Skip to Main Content

Bibliometri

Genomslag: utöver bibliometri

Samhälleligt genomslag är effekten, förändringen eller bidraget som din forskning gör för samhället. Det kan vara användbart att tänka på processen som en impaktsresa som involverar insatser, aktiviteter, output, resultat och effekter och att överväga vem som kommer att dra nytta av din forskning och hur de kommer att dra nytta av den.

Genomslaget kan vara:

  • Kulturella t.ex. att förändra attityder eller åsikter
  • Ekonomisk
  • Miljö-relaterad
  • Hälsa- och välbefinnande-relaterad
  • Policyrelaterad
  • Vetenskaplig eller akademisk
  • Samhälleliga t.ex. att öka medvetenheten eller förståelsen
  • Teknologisk
  • Utbildning och kapacitetsuppbyggnad

Att samla bevis på dina aktiviteter, resultat och effekter är viktigt för att hjälpa dig att representera en heltäckande bild av din forskningsgenomslag. Detta kan inkludera bibliometri och andra kvantitativa indikatorer, liksom kvalitativ information och bevis.

Se Research impact: what it is, why it matters, and how you can increase impact potential av Kudos. 

Att förbättra synligheten och genomslaget av din forskning

Hanken uppmuntrar sina forskare att aktivt informera forskningssamfundet om sin forskning, att göra allmänheten medveten om forskningen och att delta i samhällsdiskussionen. Detta i syfte att underlätta innovation och samarbete inom forskningssamfundet, mellan forskning och näringsliv och mellan forskningen och samhället i stort. Hankens enhet för marknadsföring och kommunikation bistår i frågor som berör forskningskommunikation.

Att kommunicera forskningsoutput kan förbättra din synlighet och genomslagskraft som forskare. Det är viktigt att formulera din egen kommunikationsstrategi och använda olika sätt för att öka synligheten och genomslagskraft av din forskning. 

Se olika sätt som du kan använda Att förbättra synligheten och genomslaget av din forskning i LibGuiden om Öppen vetenskap.