Skip to Main Content

Bibliometri

Indikatorer på författarnivå (eller gruppnivå)

H-indexet är en indikator på författarnivå, ett lätt beräknbart index som ger en uppskattning av betydelsen och den breda impakten av en forskares kumulativa vetenskapliga bidrag. Citeringsantal författare (Citation counts for authors) är också en indikator på författarnivå.

Men notera att publicerings- och citationsdata kan påverkas av många faktorer så som en forskares ålder, karriärstadium eller disciplin. Det kan vara svårt att "mäta" impakten av en enskild forskare eller en forskargrupp inom en disciplin eller ett samhälle. Att jämföra citeringsantal av olika författare kan bara göras med försiktighet inom samma och fokuserade (dvs. smala) ämnesområde och vid ungefär samma karriärpunkt.

Se till att din profil i databasen är korrekt och uppdaterad, så att dina publikationer identifieras som dina och dina indikatorer på författarnivå kan vara så korrekta som möjligt. Registrera dig och använd ditt ORCID ID så att förlag och databaser kan skilja dig från andra forskare. Se skapa och anslut ditt ORCID-ID i Haris.

Orcid logo          Skapa och anslut ditt ORCID-ID i Haris

H-index

H-indexet är en kvantitativ bibliometrisk indikator för författare. En författares h-index är antalet publikationer (h) av författaren som har citerats minst h gånger. T.ex. om en författare har publicerat 53 artiklar, varav 15 har citerats 15 eller fler gånger, är författarens h-index 15.

Indexet föreslogs 2005 av Jorge E. Hirsch, en fysiker vid UC San Diego, och kallas därför också Hirsch-index eller Hirsch nummer (Hirsch, J. E.. 2005, "An index to quantify an individual's scientific research output", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 102, no. 46, pp. 16569-16572, https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102).

H-indexet normaliseras inte efter ämnesfält och bör inte användas för att jämföra olika discipliner. Det nackdelar också tidiga karriärforskare. Det kan bara användas för att jämföra forskare med samma karriärlängd och inom samma disciplin.

H-index kan hittas från databaser som Web of ScienceScopus och Google Scholar.

Om du väljer "Author search" i Web of Science och Scopus eller söker en författares namn i Google Scholar kan du hitta författarens H-index samt citeringsantal för författaren.

Se Web of Science instructions: how to create citation report with h-index Helsingfors universitet.

Se också Evaluation based on scientific publishing: H-index Uleåborgs universitet.

Att hitta citeringsantal för författare

Du kan hitta de totala gånger som en författares artiklar har citerats av andra dokument i Web of ScienceScopus och Google Scholar.

Om du väljer "Author search" i Web of Science and Scopus eller söker en författares namn i Google Scholar hittar du författarens citeringsantal.

T.ex. i Scopus hittar du du hittar en författares citeringsinformation under författarens namn:

          Hitta citeringsantal för författare i Scopus

Genom att klicka på "Citation overview" i Scopus kan du ta bort självciteringar (self-citations) från räkningen.

Ta bort självciteringar i Scopus