Skip to Main Content

Hantering av forskningsdata

Skriv en datahanteringsplan (DHP) - vad, varför och hur?

En datahanteringsplan (DHP, eng. Data Management Plan, DMP) är en integrerad del av forskningsdatahantering och ett viktigt verktyg för att följa god forskningspraxis och för att öppna dina data. Planen beskriver vad and hur forskningsdata hanteras för ditt forskningsprojekt, och identifierar vilka åtgärder som ska vidtas för de etiska och juridiska frågeställningarna och FAIR-principerna före, under och efter ditt forskningsprojekt. 

Forskningsfinansiärer kräver i allt högre grad en skriftlig DMP, även flera versioner i olika stadier av din forskning. En DMP kan krävas som en del av finansieringsansökningsprocessen (t.ex. av Business Finland), efter ett positivt finansieringsbeslut (t.ex. av Finlands Akademi) eller under de första sex månaderna av projektet (t.ex. av Horizon Europe).

En forskare skapar en DMP innan hen startar sitt forskningsprojekt och uppdaterar den vid behov under och efter forskningsprojektet. Det är ett levande dokument som följer med hela forskningens livscykel, även efter den aktiva forskningsfasen.

En datahanteringsplan är ett dokument som kompletterar din forskningsplan. Du kan hänvisa från det ena dokumentet till det andra för att undvika överlappning mellan dem. Forskningsplanen beskriver den vetenskapliga, analytiska och metodologiska behandlingen av data, medan datahanteringsplanen beskriver den tekniska och administrativa hanteringen av data.

En datahanteringsplan ska täcka insamling och behandling av data, etisk efterlevnad, försäkran om dataskyddslagar, dataägande och användningsrättigheter, datalagring och säkerhetskopiering, arkivering och återanvändning, metadata och datadokumentation, planerad dataradering och relevanta resursbehov. Mer information, se Datahanteringsplan - instruktioner och checklistor

Se videoguiden Introduction to data management planning av CSC.

Du kan använda Hankens DHP-mall eller andra Public DMP templates (med Hankens DHP-anvisningar integrerad) i DMPTuuli som hjälp för att skriva och uppdatera en datahanteringsplan. Se DMPTuuli med Hankens DHP-anvisningar och DHP-mall nedan för att lära dig hur du får tillgång till Hankens DMP-mall och anvisningar.

DMPTuuli med Hankens DHP-anvisningar och DHP-mall

DMPTuuli logo

DMPTuuli är ett verktyg för att skriva och uppdatera en datahanteringsplan. DMPTuuli upprätthålls av CSC och lanserat av Ministeriet för undervisning och kultur. Det erbjuder en finsk nationell central kanal för instruktioner och stöd för att skriva en DHP för alla steg i datahanteringsprocessen. Du kan registrera sig och skapa ett konto för att använda det fritt.

Hankens DHP-anvisningar och Hankens DHP-mall är båda integrerade i DMPTuuli:

1. Hankens DHP-anvisningar i DMPTuuli:

DMPTuuli innehåller nyttiga råd och tips för olika typer av ansökningar bl.a.:

Följ följande steg för att få tillgång till Hankens DHP-anvisningar i DMPTuuli:

- Öppna DMPTuuli och registrera ett konto med ditt Haka-användarnamn.

- Klicka på "Create plans" på vänster övre sida. Fyll i informationen om ditt forskningsprojekt och se till att "Hanken School of Economics" väljs som den primära forskningsorganisationen. En finansiärs DHP-mall ska finnas tillgänglig efter att finansiären väljs under "Select the primary funding organisation". Klicka sedan på "Create plan."

Create plans i DMPTuuli

- Under "Select Guidance" på höger sida, kom ihåg att välja "Hanken School of Economics" och klicka på "Save".

- Under "Write Plan", inom varje avsnitt i en DHP visas Hankens specifika anvisningar om varje ämne efter att du klickat på "Hanken" och sedan "expand all" eller +-tecknet:

Expand all i DMPTuuli

- Glöm inte att klicka på "Save" när du har svarat på varje avsnitt.

