så högt citerade artiklar kommer sannolikt att visas högst upp i resultatlistan.