Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hantering av forskningsdata

För kandidat-, magister-, eMBA-studerande – datahanteringsprocess

Steg 1. Fyll i en beskrivning för datahantering.

 • Alla Hankens studerande ska fylla i e-blanketten Registrering av datahantering för studerande.
 • Det är viktigt att du identifierar dina datatyper eftersom olika datatyper kan ha olika krav på datahantering. Definitioner av olika datatyper anges i blanketten.
 • Följ instruktionerna i blanketten om du hanterar känslig eller konfidentiell data eller data som kräver etikprövning.

Steg 2. Informera dina forskningsdeltagare/informanter/respondenter om datainsamling.

 • Följ instruktionerna i e-blanketten Registrering av datahantering för studerande.
 • Använd anteckningarna i blanketten för att informera dina forskningsdeltagare om datahantering, t.ex. hur du hanterar direkta identifierare eller när du raderar data.
 • Om du planerar att spara och lagra personuppgifterna för återanvändning och gemensam användning senare för andra akademiska ändamål än denna avhandling/kursuppgift (t.ex. för en vetenskaplig publikation) ska du informera dina forskningsdeltagare om detta.

Steg 3. Lagra och säkerhetskopiera data säkert under forskningens gång i datalagringstjänster som tillhandahålls och upprätthålls av Hanken, (se Datalagring och säkerhetskopiering och Datasäkerhet).

Steg 4: Radera personuppgifterna senast 12 månader efter att din avhandling har godkänts.

 • Om du planerar att spara, lagra, återanvända eller dela personuppgifterna för andra akademiska ändamål än denna avhandling eller kursuppgift (t.ex. för en vetenskaplig publikation) ska du diskutera detta med din handledare eller examinator.

För forskare och doktorander – datahanterings flödesdiagram och process

- Forskare kan följa RDM-flödesschemat för att klara olika RDM-uppgifter:

RDM-flödesschemat för forskare

- Eller så kan du följa de 6 datahanteringssteg nedan i faserna för forskningsplanering, aktiv forskning och resultatdelning:

(1) Före insamling av data (forskningsplanering)

Steg 1. ​Skriv en datahanteringsplan (DMP) och uppdatera den kontinuerligt.

Steg 2. Om din studie är en av de sex typerna som beskrivs i Etikprövning, du bör fylla i e-blanketten för anhållan om etikprövning och skicka in till Hankens Forskningsetiska kommitté.

(2) Insamling och analys av data (aktiv forskningsfas)

Steg 3. Om du samlar in personuppgifter, följ Riktlinjer och procedurer för hantering av personuppgifter inom forskning och studier på Hanken. Du bör:

Steg 4. Lagra, säkerhetskopiera och överför data säkert och organisera data under forskningen.

 • Använd datalagringstjänster som tillhandahålls och underhålls av Hanken eller CSC för datalagring, säkerhetskopiering och överföring. Se Datalagring, säkerhetskopiering och överföring.
 • Anonymisera personuppgifterna innan du publicerar dina forskningsresultat samt dataarkivering. Läs mera om hur du anonymiserar data i Anonymisation and Personal Data av Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD).
 • Organisera dina data med öppna och vanliga dataformat, och städa dina datas namnkonventioner, strategi för versionskontroll och mappstrukturer. Se Dataformat och organisering.
(3) Efter insamling av data (dela forskningsresultat)

Steg 5. Beskriv och publicera metadata av dina data. Det rekommenderas att använda Fairdata Qvain-metadataverktyget som erbjuds av UKM och CSC. Se metadata och datadokumentation.

Forskningsdata arkiveras och öppnas i nationella eller internationella arkiv när det är möjligt. Se Datapublicering och långtidsbevaring.

 • Rekommenderade övriga arkiver inkluderar:
 • Definiera en lämplig tillgångsttyp (öppen, embargo eller begränsad) till forskningsdata baserat på uppgifterna, din forskningsprocess, behovet av skydd av affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter och immateriella rättighetsavtal, samt finansierare och förläggarnas krav.
 • Data med personlig information kan endast öppnas anonymiserade. Se Anonymisation and Personal Data av FSD.
 • Om dina data har ett långsiktigt värde, överväg att arkivera data i Fairdata-PAS som erbjuds av UKM och CSC.

Steg 6. Registrera din dataset i Haris och lägg till PIDs (persisitent idenifiers. t.ex. DOI och URN) du har fått från Qvain och/eller arkiver för dina (meta)data.

Forskningsdatalivscykel

Research Data Lifecycle

Forskningsdatats livscykel (av DTU AIS Bibliometrics and Data Management - licensierat enligt CC0 1.0).