Skip to Main Content

Bibliometri

Viktiga citeringsdatabaser

Citeringsdatabaser som används för att spåra antalet citeringar är Web of ScienceScopus och Google Scholar

Hanken har tillgång till Web of Science (WoS) och Scopus (båda tillgängliga via Hanna). Google scholar (GS) finns fritt tillgänglig på Internet. Om du befinner dig utanför Hankens nätverk och vill nå artiklar i licensbelagda databaser via Google Scholar måste du först aktivera bibliotekslänkar.

I en citeringsdatabas får du inte bara information om vem som har citerat en artikel utan också om hur många gånger en författare har citerats. Du kan också lista alla artiklar som citerar samma källa.

Medan alla källor för citeringsdata försöker kontinuerligt utöka sin täckning, kan en enda databas inte indexera alla världens vetenskapliga publikationer. Dessutom täckningen inom olika discipliner är annorlunda. T.ex. kan täckningen av konst och humaniora vara mindre omfattande, speciellt för böcker.

Tänk på att citeringsdatabasernas täckning varierar och att ingen citeringsdatabas täcker alla publikationer. Ofta är naturvetenskap och medicin väl täckta i citeringsdatabaserna, medan humaniora har en sämre täckning. Citeringspraxis är också olika inom olika vetenskapliga områden och det kan därför ta olika lång tid för publikationer inom olika områden att nå ett stort genomslag med antal citeringar.

Web of Science och Scopus har generellt sett en mycket god täckning av naturvetenskap, god täckning inom samhällsvetenskap, men mindre betoning på humaniora. Scopus anses ha en bättre täckning inom det ekonomiska ämnesområdet och de ämnen som företräds på Hanken, jämfört med Web of Science. Google Scholar täcker alla discipliner lika bra och fångar även in "grå litteratur" så som policydokument och tekniska rapporter, men kriterierna för inkludering i Google Scholar är inte transparenta.

Jämförelse av WoS, Scopus och GS

Tabellen nedan representerar en jämförelse av WoS, Scopus och GS (ursprungligen av Uleåborgs universitet, anpassad):

Namn
Web of Science 
Scopus 
Google Scholar
Kännetecken

Tvärvetenskaplig abstrakt- och citeringsdatabas.

Inkluderar:

  • Science Citation Index - SCI
  • Social Sciences Citation Index - SSCI
  • Arts and Humanities Citation Index - AHCI
Tvärvetenskaplig abstrakt- och citeringsdatabas En webbsökmotor för vetenskaplig information
Ägs av  Clarivate Analytics, förut Thomson Reuters Elsevier Google

Tillgänglighet

Prenumerationsbaserad

Prenumerationsbaserad

Fritt tillgänglig

Antal tidskrifter

22 000 referentgranskade tidskrifter.

Syftar till att inkludera de bästa tidskrifterna på alla områden.

23 500 referentgranskade tidskrifter.

Indexerar fler tidskrifter än Web of Science.

Bättre täckning för ekonomi och IT.

Informationen är inte tillgänglig offentligt.

I teorin kan Google Scholar indexera alla vetenskaper inom alla områden på internet.

Tidskriftsartikeltäckning är inte lika bra som WoS och Scopus inom sina kärnområden.

Annat innehåll

Konferensförhandlingar, böcker

Konferensförhandlingar, professionella tidskrifter, patent och bokserier

Böcker, pre-prints, tes, avhandlingar och webbsidor.

Bättre övergripande täckning inom områden där konferenspublikationer är viktiga.  

Huvudsakliga discipliner

Naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, konst och humaniora

Fysik, teknik, hälsovetenskap, biovetenskap, konst och humaniora, samhällsvetenskap

Informationen är inte tillgänglig offentlig.

Tidsperiod

Från 1900 (vetenskap), 1956 (samhällsvetenskap) och 1975 (konst och humaniora), tillgängliga

Rekord tillbaka till 1788

 

Informationen är inte tillgänglig offentlig.

Nackdel för material som publicerades före 1990.

Uppdateringar

Veckovis

Dagligen

Informationen är inte tillgänglig offentlig, men ungefär varje månad.

Insamlingspolicy

Offentlig

Offentlig

Informationen är inte tillgänglig offentlig.

Avtal med de viktigaste förlagen.

Citeringsanalys

Citeringsrapport- verktyg.

Citeringsrapporten är lätt att generera, men räknar bara referenser till artiklar som också finns i databasen.

Visa citeringsversikt- verktyg.

Indexerar endast citeringar från 1996 och räknar bara referenser till publikationer som också finns i databasen.

Sökrapport med en "Cited by" länk. Ger alla publikationer som citerar publikationen i fråga.

Tidsperiod av citeringsinformation

Från 1900 (vetenskap), från 1956 (samhällsvetenskap) och från 1975 (konst och humaniora).

Hanken har tillgång till citeringar från och med 1986.

Citerade referenser från 1970.

Informationen är inte tillgänglig offentlig.

Indikatorer

 Journal Citation Reports (JCR):
    - H-index
    - Impact Factor (IF)
    - Article Influence (AI)
    - Eigenfactor
    - Immediacy Index

H-index
Source normalized impact per paper (SNIP)
- Raw impact per publication (RIP)
- SCImago Journal Rank (SJR)
Field-Weighted Citation Impact (FWCI)

- H-index
Forskarprofil - ResearcherID - Scopus Author Identifier
Scopus Affiliation Identifier
- Google Scholar Profile
Träning Web of Science training portal

Scopus content at a glance
Scopus Tutorials

Google Scholar content coverage and search tips