 

2. Hankens DHP-mall i DMPTuuli:

Du kan hitta olika Public DMP templates för att uppfylla de specifika finansiärernas krav på DMPTuulis sidor.

Hankens DHP-mall har också integrerats i DMPTuuli. När du skapar en ny DHP, välj "Hanken School of Economics" som den primära organisationen. Kom sedan ihåg att välja ”No funder associated with this plan or my funder is not listed.” Detta är speciellt för forskningsprojekt som inte har några finansiärer eller finansierarna inte är listade. Hankens DHP-mall ska finnas tillgänglig efter att du klickar på "Create plan".

No funder i DMPTuuli

Nu kan du skriva en DHP under "Write plan" genom att använda Hankens DHP-mall. När du har klickat på varje "+"-tecknen kan du se innehållet och slutföra avsnitten i en DHP. Använd Hankens DHP-anvisningar på höger sida för att hjälpa dig att slutföra varje avsnitt. Kom ihåg att innehållet i Hankens specifika anvisningar för varje ämne endast visas efter att du klickar på "Hanken" och sedan "Expand all" eller +-tecknet på höger sida.

Glöm inte att klicka på "Save" när du har svarat på varje fråga.

 

3. Dela din DHP med dina forskningspartners.

Under "Share" kan du dela din DhP och skicka den direkt till dina forskningspartners. Du kan välja att ge olika tillstånd till var och en av partnerna.

 

4. Begär feedback om din DMP

Under "Request feedback" kan du begära expertkommentarer och feedback om din DHP.

Datahanteringsplan - instruktioner och checklistor

En datahanteringsplan omfattar i allmänhet följande sex aspekter även om det kan finnas vissa skillnader mellan vetenskapsområden:

1. En allmän beskrivning av data: Datatyper och filformat, estimerat datastorlek, kvalitetskontroll av data t.ex. hur du kontrollerar datats enhetlighet och kvalitet.

Observera att det är viktigt att identifiera alla känsliga, personliga och konfidentiella datatyper för att säkerställa att tillräckliga dataskyddsåtgärder vidtas och riskerna är minimerade.

2. Etiska och juridiska frågeställningar: Beskriv hur du upprätthållar etiska standarder och följer relevant lagstiftning när du behandlar din forskningsdata. Se Etiska och juridiska frågeställningar.

  • Etiska frågor: t.ex. hur du behandlar (känsliga) personuppgifter, när och hur du anhåller om en etikprövning.
  • Juridiska frågor: t.ex. dataskyddslagar, datadelningsavtal, dataägande, öppen dataslicenser, upphovsrättsbehörigheter för sekundärdataanvändning och andra immateriella rättigheter.

3. Dokumentation och metadata: Hur du beskriver dina data för att göra dina data sökbart, tillgängligt, interoperabelt och återanvändbart (FAIR) för dig själv och andra. Se Datadokumentation och metadata

4. Datalagring och säkerhetskopiering under forskningsprojektet: Var och hur du lagrar och säkerhetskopierar dina data, hur du överför dina data säkert, samt åtkomstkontroll. Se Datalagring, säkerhetskopiering och överföring.

5. Datapublicering efter forskningsprojektet: Vilken del av data blir öppet tillgängligt och publicerat, var och när blir dataset eller dess metadata tillgängligt. Se Datapublicering och långtidsbevaring.

6. Att definiera roller och ansvar och uppskatta resurser som krävs för datahantering: Vem ansvarar för datahanteringsuppgifter inklusive datainsamling, metadataproduktion och dataarkivering? Vem tar hand om etiska och juridiska frågor? Vilka är tidsperioderna, arbetsbelastningen och eventuella kostnader? Se Costs of data management av Utrecht universitet.

 

Du kan använda Hankens DHP-mall eller andra Public DMP templates (med Hankens DHP-anvisningar integrerad) i DMPTuuli som hjälp för att skriva och uppdatera en datahanteringsplan. Se DMPTuuli med Hankens DHP-anvisningar och DHP-mall ovanför för att lära dig hur du får tillgång till Hankens DMP-mall och anvisningar.

För mera information om hur du skapar en datahanteringsplan, se: