Skip to Main Content

Bibliometri

Världsuniversitetsrankningar

Det är ofta användbart att utvärdera och jämföra olika forskningsinstitut och universitet. T.ex. när du letar efter forskningspartner kan du titta på organisationens bakgrund och dess status.

Det finns många olika sätt att utvärdera och jämföra forskningsinstitut och universitet. T.ex. är följande en lista över några av de stora internationella rankningarna, alla fritt tillgängliga:

 • Academic Ranking of World Universities (ARWU)
  publicerad av ShanghaiRanking Consultancy.  Rankningen använder Web of Science-data plus andra faktorer, t.ex. vinnare av Nobelpris och Fields Medals. Mer än 1200 universitet rankas varje år och de bästa 500 publiceras.
 • CWS Leiden Ranking
  Producerad av led universitet. Rankningen använder Web of Science-data och innehåller över 800 universitet över hela världen.
 • QS World University Rankings
  Mer än 900 universitet från över 80 länder rankas, genom att bedöma universitetets utförande inom fyra områden: forskning, undervisning, anställbarhet och internationalisering. Baserat på data från Scopus och från undersökningar.
 • Scimago Institutions Rankings
  Developed by Scimago Lab, using data from Scopus. Ranks over 5000 institutions. Utvecklat av Scimago Lab. Använder data från Scopus. Över 5000 institutioner rankas.
 • THE World University Rankings
  Producerad av THE (Times Higher Education). Använder Scopus- och undersökningsdata. Bedömer forskningsintensiva universitet över "their core missions: teaching, research, knowledge transfer and international outlook." 
 • U-Multirank
  En global ranking vars syfte är att erbjuda en heltäckande bild över diversiteten i universitet. U-Multirank är utvecklad och implementeras av ett självständigt konsortium av institutioner för högre utbildning i Europa och stöds av den europeiska kommissionen. U-Multirank 2019 jämför jämför över 1700 universitet från nästan 100 länder
 • Webometrics Ranking of World Universities
  Av Cybermetrics Lab från Spanish National Research Council (CSIC). Baserat på webbnärvaro och impakt. Använder länkanalys, inte citeringsanalys. Det rankar mer än 20 000 universitet över hela världen.

Se Hankens Ackrediteringar och rankningar.

Utvärdering av institutionell publikationsaktivitet

Institutionernas publiceringsaktivitet kan bedömas ur många olika perspektiv, med olika databaser som har ett antal olika verktyg och kännetecken. T.ex. kan du söka efter en institutions publiceringsaktivitet i Scopus i dess "Affiliation search":

Affiliation search i Scopus

Resultaten visar det totala antalet publikationer och författare som är anslutna till den institutionen, liksom antalet dokument efter ämnesområden, samarbetsanslutningar och dokument efter källa (t.ex. i varje tidskrift).

Observera att resultaten som en databas ger dig är dock alltid baserade på innehållet i den här databasen. Det är rådligt att använda så många databaser som möjligt.

SciVal

SciVal logo

SciVal använder Scopus-innehåll från 1996 och framåt och erbjuder tillgång till forskningsutförande av 4600 forskningsinstitutioner och 220 länder över hela världen. Det är ett användbart verktyg för att utvärdera och benchmarka forskning och forskningssamarbete av olika enheter som en forskare, forskargrupp, forskningsinstitution eller ett land.

För mer information se SciVal Research Metrics Guidebook (gratis att ladda ner) eller se SciVal online manual (inloggning krävs).