Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hantering av forskningsdata

För kandidat-, magister-, eMBA-studerande - datahanteringsprocess

Steg 1. Fyll i en beskrivning för datahantering.

 • Alla Hankens studerande ska fylla i e-blanketten Registrering av datahantering för studerande.
 • Det är viktigt att du identifierar dina datatyper eftersom olika datatyper kan ha olika krav på datahantering. Definitioner av olika datatyper anges i blanketten.
 • Följ instruktionerna i blanketten om du hanterar känslig eller konfidentiell data eller data som kräver etikprövning.

Steg 2. Informera dina forskningsdeltagare/informanter/respondenter om datainsamling.

 • Följ instruktionerna i e-blanketten Registrering av datahantering för studerande.
 • Använd anteckningarna i blanketten för att informera dina forskningsdeltagare om datahantering, t.ex. hur du hanterar direkta identifierare eller när du raderar dina data.
 • Om du planerar att spara och lagra dina data för senare och delad användning i annan forskning än denna avhandling/kursuppgift (t.ex. för en vetenskaplig publikation), ska du informera dina forskningsdeltagare om detta.

Steg 3. Lagra och säkerhetskopiera data säkert under forskningens gång i datalagringstjänster som tillhandahålls och upprätthålls av Hanken, (se Datalagring och säkerhetskopiering).

Steg 4: Radera data senast 12 månader efter att din avhandling lämnats in.

 • Om du planerar att spara, lagra, återanvända eller dela dina data för andra forskningsändamål än denna avhandling/kursuppgift (t.ex. för en vetenskaplig publikation) ska du diskutera detta med din handledare.

För forskare och doktorander - datahanteringsprocess

(1) Före insamling av data (forskningsplanering)

Steg 1. Överväg öppen publicering och öppna publiceringsalternativ.

Steg 2. ​Skriv en datahanteringsplan (DMP) och uppdatera den kontinuerligt.

Steg 3. Anhåll om etikprövning av Hankens forskningsetiska kommitté om din studie är en av de sex typerna som beskrivs i Etikprövning. Fyll i e-blanketten för anhållan om etikprövning.

(2) Insamling av data (aktiv forskningsfas)

Steg 4. Be om samtycke från forskningsdeltagarna om du samlar in personuppgifter eller om personuppgifterna tas från en annan källa än från forskningsdeltagarna. Se insamling av personuppgifter i avsnittet Datainsamling.

 • Använd dokumentallen för meddelande om samtycke för att informera dina forskningsdeltagare (finns under rubriken Consent Message for Personal Data Processing in Research). Redigera mallen enligt behov.

Steg 5. Förvara och säkerhetskopiera data säkert under forskningens gång, se  Datalagring och säkerhetskopiering.

 • Använd datalagringstjänster som tillhandahålls och underhålls av Hanken.
(3) Efter insamling av data (dela forskningsresultat)

Steg 6. Skriv en forskningsartikel och publicera den som  open access

Steg 7. Registrera din forskning i Haris, se Haris - Hankens forskningsdatabas.

 • Registrera din  publikation i Haris. Kom ihåg att ladda upp en post-print version eller publisher's PDF i Haris (se Vilken artikelversion ska jag parallellpublicera?).
 • Du kan också registrera dina dataset i Haris. Kom ihåg att mata in en länk till den tjänst där dina forskningsdata lagras. 

Steg 8. Öppna och publicera dina data, se Att dela och arkivera data.

Forskningsdatats livscykel

Forskningsdatats livscykel (av DTU AIS Bibliometrics and Data Management - licensierat enligt CC0 1.0).